Глава 57

Изследва ли всяка от своите мисли и идеи и всяко свое действие? Имаш ли ясна представа кои от тях са в съгласие с Моите намерения и кои не са? Ти си абсолютно неспособен да различиш това! Защо не дойде пред Мен? Дали защото няма да ти кажа или поради някаква друга причина? Трябва да знаеш следното! Знай, че хората, които са небрежни, в никакъв случай не могат да схванат Моите намерения или да получат голямо просветление или откровение.

Откри ли причините, поради които църквата не е способна да се нахрани и й липсва истинско общение? Наясно ли си колко от факторите, довели до това, са свързани с теб? Помолих те да дадеш живот и да възвестиш гласа Ми. Направи ли тези неща? Можеш ли да поемеш отговорност за забавянето на напредъка в живота на твоите братя и сестри? Когато срещнеш проблеми, вместо да си спокоен и сдържан, ти си притеснен. Ти наистина си невеж! Гласът Ми трябва да бъде възвестен на светиите. Не потискай делото на Светия Дух и не Ме забавяй чрез своето протакане — нищо от това не е от полза за никого. Искам да се посветиш изцяло на Мен, в тялото и ума си, така че всяка твоя мисъл и идея да бъде за Мен, за да споделяш Моите мисли и притеснения. Така всичко, което правиш, ще бъде в името на днешното царство и Моето управление, а не за самия теб. Само това ще удовлетвори сърцето Ми.

Нищо, което съм направил, не е без доказателство. Защо не Ми подражаваш? Защо не потърси доказателство за това, което правиш? Какво повече искаш да ти кажа? Аз те хванах за ръка, за да те науча, но ти не си в състояние да се научиш. Ти си толкова глупав! Искаш ли да започнеш всичко отначало? Не се обезсърчавай. Трябва да се стегнеш отново и да се посветиш изцяло в полза на споделените надежди и желания на светиите. Запомни тези думи: „Непременно ще благословя изобилно тези, които искрено дават всичко от себе си заради Мен“.

Каквото и да правиш, трябва да го правиш по подреден начин, а не безразборно. Наистина ли се осмеляваш да твърдиш, че познаваш състоянието на светиите като дланта си? Това показва, че ти липсва мъдрост, че изобщо не си приел този въпрос сериозно и че не си му посветил никакво време. Ако наистина можеше да посветиш цялото си време на това, тогава щеше видиш какво би било твоето вътрешно състояние. Ти не се стремиш да правиш никакви субективни усилия, ти просто търсиш обективни причини, без да проявяваш и капка внимание към Моите намерения. Това Ме нарани дълбоко! Не продължавай по този начин! Възможно ли е да не приемаш благословиите, които ти дадох?

О, Боже! Твоето дете има дълг към Теб. Не взех на сериозно делото Ти, нито се съобразих с намеренията Ти, нито бях верен на увещанията Ти. Твоето дете иска да промени всичко това. Не ме изоставяй и продължавай да извършваш делото си чрез мен. О, Боже! Не оставяйте детето Си само! Моля Те, придружавай ме във всеки един момент. О, Боже! Твоето дете знае, че ме обичаш, но аз не мога да разбера намеренията Ти. Не знам как да покажа разбиране за Твоето бреме или как да изпълня това, което си ми поверил. Още по-малко знам как да ръководя църквата. Ти знаеш, че аз съм отчаян и разстроен от това. О, Боже! Моля те, води ме по всяко време. Едва сега чувствам колко много неща ми липсват — твърде много са! Просто не мога да опиша колко много. Нека твоята всемогъща ръка да покаже милост към детето Ти, да ме подкрепя по всяко време и да ми позволи да се поклоня напълно пред Теб, да не правя вече свои собствени избори и да нямам вече свои собствени мисли или идеи. О, Боже! Ти знаеш, че Твоето дете иска да прави всичко изцяло заради Теб и заради днешното царство. Ти знаеш какво мисля и какво правя в момента. О, Боже! Потърси ме Самият Ти. Моля те само да вървиш с мен и да останеш с мен в живота по всяко време, за да може Твоята сила да придружава всичко, което правя.

Предишна: Глава 56

Следваща: Глава 58

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger