Глава 36

Всемогъщият истински Бог, възкачилият се на трона Цар, управлява цялата вселена, изправяйки се срещу всички нации и всички народи, и всичко под небето блести с Божията слава. Всички живи същества във вселената и до краищата на земята ще видят. Планините, реките, езерата, земите, океаните, и всички живи същества са разтворили завесите си в светлината на истинското Божие лице и се съживяват, сякаш се събуждат от сън, сякаш са кълнове, които пробиват почвата!

О! Единственият истински Бог се явява пред света. Кой се осмелява да се обърне към Него със съпротива? Всички треперят от страх. Всички са напълно убедени и всички молят за прошка многократно. Всички хора падат на колене пред Него и всички уста Го боготворят! Континентите и океаните, планините, реките — всички неща Го хвалят безкрайно! Пролетта идва с топлите си бризове, носейки ситен пролетен дъжд. Подобно на всички хора, теченията на потоците текат със скръб и радост, проливайки сълзи на задлъжнялост и самообвинения. Реките, езерата, прибоят и вълните пеят, възхвалявайки святото име на истинния Бог! Звукът на хвалбите звучи с такава яснота! Старите неща, които някога са били покварени от Сатана — всяко едно от тях ще бъде обновено и променено и ще влезе в изцяло ново царство…

Това е свещената тръба и тя започна да звучи! Вслушайте се в нея. Този звук, толкова сладък, е словото на трона, което обявява на всяка нация и народ, че е дошло времето, че окончателният край е дошъл. Моят план за управление е завършен. Моето царството се яви открито на земята. Царствата на света станаха царството на Мен, който съм Бог. Моите седем тръби звучат от престола и такива чудни неща ще се случат! Хората в краищата на земята ще се втурнат заедно от всяка посока със силата на лавина и силата на гръмотевиците, някои плаващи в моретата, някои летящи в самолети, някои пътуващи в превозни средства с всякаква форма и размер, някои яздещи на кон. Гледайте внимателно. Слушайте внимателно. Тези ездачи на коне от всякакъв цвят, с възбудени духове, могъщи и величествени, сякаш превземащи бойното поле, са безразлични към смъртта. Сред цвиленето на коне и врявата на хората, викащи за истинския Бог, толкова много мъже, жени и деца ще бъдат стъпкани от копитата им в един миг. Някои ще бъдат мъртви, някои ще дишат последния си дъх, някои ще бъдат обезобразени, без никой, който да се погрижи за тях, те ще крещят истерично, ще вият от болка. Синове на бунта! Това не е ли вашият краен изход?

Гледам с радост хората Си, които слушат гласа Ми и се събират от всеки народ и земя. Всички хора, които постоянно говорят за истинския Бог, хвалят и скачат от радост безкрай! Те свидетелстват на света и звукът на тяхното свидетелство за истинския Бог е като гърмящия звук на много води. Всички хора ще се тълпят в царството Ми.

Моите седем тръби звучат, като събуждат ония, които спят! Ставайте бързо, не е твърде късно. Погледнете живота си! Отворете очите си и вижте кое време е сега. Какво има да се търси? За какво трябва да се мисли? И към какво има да се придържате? Никога ли не сте обмисляли разликата в стойността между спечелването на Моя живот и спечелването на всичко, което обичате и към което се придържате? Не бъдете повече упорити и спрете да се забавлявате. Не пропускайте тази възможност. Това време няма да дойде отново! Изправете се веднага, практикувайте упражняване на духа си, използвайте различни инструменти, за да прозрете и осуетите всеки заговор и хитрост на Сатана, и триумфирайте над Сатана, за да може да се задълбочи вашият житейски опит и да можете да изживеете Моето разположение, за да може животът ви да стане зрял и опитен и винаги да следвате Моите стъпки. Невъзмутими, не слаби, движещи се винаги напред, стъпка по стъпка, право до края на пътя!

Когато седемте тръби затръбят отново, това ще бъде призив за съд, съд на синовете на бунта, съд на всички нации и всички народи, и всеки народ ще се подчини на Бог. Божият славен лик ще се яви със сигурност пред всички нации и пред всички народи. Всеки ще бъде напълно убеден и ще зове безкрайно истинския Бог. Всемогъщият Бог ще бъде по-славен и синовете Ми и Аз ще споделяме славата и ще споделяме царството, като съдим всички нации и всички народи, наказваме злото, спасяваме и се смиляваме над онези, които Ми принадлежат, и правим царството силно и стабилно. Чрез звука на седемте тръби ще бъдат спасени много хора, които ще се върнат пред Мен, за да коленичат и да се покланят с постоянна похвала!

Когато седемте тръби зазвучат отново, това ще бъде финалната кода на епохата, тръбният звук на победата над дяволите и Сатана, поздравът, който възвестява началото на открития живот в земното царство! С какво грандиозно звучене този звук отеква около трона, този тръбен звук разтърсва небето и земята, като знак за победата на Моя план за управление, който е съдът на Сатана. Той осъжда този стар свят изцяло на смърт, за да се върне в бездънната пропаст! Този тръбен звук означава, че вратата на благодатта е на път да се затвори, че животът на царството ще започне на земята, което е правилно и редно. Бог спасява онези, които Го обичат. След като се върнат в царството Му, хората на земята ще се сблъскат с глад и мор, а седемте чаши и седемте язви на Бог ще влязат в сила последователно. Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Предишна: Глава 35

Следваща: Глава 37

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger