Ти от съживилите се ли си?

Едва когато отхвърлиш покварения си нрав и постигнеш изживяване на нормална човешка природа, ще бъдеш усъвършенстван. Въпреки че няма да можеш да правиш предсказания или да говориш за тайнства, ще живееш и ще имаш облика на човешко същество. Бог създаде човека, но след това Сатана поквари човека, така че хората се превърнаха в „мъртъвци“. Така, след като се промениш, ти вече няма да си като тези „мъртъвци“. Словото на Бог запалва духа на хората и ги води към прераждане, а когато духовете на хората се преродят, те се съживяват. Когато говоря за „мъртъвци“, имам предвид трупове без дух, хора, чийто дух е мъртъв в тях. Когато искрата на живота се запали в духа на хората, те се съживяват. Светците, за които се говореше в отминали времена, са хора, които са се съживили, които са били под влиянието на Сатана, но са го победили. Избраните хора от Китай са понесли жестокото и нечовешко преследване и подлостта на големия червен змей и това е опустошило умовете им, и ги е оставило без най-малката смелост да живеят. И така, събуждането на духа им трябва да започне от същността им. Същността им, духът им трябва да бъдат пробудени малко по малко. Когато един ден те се съживят, няма да има повече пречки и всичко ще върви гладко. За момента това остава непостижимо. Повечето хора живеят по начин, който предизвиква много смъртоносни течения. Тези хора са скрити в аурата на смъртта и страдат от липсата на много неща. Думите на някои хора носят смърт, действията им носят смърт и почти всичко, което се вижда от начина им на живот, се състои от смърт. Ако днес хората публично свидетелстват за Бог, те ще се провалят в тази задача, защото още не са се съживили напълно, а и защото сред вас има твърде много мъртъвци. Днес много хора питат защо Бог не дава знаци и не извършва чудеса така, че да може бързо да разпространи делата Си сред езичниците. Мъртвите не могат да свидетелстват за Бог, само живите са способни на това, но повечето хора днес са „мъртъвци“; прекалено много хора живеят под булото на смъртта, под влиянието на Сатана, и не могат да го победят. След като това е така, как биха могли те да свидетелстват за Бог? Как биха могли те да разпространяват делото на Евангелието?

Всички тези, които живеят под въздействието на тъмнината, живеят сред смъртта и са обладани от Сатана. Без да бъдат спасени от Бог и без да са съдени и наказвани от Него, хората не могат да избягат от влиянието на смъртта; не могат да оживеят. Тези „мъртъвци“ не могат да свидетелстват за Бог, нито могат да бъдат използвани от Бог, а още по-малко могат да влязат в царството Му. Бог иска свидетелствата на живите, не на мъртвите, и иска живите, а не мъртвите, да работят за Него. „Мъртвите“ са тези, които се противопоставят на Бог и въстават против Него; те са онези, които са бездушни и не разбират Божиите слова; те са онези, които не прилагат истината на практика и нямат и най-малка вярност към Бог; те са онези, които живеят под властта на Сатана и са експлоатирани от него. Мъртвите се проявяват, като се противопоставят на истината, въстават срещу Бог и постъпват долно, низко, зловредно, животинско, измамно и подло. Дори ако тези хора ядат и пият Божиите слова, те не са в състояние да живеят, както Бог повелява, и въпреки че са живи, те са просто ходещи и дишащи трупове. Мъртвите са напълно неспособни да удовлетворят Бог, а още по-малко да Му се покорят напълно. Те могат единствено да Го лъжат, да богохулстват срещу Него и да Го предават и всичко, което показват с начина си на живот, разкрива природата на Сатана. Ако хората искат да станат живи същества и да свидетелстват за Бог, както и да бъдат одобрени от Него, те трябва да приемат Божието спасение; трябва с радост да приемат присъдата и наказанията Му и трябва с радост да приемат това, че Бог ги кастри. Само тогава те ще могат да приложат на практика истините, изисквани от Бог, и само тогава ще получат спасение от Бог и наистина ще се превърнат в живи същества. Живите получават спасение от Бог; те са били съдени и наказвани от Бог, те са готови да се посветят и с удоволствие ще жертват живота си за Бог и с радост ще посветят целия си живот на Бог. Само когато живите свидетелстват за Бог, Сатана може да бъде посрамен; само живите могат да разпространяват Божието евангелие, само живите са в съгласие с Божиите намерения и само живите са истински хора. В самото начало сътвореният от Бог човек бе жив, но поради покварата от Сатана човекът живее в смъртта и живее под влиянието на Сатана, и така хората се превърнаха в бездушни мъртъвци и станаха врагове, които се противопоставят на Бог, превърнаха се в оръдия на Сатана и негови пленници. Всички живи хора, създадени от Бог, се превърнаха в мъртъвци и така Бог загуби свидетелството Си и загуби човечеството, което беше създал и което е единственото нещо, притежаващо Неговия дъх. Ако Бог Си вземе обратно свидетелството и онези, които създаде със собствените Си ръце, но които са пленени от Сатана, Той трябва да ги възкреси, за да станат отново живи същества. Той трябва отново да ги приеме при себе Си, за да живеят в светлината Му. Мъртвите са онези, които нямат дух, които са крайно безчувствени и се противопоставят на Бог. Те преди всичко са тези, които не познават Бог. Тези хора нямат и най-малкото намерение да се покоряват на Бог; те само въстават срещу Него и Му се противопоставят и не изпитват абсолютно никаква лоялност. Живите са тези, чийто дух е прероден, тези, които знаят да се покоряват на Бог и които са Му верни. Те притежават истината и свидетелствата и единствено тези хора радват Бог в дома Му. Бог спасява тези, които могат да се съживят, които виждат Божието спасение, които могат да са верни на Бог и искат да Го търсят. Той спасява онези, които вярват в Божието въплъщение и появата Му. Някои хора могат да се съживят, а други не могат, в зависимост от това дали тяхната същност може да бъде спасена, или не. Много хора са слушали много от Божиите слова, но не разбират Божиите намерения и поради това не са в състояние да ги приложат на практика. Тези хора са неспособни да живеят съгласно каквато и да е истина и умишлено смущават Божиите дела. Те са неспособни да работят за Бог, не могат да Му посветят нищо и също така тайно харчат парите на църквата и се хранят безплатно в Божия дом. Тези хора са мъртви и няма да бъдат спасени. Бог спасява онези, които са в делата Му, но има и такива хора, които не могат да получат спасението Му; малцина могат да получат спасението Му. Това е така, защото повечето хора са твърде дълбоко покварени и са се превърнали в мъртъвци; те не могат да бъдат спасени, защото са напълно експлоатирани от Сатана и по природа са прекалено зловредни. Тази малка група хора също не може напълно да се покорява на Бог. Те не са тези, които са били изцяло предани на Бог от самото начало или тези, които са изпитвали безкрайна любов към Бог от началото, а по-скоро са се покорили на Бог заради Неговото дело на завоеванието, те виждат Бог заради върховната Му любов, в нрава им настъпват промени поради праведния нрав на Бог и те познават Бог в Неговите дела — дела, които са едновременно действителни и практични. Колкото и добри да са тези хора, без Божиите дела те все още щяха да принадлежат на Сатана, все още щяха да принадлежат на смъртта и да са мъртви. Фактът, че днес тези хора могат да получат Божието спасение, се дължи единствено на това, че те желаят да сътрудничат на Бог.

Заради своята преданост към Бог живите ще бъдат спечелени от Бог и ще живеят съгласно обещанията Му. Поради противопоставянето си на Бог мъртвите ще бъдат отритнати от Бог и ще живеят наказани и прокълнати от Него. Такъв е праведният нрав на Бог, който не може да бъде променен от никой човек. Хората получават Божието одобрение и живеят в светлината заради своите собствени търсения; заради своите подли заговори хората са прокълнати от Бог и наказани; хората са наказани от Бог заради своите злодеяния и благословени от Него заради своите стремежи и вярност. Бог е справедлив: Той благославя живите и проклина мъртвите, за да останат те завинаги при смъртта и никога да не живеят в Божията светлина. Бог ще приеме живите в царството Си и ще ги благослови да живеят с Него завинаги. Колкото до мъртвите, Той ще ги порази и ще ги осъди на вечна смърт; те ще станат обект на унищожение и завинаги ще бъдат притежание на Сатана. Бог не се отнася несправедливо към никого. Онези, които наистина търсят Бог, със сигурност ще останат в Божия дом, а всички онези, които са непокорни към Бог и не съответстват на Него, със сигурност ще изпитат Неговото наказание. Може би ти не си сигурен относно Божието дело в плът, но един ден Божията плът няма директно да определи края на човека; вместо това Неговият Дух ще определи назначението на човека и тогава хората ще разберат, че Божията плът и Неговият дух са едно цяло, че Неговата плът не може да греши, а Неговият Дух — още по-малко. В крайна сметка Той със сигурност ще прибере в царството Си онези, които са се върнали към живота — нито един повече, нито един по-малко. Колкото до мъртвите, които не са се съживили, те ще бъдат хвърлени в бърлогата на Сатана.

Предишна: Трябва да поддържаш предаността си към Бог

Следваща: Да имаш непроменен нрав означава да си във вражда с Бог

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger