Глава 69

Когато Моите намерения бъдат изразени, Аз ще премахна незабавно всеки, който дръзне да се съпротивлява и който дръзне да съди или да се съмнява. Днес всеки, който не действа в съответствие с намеренията Ми или който греши по отношение на намеренията Ми, трябва да бъде отстранен и изхвърлен от царството Ми. В Моето царство няма други хора: всички са Мои синове — хората, които обичам и които са внимателни спрямо Мен. Освен това те са тези, които действат според Моето слово и които са способни да упражняват власт, за да съдят всички нации и хора от Мое име. Нещо повече, те са група първородни синове, които са невинни и жизнени, прости и открити, едновременно честни и мъдри. Моите намерения са удовлетворени във вас и това, което искам да направя, се изпълнява във вас, без грешки, напълно открито и разкрито. Аз започнах да изоставям онези, които имат погрешни намерения и цели, и ще ги накарам да паднат един по един. Ще ги унищожа един по един до етапа, в който не могат да оцелеят — всичко това се отнася до техния дух, душа и тяло.

Разберете, че действията на ръката Ми — подкрепа на бедните, грижа и защита на онези, които Ме обичат, спасяване на невежите и ревностните, които не прекъсват управлението Ми, наказване на онези, които Ми се съпротивляват, и на онези, които не си сътрудничат активно с Мен — всички тези неща ще бъдат потвърдени едно по едно, в съответствие с Моите слова. Дали ти си човек, който наистина Ме обича? Дали си човек, който дава вярно всичко от себе си за Мен? Дали си човек, който слуша словото Ми и действа според него? Дали си човек, който е против Мен, или си съвместим с Мен? Имаш ли ясна представа за тези неща дълбоко в себе си? Можеш ли да отговориш на всяко от нещата, които казах? Ако не можеш, тогава ти си човек, който търси с ентусиазъм, но не разбира Моите намерения. Този тип хора много лесно прекъсват управлението Ми и грешат относно намеренията Ми. Дори и за миг да имат погрешно намерение, те ще бъдат подложени на Моето прочистване и унищожение.

В Мен има безкрайни мистерии, които са неразгадаеми. Аз ще ги разкривам на хората една по една, според Моя план. Тоест, ще ги разкрия на първородните Ми синове. Тези, които са невярващи и които Ми се съпротивляват, Аз просто ще оставя да се пуснат по течението. Накрая обаче трябва да ги накарам да разберат, че Аз съм величие и правосъдие. Невярващите днес знаят само това, което се случва пред очите им, но не познават Моите намерения. Само Моите синове — хората, които обичам — знаят и разбират намеренията Ми. За Моите синове Аз съм открито разкрит. За Сатана Аз съм величие и правосъдие и изобщо не съм скрит. Понастоящем само първородните Ми синове са достойни да познаят намеренията Ми — никой друг не отговаря на условията и всичко това беше подготвено от Мен преди сътворението. От самото начало Аз подредих правилно кой ще бъде благословен и кой ще бъде прокълнат. Имах яснота за това и днес то вече се прояви напълно: тези, които са благословени, започнаха да се радват на своите благословии, докато тези, които са наказани, започнаха да понасят бедствие. Тези, които не искат да бъдат прокълнати, въпреки това ще бъдат, защото това е, което постанових и това е, което Моите ръце на управленски закони уредиха. По-конкретно, какъв човек е благословен и какъв е наказан? Аз вече разкрих тези неща. Това не е мистерия за вас, вместо това е открито: онези, които Ме приемат, но имат погрешни намерения; онези, които Ме приемат, но не Ме търсят; онези, които Ме познават, но не Ми се подчиняват; онези, които участват в коварство и измама, за да Ме измамят; онези, които четат думите Ми, но бълват негативизъм, и онези, които не познават себе си, които не знаят какви са, които се смятат за велики и които приемат, че са достигнали зрялост (примерът на Сатана) — всички такива хора са обект на наказание. Тези, които Ме приемат и чиито намерения са в Моя полза (а дори и да причинят прекъсвания, няма да си спомням прегрешенията им, но намеренията им трябва да са правилни и те трябва винаги да са внимателни, бдителни и да не бъдат разпуснати; и винаги трябва да запазват волята си да Ме слушат и да Ми се подчиняват); тези, които са чисти; тези, които са открити; тези, които са честни; тези, които не са възпирани от никое лице, събитие или нещо; и тези, които изглеждат като деца, въпреки че са зрели в живота — това са Моите възлюбени, обект на Моите благословии. Сега всеки от вас ще заеме правилното си място според състоянието си. Освен това ще знаеш дали си благословен или наказан. Няма нужда да го казвам ясно. Тези, които са благословени, трябва да се радват и да бъдат щастливи, докато онези, които ще понесат наказание, не трябва да се измъчват. И двете са уредени от Моята ръка, въпреки че Аз не нося вината: това е твоята собствена липса на активно сътрудничество с Мен, както и неспособността ти да разбереш, че Аз съм Бог, който изследва най-съкровеното в сърцето на човека. Това е, което Аз съм определил предварително, а ти си навредил на себе си чрез твоята собствена дребна хитрост. Ти сам си причинил това за себе си! Това, че трябва да попаднеш в Хадес, не е неправилно отношение спрямо теб! Това е твоят завършек и това е твоят резултат!

Благословени първородни синове! Станете бързо и се развеселете! Станете бързо и отдайте възхвала! Отсега нататък няма да има повече горчивина и страдание, всичко е в нашите ръце. Всеки, чиито мисли са напълно съгласувани с Моите, е човек, когото обичам и няма да трябва да претърпи бедствие. Каквото и да е желанието на сърцето ви, Аз ще го изпълня (въпреки че не може да бъде своеволно). Това е Моето дело.

Предишна: Глава 68

Следваща: Глава 70

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger