Глава 35

Седем гърма излизат от престола, разтърсват вселената, преобръщат небето и земята и отекват в небесата! Звукът пронизва ушите и хората не могат нито да избягат, нито да се скрият от него. Избухват гръмотевици и светкавици и в един миг небето и земята се преобразяват и хората са на прага на смъртта. След това, със светкавична скорост, целият космос е обгърнат от силен порой, падащ от небето! В най-далечните краища на земята той отмива всичко от главата до петите, щателно като с душ, и не оставя нито петънце. Нищо не може да бъде скрито от него, нито някой може да избяга от него. Ехтящи гръмотевици проблясват като светкавици със студена светлина и карат хората да треперят от страх! Острият двуостър меч поразява синовете на бунта и врагът е изправен пред бедствие, от което няма къде да се скрие. Те са замаяни от порива на вятъра и дъжда и, олюлявайки се от удара, веднага падат мъртви в течащите води и биват отнесени. Има само смърт и няма начин да оцелеят. Седемте гърма произлизат от Мен и изразяват намерението Ми, което е да поразя най-големите синове на Египет, да накажа нечестивите и да очистя църквите Си, така че всички да чувстват близост помежду си, да бъдат верни на себе си в действията си и да бъдат едно сърце с Мен, така че всички църкви в космоса да могат да бъдат изградени в една. Това е Моята цел.

Гърмът отеква, а след него се носят ридания. Някои се събуждат от съня си и, силно разтревожени, търсят дълбоко в душите си и се втурват обратно пред трона. Те прекратяват необузданите си измами и възмутителни действия. Не е твърде късно такива хора да бъдат събудени. Аз гледам от трона. Аз гледам дълбоко в сърцата на хората. Спасявам онези, които Ме желаят искрено и пламенно, и се смилявам над тях. Ще спася във вечността онези, които Ме обичат в сърцата си повече от всички останали, онези, които разбират волята Ми и Ме следват до самия край на пътя. Ръката Ми ще ги държи в безопасност, така че те няма да се срещнат с тази сцена и няма да пострадат. Някои хора, като видят тази проблясваща светкавица, изпитват неизразимо страдание в сърцата си и съжаляват до крайна степен. Ако продължават да се държат по този начин, е твърде късно за тях. О, всичко и всяко нещо! Всичко ще бъде извършено. Това също е едно от Моите средства за спасение. Аз спасявам онези, които Ме обичат, и поразявам нечестивите, и правя царството Си здраво и стабилно на земята, и позволявам на всички нации и всички народи, на всички във вселената и в краищата на земята, да знаят, че Аз съм величие, Аз съм бушуващ огън, Аз съм Богът, който претърсва най-съкровеното кътче в сърцето на всеки човек. От този момент нататък съдът на големия бял престол се разкрива явно на масите и на всички народи се обявява, че съдът е започнал! Несъмнено всички, чиито думи не са искрени, онези, които се съмняват и не смеят да бъдат сигурни, онези прахосници на време, които разбират желанията Ми, но не искат да ги приложат на практика — всички те трябва да бъдат съдени. Вие трябва да се грижите да изследвате собствените си намерения и мотиви и да заемете правилното си място, да практикувате Моите думи на сериозно, да цените житейския си опит и да не действате с повърхностен ентусиазъм, а да направите живота си пораснал, зрял, стабилен и опитен — само тогава ще последвате сърцето Ми.

Откажете на сатанинските лакеи и на злите духове, които разрушават и унищожават това, което Аз изграждам, всяка възможност да използват нещата в своя полза. Те трябва да бъдат силно ограничени и възпрени. Те могат да бъдат победени само с помощта на остър меч. Най-лошите трябва да бъдат изкоренени незабавно, за да се предотвратят бъдещи проблеми. И църквата ще бъде усъвършенствана, свободна от всякакви деформации, и ще бъде здрава, пълна с жизненост и енергия. След мигащата светкавица проехтяват гръмотевици. Не трябва да бъдете небрежни и не трябва да се отказвате, а трябва да направите всичко възможно, за да наваксате, и със сигурност ще можете да видите какво прави ръката Ми, какво искам да спечеля, какво искам да отхвърля, какво искам да усъвършенствам, какво искам да изкореня, какво искам да поразя — всичко това ще се разгърне пред очите ви, позволявайки ви ясно да видите Моето всемогъщество.

От престола към вселената и краищата на земята отекват седемте гърма. Голяма група хора ще бъде спасена и ще се покори пред Моя трон. Следвайки тази светлина на живота, хората търсят начин да оцелеят и не могат да направят нищо друго, освен да дойдат при Мен, да коленичат в поклонение и с устата си да извикат името на всемогъщия истински Бог и да изкажат своите молби. А що се отнася до онези, които Ми се противят, които втвърдяват сърцата си, гърмът отеква в ушите им и без съмнение те трябва да загинат. Това е просто резултатът, който ги очаква. Моите възлюбени синове, които тържествуват, ще останат в Сион, и всички народи ще видят какво ще получат, и огромна слава ще се яви пред вас. Това наистина е голямо благословение — то е сладост, която е трудно да се изкаже.

И седемте гърма, които излизат, са спасение за онези, които Ме обичат, които Ме желаят с истински сърца. Онези, които Ми принадлежат и които съм предопределил и избрал, са способни да дойдат под Моето име. Те могат да чуят гласа Ми, който е Божият зов към тях. Нека онези в краищата на земята видят, че Аз съм праведен, Аз съм верен, Аз съм любяща доброта, Аз съм състрадание, Аз съм величие, Аз съм бушуващ огън и в крайна сметка Аз съм безмилостен съд.

Нека всички в света видят, че Аз съм Самият истински и завършен Бог. Всички хора са напълно убедени и никой не смее да Ми се противопостави отново, нито да Ме съди или да Ме клевети отново. В противен случай върху тях веднага идват проклятия и ги сполита бедствие. Те могат само да плачат и да скърцат със зъби, след като са предизвикали собственото си унищожение.

Нека всички народи знаят, нека бъде известно из вселената и в краищата на земята, във всеки дом и за всички хора: Всемогъщият Бог е единственият истински Бог. Всички, един след друг, ще паднат на колене и ще Ми се поклонят, и дори и децата, които току-що са се научили да говорят, ще извикат „Всемогъщи Боже“! Онези служители, които притежават власт, също ще видят с очите си истинския Бог, който се появява пред тях, и ще паднат ничком в преклонение и ще молят за милост и прошка, но наистина е твърде късно, защото времето на тяхната смърт е дошло. Те могат само да бъдат приключени и осъдени на неизмеримата бездна. Аз ще сложа край на цялата епоха и ще укрепя още повече царството Си. Всички нации и народи ще се покорят пред Мене за цялата вечност!

Предишна: Глава 34

Следваща: Глава 36

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger