След като разберете истината, трябва да я приложите на практика

Божието дело и слово имат за цел да предизвикат промяна в нрава ви; целта на Бог не е просто да ви накара да разберете или познаете Неговото дело и слово. Това не е достатъчно. Ти си човек, който има способността да разбира, така че не би трябвало да имаш трудности при осъзнаването на Божието слово, защото по-голямата част от него е написана на човешки език и Той говори много ясно. Например ти си напълно способен да научиш какво е това, което Бог иска да разбереш и практикуваш; това е нещо, което един нормален човек, който притежава способността да разбира, би трябвало да е в състояние да направи. По-специално думите, които Бог казва в днешния етап, са особено ясни и прозрачни и Той посочва много неща, които хората не са взели предвид, както и всякакви човешки състояния. Думите Му са всеобхватни и ясни като светлината на пълната луна. Така че сега хората разбират много неща, но все още нещо липсва — да прилагат думите Му на практика. Хората трябва да изпитат всички аспекти на истината в детайли, да я изследват и търсят в по-големи подробности, а не просто да чакат да погълнат всичко, което им се предоставя; в противен случай те не са нищо повече от паразити. Познават Божието слово, но не го прилагат на практика. Този тип хора не обичат истината и в крайна сметка ще бъдат пропъдени. За да бъдем като Петър на новото време означава, че всеки от вас трябва да практикува Божието слово, да има истинско навлизане в изживяванията си и да придобива все повече и повече просветление в сътрудничеството си с Бог, което ще бъде от все по-голяма помощ в собствения ви живот. Ако сте прочели много от Божието слово, но разбирате само смисъла на текста и ви липсва пряко познание чрез практическите ви изживявания, тогава няма да познавате Божието слово. Що се отнася до теб, Божието слово не е живот, а само безжизнени букви. А ако живееш само в съблюдаване на безжизнени букви, тогава не можеш да схванеш същността на Божието слово, нито ще разбереш Неговата воля. Само когато преживееш Неговото слово в реалните си изживявания, духовният смисъл на Божието слово ще се отвори пред теб и само чрез опита ще можеш да вникнеш в духовния смисъл на много истини и да разкриеш тайните на Божието слово. Ако не го прилагаш на практика, тогава колкото и да е ясно Неговото слово, всичко, което си схванал, са празни букви и доктрини, които са се превърнали в религиозни разпоредби за теб. Не правеха ли точно това фарисеите? Ако практикувате и преживявате Божието слово, то се превръща в практическо за вас; ако не се стремиш да го практикуваш, тогава Божието слово за теб е само една легенда за третото небе. Всъщност процесът на вярване в Бог е процесът на преживяване на Неговото слово и на спечелването ви от Бог, или казано по-ясно, да вярваш в Бог означава да имаш познанието и разбирането на Неговото слово и да го преживяваш и живееш; такава е реалността зад вашата вяра в Бог. Ако вярвате в Бог и се надявате на вечен живот, без да се стремите да практикувате Божието слово и да навлезете в истината реалност, тогава сте глупави. Това би било като да отидете на пиршество и само да гледате храната и да научите наизуст имената на вкусните неща, без всъщност да опитате нищо от тях; това би било все едно да не ядете и да не пиете нищо от трапезата. Не бихте ли били глупаци тогава?

Истината, която човекът трябва да притежава, се намира в Божието слово и тя е истината, която е най-благотворна и полезна за човечеството. Тя е отварата и храната, от които се нуждаят вашите тела — нещо, което помага на човека да възстанови нормалната си човешка природа. Това е истина, която човек трябва да притежава. Колкото повече практикувате Божието слово, толкова по-бързо ще разцъфва животът ви и толкова по-ясна ще става истината. Колкото повече израствате духовно, толкова по-ясно ще виждате нещата от духовния свят и толкова повече сили ще имате, за да триумфирате над Сатана. Голяма част от истината, която не разбирате, ще стане ясна, когато практикувате Божието слово. Повечето хора се задоволяват с това просто да разбират текста на Божието слово и се съсредоточават върху това да познават доктрини, вместо да задълбочават опита си на практика, но не е ли това пътят на фарисеите? Така че как може фразата „Божието слово е живот“ да е реална за тях? Животът на човек не може да се развива просто чрез четене на Божието слово, а само когато Божието слово се прилага на практика. Ако вярваш, че разбирането на Божието слово е всичко, което е необходимо, за да имаш живот и духовен ръст, тогава твоето разбиране е изкривено. Истинското разбиране на Божието слово се постига, когато практикуваш истината, и трябва да разбереш, че „истината може да бъде разбрана само ако бъде прилагана на практика“. Днес, след като си прочел Божието слово, можеш само да кажеш, че го познаваш, но не можеш да кажеш, че го разбираш. Някои казват, че единственият начин да практикуваш истината е първо да я разбереш, но това е само частично вярно и със сигурност не е напълно точно. Преди да имаш познание за дадена истина, ти не си я изпитал. Чувството, че разбираш нещо, което чуваш в проповедта, не е истинско разбиране — това е просто възприемане на буквалните думи на истината, но не е същото като разбиране на истинското значение на тази истина. Повърхностното познаване на истината не означава, че действително я разбираш или имаш познания за нея; истинското ѝ значение идва от изживяването ѝ. Следователно само когато изживееш истината, можеш да я разбереш, и само тогава можеш да вникнеш в скритите ѝ части. Задълбочаването на изживяването е единственият начин да схванеш оттенъците и да разбереш същността на истината. Следователно можеш да отидеш навсякъде с истината, но ако тя не живее в теб, тогава не си и помисляй да се опитваш да убеждаваш дори членовете на семейството си, а камо ли пък религиозните хора. Без истината вие сте като пърхащи снежинки, но с нея можеш да си щастлив и свободен и никой не може да те нападне. Колкото и силна да е една теория, тя не може да победи истината. С истината може да се разклати самият свят, а планините и моретата да се преместят, докато липсата ѝ може да накара здравите градски стени да бъдат издълбани от червеи и превърнати в руини. Това е очевиден факт.

В текущия етап е от жизненоважно значение първо да познаете истината, а след това да я приложите на практика и вследствие на това да усвоите истинското ѝ значение. Точно това трябва да се стремите да постигнете. Вместо просто да се стремиш да накараш другите да следват думите ти, трябва да ги убедиш да следват примера ти. Само по този начин можеш да откриеш нещо смислено. Независимо какво те сполетява, независимо с кого се сблъскваш, стига да притежаваш истината, ще успееш да устоиш. Божието слово е това, което носи живот на човека, а не смърт. Ако след като прочетеш Божието слово, не се съживиш, а все още си мъртъв, значи нещо не е наред с теб. Ако след известно време си прочел много от Божието слово и си чул много практически проповеди, но все още се намираш в състояние на смърт, то това е доказателство, че ти не си човек, който цени истината, нито пък си човек, който се стреми към нея. Ако наистина се стремяхте да спечелите Бог, нямаше да се съсредоточавате върху това да усвоявате доктрини и да използвате възвишени учения, за да проповядвате на другите, а вместо това щяхте да се съсредоточите върху изживяването на Божието слово и прилагането на истината на практика. Не трябва ли именно към това да се стремите да навлезете в момента?

Бог има ограничено време, за да извърши Своето дело в човека, така че какъв ще е резултатът, ако не Му сътрудничиш? Защо Бог винаги иска от вас да практикувате Неговото слово, след като го разберете? Защото Той ви е разкрил Своите думи, а следващата ви стъпка е действително да ги практикувате. Когато упражнявате словата Му, Бог ще извърши работата по просветлението и напътствието. Ето как трябва да се прави това. Божието слово позволява на човека да разцъфти в живота и да не притежава елементи, които биха могли да го накарат да се отклони или да стане пасивен. Ти казваш, че си чел Божието слово и си го практикувал, но все още не си получил никакво въздействие от Светия Дух. Думите ти могат да заблудят само едно дете. Другите хора може и да не знаят дали намеренията ти са праведни, но мислиш ли, че е възможно Бог да не знае? Как става така, че другите практикуват Божието слово и получават просветлението на Светия Дух, а ти практикуваш Неговото слово и не получаваш просветление? Притежава ли Бог емоции? Ако намеренията ти са наистина правдиви и си отзивчив, тогава Божият Дух ще бъде с теб. Някои хора винаги искат да забият собственото си знаме, но защо Бог не им позволява да се издигнат и да водят църквата? Други просто изпълняват задачите и задълженията си и преди да се усетят, са получили Божието одобрение. Как е възможно това? Бог изпитва най-съкровените кътчета на сърцето и хората, които се стремят към истината, трябва да го правят с правилни намерения. Хората, които нямат правилни намерения, не могат да устоят. В същността си целта ви е да позволите на Божието слово да подейства вътре във вас. С други думи, целта е да имате истинско разбиране за Божието слово при практикуването му. Може би способността ви да разбирате Божието слово е слаба, но когато го практикувате, Той може да поправи този недостатък, така че не само трябва да знаете много истини, но и да ги прилагате. Това е най-важният приоритет, който не може да се пренебрегне. През тридесет и трите си години и половина Исус понесе много унижения и много страдания. Той изстрада толкова много просто защото практикуваше истината, изпълняваше Божията воля във всичко и се грижеше единствено за нея. Това са страдания, които Той не би претърпял, ако знаеше истината, без да я практикува. Ако Исус беше следвал ученията на юдеите и беше последвал фарисеите, тогава нямаше да страда. От делата на Исус можеш да научиш, че ефективността на Божието дело върху човека идва от сътрудничеството на самия човек и това е нещо, което трябва да приемете. Щеше ли Исус да страда така, както страда на кръста, ако не беше практикувал истината? Щеше ли да се моли с такава скръбна молитва, ако не беше действал в съответствие с Божията воля? Затова вие трябва да страдате в името на практикуването на истината — това е видът страдание, през което човек трябва да премине.

Предишна: За използването на човека от Бог

Следваща: Постигащият спасение човек е този, който е готов да практикува истината

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger