Глава 66

Делото Ми продължи до този етап, като всяка негова част следваше мъдрите уредби на ръката Ми и всичко това беше Мой голям успех. Кой измежду хората би могъл да направи подобно нещо? Не се ли случва вместо това те да прекъсват управлението Ми? Въпреки това трябва да знаеш, че никой не може да извършва делото Ми вместо Мен, а още по-малко да го възпрепятства, тъй като няма нито един човек, който да може да говори или да прави нещата, които правя и говоря Аз. Въпреки че това е така, хората все още не познават Мен, който съм мъдрият, Всемогъщият Бог! Външно не бихте посмели да Ми се противопоставите открито, при все това в сърцата и умовете си вие сте настроени срещу Мен. Глупаци! Не знаеш ли, че Аз съм Бог, който наблюдава най-съкровеното сърце на човека? Не знаеш ли, че следя всяка твоя дума и дело? Казвам ти следното: мили думи никога повече няма да бъдат изричани от устата Ми. Вместо това всички изказани от Мен слова ще съдържат строга присъда и Аз ще видя дали можеш да ги издържиш или не. Отсега нататък хората, чиито сърца не са близо до Мен, тоест хората, които нямат искрена любов към Мен, са тези, които открито Ми се противопоставят.

Днес делото на Светия Дух е достигнало етап, в който предишният метод вече няма да се използва, а вместо това ще се прилага нов метод. Тези, които не Ми сътрудничат положително и активно, ще паднат в Хадес, бездната на смъртта (и тези хора ще паднат в погибел завинаги). Новият метод е както следва: ако сърцето и умът ви не са правилни, тогава Моето наказание ще ви сполети незабавно. Това включва привързаност към света, богатството, вашето семейство, съпруг, съпруга, деца, родители, ядене и пиене, облекло и всички други неща, които не са част от духовната сфера. Просветлението на светците ще става все по-видимо. Това означава, че усещанията за живота ще стават все по-очевидни и ще бъдат постоянно в движение. Всеки, който причини и най-малкото прекъсване, ще претърпи катастрофално падение и ще изостане много в житейската надпревара. Аз ще изоставя напълно онези, които са безразлични, които не търсят с отдаденост и ще игнорирам всички тях без изключение. Те ще бъдат принудени да тънат в бедствия хиляда години. Що се отнася до хората, които търсят пламенно, тоест тези, които постоянно причиняват прекъсвания, Аз ще отхвърля невежеството им и ще ги направя лоялни спрямо Мен. Освен това, те ще притежават мъдрост и интелигентност и по този начин ще търсят с още по-голяма вяра. Удвоявам благословиите Си върху всички Мои първородни синове и любовта Ми идва върху вас по всяко време. Аз винаги се грижа за вас и ви закрилям и няма да ви позволя да попаднете в мрежата на Сатана. Започнах да стартирам делото Си сред всички народи, тоест добавих още един работен проект. Това са онези, които ще служат на Христос хиляда години и огромен брой хора ще се тълпят в царството Ми.

Синове Мои, трябва да засилите обучението си. Има много работа, която ви очаква — работа, която трябва да започнете и да завършите. Пожелавам ви само да побързате и да узреете, за да можете да завършите работата, която ви поверих. Това е вашата свещена отговорност и това е задължението, което трябва да бъде изпълнено от вас, Моите първородни синове. Ще ви закрилям, докато стигнете края на пътя, и ще ви пазя, така че да можете да се наслаждавате на блаженство редом с Мен завинаги! Всеки от вас трябва да има разбиране за факта, че съм организирал много жертви и много среди, за да ви усъвършенствам. Знаете, че всичко това са Моите благословии, нали? Вие всички сте Моите възлюбени синове. Докато вие Ме обичате искрено, Аз няма да изоставя нито един от вас, въпреки че това зависи от факта дали сте способни да си сътрудничите хармонично с Мен или не.

Предишна: Глава 65

Следваща: Глава 67

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger