Глава 68

Словото Ми се прилага във всяка страна, място, нация и вероизповедание и се изпълнява навсякъде, във всеки един момент. Бедствията, които се случват навсякъде, не са битки между хора, нито са битки с оръжие. След това няма да има повече войни. Всички те са в Моя обсег. Всички ще се изправят пред Моя съд и ще отмаляват насред бедствия. Нека хората, които Ми се съпротивляват, както и онези, които не поемат инициативата да си сътрудничат с Мен, понесат болката на различни бедствия. Нека плачат и скърцат със зъби във вечността, оставайки завинаги в мрак. Те няма да оцелеят. Аз действам с прямота и пъргавина и не обръщам внимание на това колко верен си Ми бил в миналото — докато Ми се съпротивляваш, ръката на Моя съд ще отприщи свиреп гняв върху теб незабавно, без дори секунда забавяне и без грам милост. През цялото време говоря, че Аз съм Бог, който държи на думата Си. Всяка дума, която произнасям, ще бъде изпълнена и ще ви накарам да видите всяка една от тях. Това е, което наистина се има предвид под навлизане в реалността във всичко.

Големи бедствия със сигурност няма да сполетят синовете Ми, Моите възлюбени. Аз ще се грижа за синовете Си във всеки момент и във всяка секунда. Определено няма да ви се налага да понесете такава болка и страдание. Вместо това целта е да усъвършенствам синовете Си и да изпълня словото Си в тях. В резултат от това вие може да признаете Моето всемогъщество, да растете все повече в живота, да поемете на плещите си Моето бреме по-скоро и да се посветите изцяло на завършването на Моя план за управление. Вие трябва да ликувате от радост и щастие заради това. Аз ще ви предам всичко, като ще ви позволя да поемете контрол и ще го поставя в ръцете ви. Ако е вярно, че един син наследява цялото имущество на баща си, тогава колко по-вярно ще бъде това за вас, Мои първородни синове? Вие наистина сте благословени. Вместо да пострадате от големите бедствия, ще се радвате на вечни благословии. Каква слава! Каква слава!

Ускорете темпото си и следвайте стъпките Ми навсякъде и по всяко време. Не изоставайте. Позволете на сърцата ви да следват сърцето Ми и позволете на умовете ви да следват ума Ми. Сътрудничете си с Мен и бъдете като едно сърце и един ум. Яжте с Мен, живейте с Мен и се радвайте с Мен. Прекрасни благословии ви очакват, за да им се насладите и да ги получите. Такова несравнимо изобилие съществува в Мен. Дори и малка част от него не е била приготвена за никого другиго. Аз правя това изцяло за Моите синове.

Сега това, което имам в ума Си, ще бъде изпълнено. Когато свърша да говоря с вас, тези неща вече ще са се изпълнили. Делото наистина напредва толкова бързо и се променя във всеки един момент. Ако отклоните вниманието си дори и за миг, ще възникне „центробежен“ феномен и ще бъдете отхвърлени на голямо разстояние, като по този начин ще напуснете този поток. Ако не търсите искрено, ще направите старателните Ми усилия да бъдат напразни. В бъдеще хора от различни нации ще пристигат на тълпи по всяко време. На вашето сегашно ниво ще можете ли да ги ръководите? Ще ви обуча много добре да станете добри войници за това кратко време, за да изпълните Моето поръчение. Желая ви да прославите името Ми във всички отношения и да правите чудесни свидетелства за Мен. Нека хората, които те презираха, да стоят над тях днес, да ги водят и управляват. Разбирате ли Моите намерения? Осъзнавате ли старателните усилия, които положих? Аз правя всичко това за вас. Просто то зависи от това дали можете или не можете да се насладите на благословиите Ми.

Аз, Бог, който изследвам ума и сърцето на човечеството, пътувам до краищата на земята. Кой би дръзнал да не Ми служи? Напрежението е голямо сред всички нации и те се борят ожесточено. Накрая обаче няма да избягат от ръцете Ми. Със сигурност няма да ги пусна лесно. Ще ги доведа на съд, една след друга, според техните действия, земни статуси и земни удоволствия. Няма да пощадя никого. Моят гняв започна да се разкрива и целият ще се стовари върху тях. Всичко ще се изпълни в тях, едно по едно и те ще са навлекли всичко това върху себе си. Хората, които не са Ме познавали или са Ме презирали в миналото, сега ще се изправят пред Моя съд. Що се отнася до хората, преследвали Моите синове, тях ще ги накажа изрично в съответствие с миналите им думи и дела. Няма да пощадя дори децата. Всички тези хора са от вида на Сатана. Дори да не казват и да не правят нищо, ако дълбоко в себе си таят омраза към Моите синове, Аз няма да пощадя нито един от тях. Ще ги накарам всички да видят, че ние — тази група хора, управляваме и държим властта днес. Със сигурност не са те. Поради тази причина е дори още по-важно да приложите всички свои сили и искрено да Ми се отдадете, така че да можете да прославяте и свидетелствате за името Ми във всяко място, кътче, религия и вероизповедание и да го разпространите в цялата вселена и по всички краища на земята!

Предишна: Глава 67

Следваща: Глава 69

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger