Глава 39

Отвори очите си и погледни, и можеш да видиш голямата Ми сила навсякъде! Можеш да бъдеш сигурен в Мен навсякъде. Космосът и небесният свод разпространяват Моята велика сила. Думите, които говорих, се сбъдват в затоплянето на времето, в климатичните промени, в аномалиите в хората, в разстройството на социалната динамика и в измамата в човешките сърца. Слънцето побелява и луната почервенява. Всичко е извън равновесие. Наистина ли не виждате тези неща?

В тях се разкрива великата Божия сила. Без съмнение Той е единственият истински Бог — Всемогъщият, когото хората преследват в продължение на много години! Кой може да създаде нещата само чрез изричането на слова? Само нашият всемогъщ Бог. Щом Той заговори, истината се появява. Как не бихте могли да кажете, че Той е истинският Бог?

Дълбоко в себе Си знам, че всички вие сте готови да Ми сътрудничите, и вярвам, че избраните от Мен, Моите възлюбени братя и сестри, всички имат този вид стремеж, но просто не могат да навлязат или действително да практикуват и не могат да останат хладнокръвни и спокойни, когато се срещат с появата на реалности. Никога не обръщате внимание на Божиите намерения и поставяте собствените си лични интереси на първо място, и действате сами, без да чакате. Нека ви кажа, че по този начин никога няма да удовлетворите намеренията Ми! Дете! Просто Ми отдай сърцето си напълно. Бъди наясно! Не искам парите ти, нито имотите ти, нито ревностно, измамно или тесногръдо да идваш пред Мен, за да Ми служиш. Бъди кротък и с чисто сърце, чакай и търси, когато възникнат проблеми, и Аз ще ти дам отговор. Не се съмнявайте! Защо никога не вярвате, че думите Ми са истина? Защо не вярвате на думите Ми? Вие сте упорити до такава крайна степен и дори в момент като този все още сте такива; вие сте твърде невежи и просто изобщо не сте просветлени! Колко от най-важната истина си спомняте? Наистина ли го преживяхте? Вие ставате объркани и действате безразсъдно и прибързано, когато се натъквате на проблеми! Основното нещо днес е, че вие навлизате повече в духа и общението с Мен по същия начин, по който вашите собствени сърца често размишляват върху въпросите. Разбирате ли? Това е ключът! Забавената практика наистина е проблем. Побързайте и не отлагайте! Хората, които слушат думите Ми и не се бавят, а ги практикуват незабавно, ще бъдат изобилно благословени! Аз ще ви даря двойно! Не се притеснявайте! Действайте, както казвам, без да се бавите и секунда! Вашите човешки представи често са такива и вие сте склонни да бавите нещата, винаги отлагайки за утре това, което трябва да се направи днес. Толкова мързеливи и тромави сте. Думите не могат да го опишат! Не преувеличавам — това е факт. Ако не вярвате, тогава внимателно разгледайте себе си и проверете собствената си ситуация, и ще откриете, че това наистина е така!

Предишна: Глава 38

Следваща: Глава 40

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger