Глава 54

Познавам перфектно положението на всяка църква като дланта Си. Не мислете, че не ги разбирам и нямам яснота за тях. Що се отнася до различните хора в църквите, имам още по-ясно разбиране и познание. Сега Моята неотложна воля е да те обуча, за да можеш да достигнеш по-бързо зряла възраст, така че денят, в който ще можеш да Ми бъдеш от полза, да може да дойде по-рано, и вашите действия да могат да бъдат пълни с Моята мъдрост, за да можете да проявявате Бог, където и да се намирате. По този начин крайната Ми цел ще бъде постигната. Синове Мои! Трябва да се съобразявате с Моята воля. Не Ме карайте да ви държа за ръка, докато ви уча. Вие трябва да се научите да разбирате волята Ми и да виждате същината на нещата. Това ще ви позволи да се справяте с всеки проблем, който срещате, с лекота, като щракване с пръсти. В обучението си може да не успеете да разберете от първия път, но след втория път и третия път и т.н., в крайна сметка ще можете да разберете Моята воля.

Вашите думи винаги имат непроницаемо качество. Вие вярвате, че това е мъдрост, нали? Понякога думите ви са непокорни, понякога говорите на шега, а понякога говорите с елемент на човешки представи и ревност… В обобщение, вие говорите без постоянство, без да знаете как да предоставите живот на другите или как да разберете техните състояния, но общувате небрежно. Вашето мислене е неясно и нямате представа какво е мъдрост и какво е измама. Колко сте объркани! Вие считате измамата и нечестността за мъдрост. Това не посрамва ли името Ми? Не е ли това богохулство спрямо Мен? Това не води ли до фалшиви обвинения срещу Мен? Каква е целта, към която се стремите? Замисляли ли сте се над това? Проучвали ли сте този въпрос? Казвам ти, Моята воля е посоката и целта, която търсите. Ако не беше така, всичко щеше да е напразно. Хората, които не познават Моята воля, са онези, които не знаят как да търсят, онези, които ще бъдат изоставени, пропъдени! Ясно е, че да разберете волята Ми е първият урок, който трябва да научите. Това е най-неотложната задача и тя не трябва да бъде забавяна! Не Ме чакайте да порицавам всеки един от вас поотделно! Вие прекарвате цели дни в мъгливо състояние на тъпа скованост. Колко нелепо! Вашата обърканост е поразителна — вие не показвате никакво внимание към Моята воля! Запитайте се: колко пъти сте се вкопчвали в Моята воля, когато предприемате действия? Сега е време да се обучите! Да Ме карате да се разправям с вас поотделно е невъзможно! Трябва да се научите да придобивате опит, прозрение и мъдрост, докато действате. Думите, които излизат от устата ви, са добри и хубави, но каква е реалността? Когато се сблъскате с реалността, вие не сте в състояние да направите нищо по въпроса. Това, което казвате, никога не съвпада с реалността. Наистина, не мога да понасям да виждам какво правите. Когато го наблюдавам, се чувствам ужасно натъжен. Помнете това! В бъдеще се научете да разбирате волята Ми!

Предишна: Глава 53

Следваща: Глава 55

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger