Глава 55

Така наречената „нормална човешка природа“ не е толкова свръхестествена, колкото си представят хората. По-скоро тя може да надхвърли възпирането на всички хора, събития и неща, както и преследванията, произтичащи от заобикалящата среда. Тя е в състояние да се приближи до Мен и да общува с Мен на всяко място и при всяко обстоятелство. Вие, хората, винаги тълкувате погрешно Моите намерения. Когато ви казвам, че трябва да изживявате нормалната човешка природа, вие практикувате въздържание и опитомявате плътта си, но не обръщате внимание на внимателното търсене в духа си. Ти се съсредоточаваш само върху външния си вид, като пренебрегваш откровенията и вълненията, които предизвиквам в теб. Колко си нехаен! Твърде нехаен! Възможно ли е да смяташ, че завършването на това, което съм ти поверил, е голямо постижение? Глупав си! Ти не обръщаш внимание на пускането на дълбоки корени! „Не бъди листо на дърво, а корен на дърво“ — наистина ли това е твоето мото? Безразсъдно! Нехайно! Ти си доволен, веднага щом помислиш, че си реализирал малка придобивка. Колко малко внимание проявяваш към Моите намерения! Отсега нататък внимавай, не бъди пасивен и не бъди негативен! Когато служиш, се приближавай по-често до Мен и общувай повече с Мен: това е единственият изход за теб. Аз съм наясно, че ти вече си се отрекъл от себе си, запознат си със собствените си недостатъци и си наясно със собствените си слабости. Но само знанието не е достатъчно. Трябва да си сътрудничиш с Мен и след като разбереш Моите намерения, незабавно да ги приложиш. Това е най-добрият начин да покажеш загриженост за Моето бреме, както и най-добрият начин да се подчиниш.

Както и да се отнасяш с Мен, Аз желая да осъществя Своята воля в теб и във всички светци и искам тя да бъде изпълнена безпрепятствено по цялата земя. Бъди напълно наясно с това! Това се отнася до Моите управленски закони! Нима не се страхуваш ни най-малко? Не трепериш ли от страх за собствените си действия и поведение? Сред всички светци едва ли има някой, който да може да усети Моите намерения. Нима не желаеш да се откроиш като човек, който наистина проявява внимание към Моите намерения? Наясно ли си? Моето спешно желание в момента е да потърся група хора, които са способни да проявяват пълно внимание към Моите намерения. Нима не искаш да бъдеш един от тях? Не искаш ли да дадеш всичко от себе си заради Мен и да Ми се принесеш? Не си готов да платиш дори най-малката цена или да положиш дори и най-малкото усилие! Ако това продължава по този начин, Моите старателни усилия ще бъдат пропилени за вас. Сега, след като ти посочих това, все още ли не разбираш сериозността на този въпрос?

„Непременно ще благословя изобилно тези, които искрено дават всичко от себе си заради Мен“. Сам виждаш! Казвал съм ти това няколко пъти, но ти все още имаш толкова много опасения и страхове, свързани с твоите семейни обстоятелства и външната среда. Ти наистина не знаеш какво е добро за теб! Аз използвам само честни, обикновени и открити хора. Ти се радваше и имаше желание да те използвам — но защо все още си толкова притеснен? Възможно ли е думите Ми да не са оказали никакво влияние върху теб? Казах ти, че те използвам, но въпреки това ти не си в състояние да бъдеш непоколебимо уверен в това. Ти винаги се съмняваш, страхуваш се, че ще те изоставя. Твоите представи са толкова дълбоко вкоренени в теб! Когато казвам, че те използвам, това означава, че те използвам. Защо винаги се съмняваш толкова силно? Не съм ли говорил достатъчно ясно? Всяка дума, която съм казал, е вярна, нито едно Мое твърдение не е невярно. Сине Мой! Вярвай Ми. Бъди отдаден на Мен и Аз със сигурност ще бъда отдаден на теб!

Предишна: Глава 54

Следваща: Глава 56

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger