Глава 37

Вие наистина нямате вяра в Моето присъствие и често разчитате на себе си, за да действате. „Вие не можете да направите нищо без Мен!“. Но независимо от това вие, покварени хора, винаги позволявате думите Ми да влизат в едното ви ухо и да излизат от другото. Животът в днешно време е живот на словата. Без слова няма живот и няма опит, и още по-малко си струва да споменаваме, че няма вяра. Вярата е в словата. Само като изливате повече от себе си в Божиите слова, можете да имате всичко. Не се притеснявайте, че няма да пораснете: животът расте, и не от тревогите на хората.

Вие винаги сте склонни да се тревожите и не слушате Моите инструкции. Вие винаги искате да надминете темпото Ми. Какво е това? Това е човешка амбиция. Вие трябва ясно да различавате това, което идва от Бог, и това, което идва от самите вас. Ентусиазмът никога няма да бъде възхваляван в Мое присъствие. Искам да можете да Ме следвате до края, с неизменна преданост през цялото време. Вие вярвате, че да се действа по този начин е преданост към Бог. Вие, слепци! Защо не идвате по-често пред Мен, за да търсите, а се лутате сами? Трябва да виждате ясно! Този, който работи сега, със сигурност не е човек, а по-скоро е Владетелят на всичко, единственият истински Бог — Всемогъщият! Не бива да сте небрежни, а винаги да се държите за всичко, което имате, защото Моят ден е близо. Нима все още не бихте се събудили в такъв момент? Още ли не сте видели ясно? Вие все още се съединявате със света и не можете да се откъснете от него. Защо? Наистина ли Ме обичате? Способни ли сте да разголите сърцата си пред Мен, за да ги видя? Можете ли да Ми предложите цялото си същество?

Мислете повече за словата Ми и винаги имайте ясно разбиране за тях. Не се обърквайте или обезсърчавайте. Прекарвайте повече време в Моето присъствие, получавайте повече от чистите Ми слова и не разбирайте погрешно намеренията Ми. Какво повече бихте искали да ви кажа? Сърцата на хората са жестоки. Хората са натоварени с твърде много представи. Те винаги мислят, че е достатъчно просто да преживяват, и винаги превръщат живота си в шега. Глупави деца! Часът е късен, не е време за забавления. Трябва да отворите очи и да видите кое време е. Слънцето е на път да пресече хоризонта и да освети земята. Отворете широко очите си и погледнете, не бъдете небрежни.

Това е нещо голямо, но все пак вие го омаловажавате по такъв начин и го третирате по такъв начин! Аз съм разтревожен, но малко са онези, които са внимателни към сърцето Ми, които са способни да чуят добрите Ми увещания и да слушат съветите Ми! Мисията е трудна, но има малко сред вас, които могат да споделят товара заради Мен. Вие все още поддържате такова отношение. Въпреки че в сравнение с миналото сте постигнали известен напредък, не можете да останете завинаги на този етап! Моите стъпки се движат бързо напред, но вашата скорост остава такава, каквато е. Как можете да сте в крак със светлината на днешния ден и с Моите стъпки? Не се колебайте повече. Подчертавам ви веднъж и завинаги: Моят ден повече няма да закъснява!

Днешната светлина, която принадлежи на днешния ден, не може да бъде сравнена с вчерашната светлина, нито може да бъде сравнена с утрешната светлина. С всеки изминал ден новите откровения и новата светлина стават все по-силни и по-ярки. Не бъдете замаяни вече. Не бъдете глупави вече. Не се вкопчвайте повече в старите пътища и не отлагайте и не губете Моето време.

Бъдете бдителни! Бъдете бдителни! Молете се повече за Мен и прекарвайте повече време в Моето присъствие и със сигурност ще получите всичко! Вярвайте, че правейки това, вие със сигурност ще получите всичко!

Предишна: Глава 36

Следваща: Глава 38

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger