Глава 67

Моите синове се появяват публично и пред всички народи. Аз ще накажа строго всеки, който дръзне открито да им се противопостави. Това е сигурно. Днес всички, които са способни да се изправят и да бъдат пастири на църквата, достигнаха статута на първороден син и сега са с Мен в слава — всичко, което е Мое, е и ваше. Аз дарявам изобилна благодат на всички, които Ми се покоряват искрено, за да можеш да станеш могъщ, с по-голяма сила от другите хора. Моята воля в своята цялост отива при вас, първородните синове, и Аз единствено желая вие да постигнете зрялост възможно най-скоро и да завършите това, което съм ви поверил. Знайте това! Това, което ви поверявам, е окончателният проект на Моя план за управление. Надявам се единствено да можете да предложите цялото си същество на Мен, с цялото си сърце, ум и сила, и да го отдадете изцяло на Мен. Времето наистина не чака никого и нито един човек, събитие или предмет не може да попречи на делото Ми. Знайте това! Делото Ми напредва гладко, без пречки, със всяка своя стъпка.

Моите стъпки вървят през цялата вселена и до краищата на земята, очите Ми непрекъснато проучват всеки един човек и освен това наблюдавам вселената като цяло. Думите Ми наистина работят във всяко кътче на вселената. Всеки, който се осмели да не полага труд за Мен, който дръзне да бъде нелоялен към Мен, който дръзне да произнесе присъда върху името Ми и който дръзне да похули и оклевети синовете Ми — тези, които наистина са способни на такива неща, трябва да бъдат подложени на строг съд. Моето правосъдие ще дойде в своята цялост, което означава, че сега е ерата на правосъдието и чрез внимателно наблюдение ще откриете, че Моето правосъдие се простира из целия вселенски свят. Разбира се, домът Ми няма да бъде изключение. Правосъдието ще сполети онези, чиито мисли, думи или действия не съответстват на Моята воля. Разберете това! Моето правосъдие е насочено към целия вселенски свят, а не само към една група хора или предмети. Осъзнахте ли вече това? Ако дълбоко в себе си ти си в конфликт в мислите си за Мен, тогава ще бъдеш съден вътрешно незабавно.

Моето правосъдие идва във всички форми и проявления. Знайте това! Аз съм единственият и мъдър Бог на вселенския свят! Нищо не е извън Моята власт. Всичките Мои присъди са ви разкрити: ако си в конфликт по отношение на Мен в мислите си, Аз ще те просветля като предупреждение. Ако не слушаш, Аз ще те изоставя незабавно (тук имам предвид не да се съмняваш в името Ми, а външно поведение, което е свързано с плътски удоволствия). Ако мислите ти към Мен са предизвикателни, ако Ми се оплакваш, ако многократно приемаш идеите на Сатана и ако не следваш чувствата на живота, тогава твоят дух ще бъде в тъмнина и твоята плът ще страда от болка. Трябва да си по-близо до Мен. Не можеш да възстановиш нормалното си състояние само за един или два дни и животът ти видимо ще изостане значително. По отношение на хората, които са разпуснати в речта си, Аз ще дисциплинирам устата и езиците ви и ще подложа езиците ви на поправяне. Онези, които са необуздано разпуснати в делата си — вас Аз ще предупредя в духа ви и ще накажа строго онези, които не слушат. Онези, които открито Ме съдят и Ми се противопоставят, а именно хората, които проявяват неподчинение в речта си или в делата си — тях Аз напълно ще отхвърля и ще изоставя, като ги накарам да загинат и да изгубят най-големите благословии. Те са хората, които ще бъдат пропъдени, след като бъдат избрани. Онези, които са невежи, а именно хората, чиито видения не са ясни — тях Аз все пак ще просветля и ще спася, но онези, които разбират истината, но не я практикуват, ще бъдат управлявани според горепосочените правила, независимо дали са невежи или не. Що се отнася до онези хора, които са имали погрешни намерения от самото начало, Аз ще ги направя завинаги неспособни да схванат реалността и в крайна сметка те постепенно ще бъдат пропъдени един по един. Няма да остане нито един, макар че те ще останат сега по Моята разпоредба (защото Аз не правя нещата прибързано, а по подреден начин).

Моето правосъдие е напълно разкрито. То се отнася до различни хора, които трябва да заемат своите правилни места. Аз ще ръководя и съдя хората според правилата, които са нарушили. Що се отнася до тези, които не са в това име и не приемат Христос от последните дни, за тях се прилага само едно правило: Аз незабавно ще взема духовете, душите и телата на всички, които Ми се противопоставят, и ще ги хвърля в Хадес. За тези, които не Ми се противопоставят — ще ви чакам да узреете, преди да въздам второ правосъдие. Думите Ми обясняват всичко с абсолютна яснота и нищо не е скрито. Надявам се единствено, че вие сте в състояние да ги държите в ума си през цялото време!

Предишна: Глава 66

Следваща: Глава 68

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger