Глава 114

Аз сътворих вселенския свят, създадох планините, реките и всички неща. Оформих вселената и краищата на земята, поведох синовете Си и народа Си, заповядвах на всички неща и вещи. Сега ще заведа първородните Си синове обратно на Моята планина Сион, за да се върнат там, където живея, и това ще бъде последната стъпка в делото Ми. Всичко, което съм направил (всичко, направено от времето на сътворението до сега), е било за днешния етап от делото Ми, и още повече, то е за утрешното управление, за утрешното царство, и за да мога Аз и първородните Ми синове да имаме вечна наслада. Това е Моята цел в създаването на всички неща и това е, което в крайна сметка ще постигна чрез Моето творение. Има цел и план за това, което казвам и правя — нищо не се прави случайно. Въпреки че казвам, че при Мен всичко е свобода и волност, всичко, което правя, е принципно, всичко, което правя, се основава на Моята мъдрост и нрав. Имате ли някаква представа за това? От времето на сътворението до днес, освен първородните Ми синове, никой не Ме е опознал и никой не е видял истинското Ми лице. Изключението, което направих за първородните Си синове, е, че те по същество са част от Моята личност.

Когато създадох света, Аз разделих човека на четири категории според Моите изисквания, които са: синовете Ми, народа Ми, онези, които полагат труд, и онези, които ще бъдат унищожени. Защо Моите първородни синове не са включени в този списък? Защото първородните Ми синове не са сътворени същества — те са от Мен, а не от човешкия род. Преди да стана плът, Аз организирах в какъв дом да се родят първородните Ми синове и кой да бъде там, за да полага труд за тях — всичко това беше планирано от Мен. Аз също планирах кой от тях ще бъде спечелен повторно от Мен и в кой момент. Накрая ние ще се завърнем заедно в Сион. Всичко това е планирано преди сътворението, така че никой човек не знае за него и то не е записано в никоя книга, защото това са делата на Сион. Освен това, когато станах плът, не дадох на човека тази способност и затова никой не знаеше тези неща. Когато се върнете в Сион, ще знаете какви сте били в миналото, какви сте сега и какво сте направили в този живот. Точно сега Аз просто ви казвам тези неща ясно и малко по малко, иначе вие не бихте разбрали, без значение колко усилия полагате, и бихте прекъснали Моето управление. Днес, въпреки че съм отделен от повечето от първородните Си синове по плът, ние сме от един Дух и докато външният ни вид може да е различен, ние сме от началото до края един Дух. Но потомците на Сатана не трябва да използват това като възможност, която да експлоатират. Без значение как се прикриваш, това остава повърхностно и Аз няма да одобря. Следователно от това може да се види, че тези, които се фокусират върху повърхностното и се стремят да Ме имитират външно, са със сто процента сигурност Сатана. Тъй като духът им е различен и те не са от Моите възлюбени, колкото и да Ми подражават, те изобщо не са като Мен. Освен това, тъй като първородните Ми синове са по същество от един Дух с Мен, дори и да не Ме имитират, те говорят и действат по същия начин като Мен и всички са честни, чисти и отворени (тези хора нямат мъдрост поради ограничения си опит в света и затова липсата на мъдрост не е недостатък в първородните Ми синове — когато те се върнат в тялото, всичко ще бъде наред). Именно поради описаната по-горе причина повечето хора все още не променят старата си природа, независимо как ги кастря. Но първородните Ми синове се подчиняват на волята Ми, без да трябва да ги кастря. Това е така, защото ние сме от един Дух. Те чувстват в духа си желание да се посветят изцяло на Мен. Така че освен първородните Ми синове няма никой, който истински и искрено да се съобразява с Моята воля. Едва след като победя Сатана, те са готови да полагат труд за Мен.

Мъдростта Ми и първородните Ми синове стоят над всичко и надделяват над всичко, и нито предмет, нито човек, нито вещ се осмеляват да застанат на пътя. Освен това няма човек, вещ или предмет, който да може да надделее над тях, и вместо това всички те се подчиняват покорно пред Моята личност. Това е факт, който се случва пред очите на човек, и факт, който вече съм постигнал. Всички, които упорстват в непокорството (непокорните все още се отнасят към Сатана, а тези, които са заети от Сатана, несъмнено не са нищо друго освен Сатана), Аз със сигурност ще ги унищожа напълно, така че няма да има бъдещи неприятности — те ще умрат незабавно от Моето наказание. Този тип Сатана са онези, които не желаят да полагат труд за Мен. Тези неща винаги са Ми са се противопоставяли упорито от сътворението и днес продължават да не Ми се подчиняват. (Хората не могат да видят това, защото това е просто въпрос, свързан с духа. Този вид хора представляват този вид Сатана.) Ще ги унищожа първо, преди всичко останало да е готово, и ще ги оставя завинаги да получат дисциплината на суровото наказание. („Унищожа“ тук не означава „да ги накарам да престанат да съществуват“, а вместо това се отнася до степента на безмилостното отношение, на което ще бъдат подложени. Думата „унищожа“ тук се различава от термина „унищожавам“, използван за тези, които ще бъдат унищожени.) Те ще плачат и скърцат със зъби вечно и завинаги, без край. Човешкото въображение е напълно неспособно да си представи тази сцена. Поради смъртното мислене на човешкия род хората не са в състояние да си представят духовни неща и затова има повече неща, които вие ще разберете едва след завръщането в Сион.

В бъдещия Ми дом няма да има никого освен първородните Ми синове и Мен и едва тогава ще бъде постигната целта Ми и планът Ми ще се осъществи напълно, защото всички ще бъдат върнати в първоначалното си състояние и всичко ще бъде подредено според своя вид. Първородните Ми синове ще Ми принадлежат, синовете Ми и народът Ми ще бъдат между сътворените същества, а полагащите труд и унищожените ще принадлежат на Сатана. След като раздам правосъдие на света, Аз и първородните Ми синове ще започнем отново божествения живот и те никога няма да Ме напуснат и винаги ще бъдат заедно с Мен. Всички тайнства, които могат да бъдат разбрани от човешките умове, ще ви бъдат разкрити малко по малко. През цялата история е имало безброй хора, които са били убити мъченически заради Мен, които са се жертвали напълно за Мен, но в края на краищата хората са сътворени същества и колкото и добри да са, те не могат да бъдат класифицирани като Бог. Това е неизбежен ход на събитията и не може да бъде променен от никого. В крайна сметка Бог е този, който създава всички неща, докато хората са сътворени същества, а Сатана е, в края на краищата, целта на Моето унищожение и омразният Ми враг — това е най-истинското значение на думите „планините и реките могат да се поместят и трансформират, но природата на човек няма да се промени“. Да бъдат в това състояние и на този етап сега е знак, че Аз и първородните Ми синове ще започнем да си почиваме. Това е така, защото делото Ми в света е напълно завършено и следващият етап от него ще изисква от Мен да се върна в тялото, за да го завърша. Това са етапите на Моето дело, които планирах отдавна. Този въпрос трябва да се види ясно, в противен случай повечето хора ще нарушат Моите управленски закони.

Предишна: Глава 113

Следваща: Глава 115

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger