Глава 52

Аз се явявам като Слънцето на правдата и вие и Аз заедно споделяме слава и благословения, сега и завинаги! Това е неоспорим факт и той вече започна да се потвърждава във вас. Това е така, защото Аз ще изпълня за вас всичко, което съм обещал. Всичко, което казвам, е реалност и никога няма да се върне празно. Тези благословения са върху вас и никой друг не може да претендира за тях. Те са плодовете на вашата служба, която се извършва координирано в единомислие с Мен. Отхвърлете вашите религиозни представи, вярвайте в истинността на Моите думи и не се съмнявайте! Аз не се шегувам с вас и мисля това, което казвам. Хората, на които давам благословения, ги получават, а тези, на които не давам благословения, не ги получават. Всичко това се определя от Мен. Земното щастие е просто незначително! Според Мен то не е нищо друго освен тор, който не струва дори и стотинка. Следователно вие не трябва да цените твърде високо земните удоволствия. Не е ли радостта от небесните благословения с Мен далеч по-значима и възнаграждаваща?

Преди това истината не беше разкрита и Аз не се бях явил открито. Тогава вие се съмнявахте в Мен и не смеехте да се чувствате уверени в Мен. Но сега всичко се откри и Аз се разкрих като Слънцето на правдата, затова ако още се съмнявате, какво ще кажете за това? Когато тъмнината покри земята, беше простимо, че вие не можехте да видите светлината, но сега, когато слънцето освети всички тъмни ъгли, скритото вече не е скрито и прикритото вече не е прикрито — ако вие все още се съмнявате, Аз няма да ви извиня лесно! Сега е времето да бъдете абсолютно сигурни в Мен, времето да бъдете готови да се посветите на Мен и да отдадете всичко от себе си за Мен. Който Ми се противопостави дори и по най-малкия начин, незабавно ще бъде подложен на огньовете на съда без да се замислям и без дори да се забавя и миг, защото сега е времето, когато е дошъл безмилостният съд, а за онези, чиито умове и сърца не са праведни, съдът ще бъде бърз. Това е истинското значение на израза „делото Ми е като проблясваща светкавица“.

То напредва бързо, не може да не изненада хората, не може да не накара хората да се чувстват уплашени, не може да бъде забавено повече и не може да бъде спряно. Колкото повече се осъществява Моето дело, толкова по-бързо напредва то. За тези, които не са бдителни и подготвени, винаги съществува опасността да бъдат пропъдени. Вече не можете да се поддавате на импулса на изкушението. Делото Ми започна изцяло и се разширява в посока към езическите нации и към вселената. Огньовете на съда са безмилостни и нямат милост или любов към никого. Тези, които са верни на Бог, но които таят неправилни мисли и идеи или дори просто се съпротивляват в малка степен, също ще бъдат съдени — за това няма никакво съмнение. Онези, върху които свети светлината Ми, ще живеят в светлината и ще действат в светлината, и ще Ми служат до самия край на пътя. Хората, които не живеят в светлината, живеят в тъмнина. Ще взема решение, след като ги осъдя, в зависимост от отношението им към собствената им вина.

Моят ден настъпи. „Моят ден“, за който говорих в миналото, сега е пред очите ви, защото вие слязохте заедно с Мен. Аз съм с теб и ти си с Мен. Ние се срещнахме във въздуха и споделяме слава заедно. Моят ден наистина настъпи в пълнота!

Предишна: Глава 51

Следваща: Глава 53

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger