Глава 51

О! Всемогъщи Боже! Амин! В Теб всичко е освободено, всичко е свободно, всичко е открито, всичко е разкрито и всичко е светло, и нищо в ни най-малка степен не е скрито или прикрито. Ти си въплътеният Всемогъщ Бог. Ти си царувал като Цар. Ти си Се разкрил и вече не си тайна, но си Се разкрил напълно за вечни времена! Аз наистина Се разкрих напълно, дойдох открито и Се явих като Слънцето на правдата, защото днес вече не е епохата, в която се явява утринната звезда, нито все още е етапът на прикриването. Делото Ми е като проблясваща светкавица и се извършва бързо като внезапен удар на гръмотевица. Делото Ми е стигнало до този настоящ етап и всеки, който се мае и бездейства, ще бъде съден безмилостно. Ти конкретно трябва да имаш ясно разбиране, че Аз съм величие и правосъдие и че вече не съм състраданието и любовта, които може би си представяте. Ако все още нямаш ясно разбиране по този въпрос, тогава това, което ще получиш, е само правосъдие, защото самият ти ще вкусиш от това, което не си признал. В противен случай ще продължиш да имаш съмнения и няма да се осмеляваш да бъдеш твърд във вярата си.

Можете ли да завършите с преданост онова, което съм ви поверил? Казвам, че всяко начинание изисква мъдрост, но колко често сте подлагали многократно на проверка и на допълнително обмисляне Моите призиви в работата си? Дори и да имате известно разбиране за една дума от Моите призиви и да я мислите за правилна, когато я чуете, вие впоследствие я пренебрегвате. Когато я чуете, вие я насочвате към собственото си действително състояние и се презирате, но по-късно ви се струва, че това е маловажен въпрос. Въпросът днес е дали твоят живот може да расте или не. Изобщо не става въпрос за твоята външна украса. Никой от вас няма решимост и не желаете да бъдете твърди. Вие не желаете да платите цената и не искате да отхвърлите преходното земно удоволствие, но при все това се страхувате да не загубите благословиите от небето. Какъв човек си ти? Глупав! Не трябва да се чувствате онеправдани — не е ли истина това, което казах? Не показва ли то просто онова, за което ти самият вече си помислил? Ти нямаш човешка природа! Дори не притежаваш заложбите на нормален човек. Освен това, въпреки че това е така, ти продължаваш да не виждаш себе си като изпаднал в нищета. Ти си спокоен и безгрижен през целия ден и напълно самодоволен! Ти не знаеш колко големи са собствените ти недостатъци или какво ти липсва. Колко глупаво!

Не виждаш ли, че делото Ми вече е стигнало до такъв момент? Всичките Ми намерения са във вас. Кога ще можете да ги разберете и да им обърнете внимание? Вие сте мързеливи! Не желаете да платите цената, не желаете да вършите тежката работа, не желаете да отделите време и не желаете да положите усилия. Нека ти кажа нещо! Колкото повече се страхуваш да не преживееш трудности, толкова по-малко ползи ще пожъне животът ти и освен това толкова повече препятствия ще срещаш, докато животът ти расте, и толкова по-малко вероятно е животът ти да напредва. Нека ти напомня още веднъж (няма да го казвам отново)! Ще бъда безразличен и ще изоставя всеки, който не поема отговорност за собствения си живот. Аз вече започнах да реализирам това — не го ли видя ясно? Това не е нито бизнес сделка, нито търговия. Това е животът. Ясно ли е?

Предишна: Глава 50

Следваща: Глава 52

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger