Глава 38

Не е вярата ти добра или чиста, а по-скоро делото Ми е чудесно! Всичко се дължи на Моята милост! Не трябва да имате ни най-малкия покварен нрав на егоизъм или арогантност, тъй като в противен случай няма да работя върху вас. Трябва да разберете ясно, че независимо дали хората падат или стоят силни, това не е заради тях — това е заради Мен. Днес, ако не разбирате ясно тази стъпка, със сигурност няма да успеете да влезете в царството! Трябва да разберете, че това, което се прави днес, е чудесното дело на Бог; то няма нищо общо с човека. Какво значение имат действията на човека? Те или са егоистични, арогантни и надменни, или прекъсват Божието управление и унищожават Неговите планове. О, покварени люде! Днес трябва да започнете да разчитате на Мен. Ако не го направите, днес ще ви кажа, че никога няма да постигнете нищо! Всичко ще бъде напразно и вашите начинания ще бъдат безполезни!

Не се бавете и не се колебайте. Днес чудното Ми дело ще бъде извършено върху всеки от онези, които Ме обичат. Аз нямам употреба за онези, които не се смиряват, и днес използвам само онези, които са напълно смирени. Аз ще бъда напълно отворен само за онези от вас, които Ме обичат истински в сърцето си, които са гледани с пренебрежение от другите и които са в състояние напълно да се открият за Мен. Аз ще ви оставя да разберете Моите намерения и по всяко време ще бъдете пред Мен, като получавате Моите благословения. Аз няма да злоупотребявам по никакъв начин с тези, които днес се посвещават на Мен, днес се принасят за Мен и днес носят бреме за Мен — така се разкрива Моята праведност. Не се оплаквайте от Мен. Моята благодат е достатъчна за вас. И ти ще дойдеш и ще я приемеш, за да можеш да вкусиш несравнима сладост. Това не само ще създаде вътре в теб любов към Мен, но и ще задълбочи тази твоя любов.

Работата Ми се извършва стъпка по стъпка и по никакъв начин не е небрежна или объркана. За да Ме последвате, вие също трябва да правите нещата по този начин. Вижте поведението Ми и се поучете от Мен. По този начин, ако следвате стъпките Ми, ще бъдете доведени в проявлението на царството. Развеселете се с един глас! Синове Мои! Божието дело ще бъде завършено върху вас, върху тази група хора. Не се ли чувствате благословени?

Това наистина е трудно да се проумее! Днес ви доведох тук, за да видите чудесното Ми дело!

Предишна: Глава 37

Следваща: Глава 39

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger