Глава 56

Започнах да предприемам действия, с които да накажа хората, които вършат злодеяния и които упражняват власт и преследват Божиите синове. Оттук нататък ръката на Моите управленски закони ще тегне върху онези, които Ми противоречат в сърцата си. Знайте това! Това е началото на Моя съд и на никого няма да бъде оказана милост, нито някой ще бъде пощаден, защото Аз съм Бог, който няма плътски чувства и върши правда, и би било добре за всички вас да разберете това.

Не искам да наказвам хората, които вършат зло, а по-скоро това е възмездието, което самите те са си навлекли чрез своите злодеяния. Не бързам да наказвам никого, нито се отнасям несправедливо с никого — Аз Съм праведен за всички. Сигурно е, че обичам синовете си, и със сигурност мразя онези зли хора, които Ми се противопоставят — това е принципът на Моите действия. Всеки от вас трябва е запознат с Моите управленски закони. Ако не сте, тогава няма да имате и капка ужас и ще действате нехайно пред Мен. Също няма да знаете какво искам да постигна, какво искам да извърша, какво искам да спечеля или от какъв човек се нуждае Моето царство.

Моите управленски закони са:

1. Независимо кой си, ако Ми противоречиш в сърцето си, ще бъдеш съден.

2. Тези, които съм избрал, ще бъдат дисциплинирани незабавно за всеки погрешен начин на мислене.

3. Ще отделя тези, които не вярват в Мен, на една страна. Ще им позволя да говорят и да действат безгрижно до самия край, когато ще ги накажа напълно и ще ги премахна.

4. Винаги ще се грижа и защитавам онези, които вярват в Мен. Винаги ще им давам живот чрез спасение. Тези хора ще имат Моята любов и със сигурност няма да паднат или да загубят пътя си. Всяка тяхна слабост ще бъде само временна и със сигурност няма да помня техните слабости.

5. Тези, които изглежда, че вярват, но всъщност не го правят — които вярват, че има Бог, но не търсят Христос и също не се съпротивляват — това са хората, които най-много будят съжаление, и чрез Моите дела ще ги накарам да видят ясно. Чрез Моите действия ще ги спася и ще ги върна обратно.

6. Първородните синове, първите, които приемат името Ми, ще бъдат благословени! Със сигурност ще ви дам най-добрите благословения, като ще ви позволя да им се насладите до насита в сърцата си. Никой няма да посмее да попречи на това. Всичко това е подготвено за вас изцяло, тъй като това е Моят управленски закон.

Трябва да можете да виждате във всяко отношение всички действия на ръката Ми и всички мисли на сърцето Ми. Не е ли всичко заради вас? Кой измежду вас е за Мен? Проучихте ли мислите в сърцата си или думите върху устните си? Възприехте ли съзнателен подход към тези неща? Объркани! Безпътни! Вие не приемате ограниченията на Светия Дух! Аз отново и отново освобождавам гласа Си вътре в теб, но той не предизвика абсолютно никаква реакция. Не бъди невъзприемчив повече! Твой дълг е да разбереш Моята воля. Също така това е пътят, в който трябва да навлезеш. Ти си объркан, нямаш прозрение и не виждаш ясно какво искам да постигна в теб или да спечеля от теб! За да разбереш Моята воля, трябва най-напред да се приближиш по-близо до Мен и да общуваш повече с Мен. Непрестанно говориш, че не можеш да осъзнаеш Моята воля. Ако вече си изпълнен със свои неща, тогава как мога да работя върху теб? Ти не поемаш инициативата и не се явяваш пред Мен, а просто чакаш пасивно. Казвам, че си като червей, а ти се чувстваш онеправдан и отказваш да приемеш това. Този път трябва да се изправиш и да си сътрудничиш с Мен! Не бъди негативен! Това ще попречи на живота ти. Да бъдеш проактивен носи ползи за теб, а не за другите. Още ли не си осъзнал и разбрал това? Моята воля постоянно се разкрива в теб. Нима не си го разбрал? Защо никога не обърна внимание на това? Защо никога не успя да разбереш Моята воля? Може ли разбирането на Моята воля наистина да не ти донесе полза?

Желая да се съобразяваш с Моята воля във всяко отношение, така че чрез теб да имам път напред и дом, в който да си почивам. Не Ми пречи повече — това е твърде безсърдечно! Ти не разбираш словата Ми и не им отговаряш. Виж кое време настана. Не може да чакаш повече! Ако не следваш плътно стъпките Ми, ще стане твърде късно и ще можеш да го поправиш в много по-малка степен!

Предишна: Глава 55

Следваща: Глава 57

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger