Глава 113

Мъдростта Ми е във всяко действие, което предприемам, но човек е принципно неспособен да проумее тази мъдрост. Човек може единствено да види Моите действия и Моите слова, но не и Моята слава или явяването на Моята личност, тъй като фундаментално не притежава тази способност. Така че, без да променям човека, първородните Ми синове и Аз ще се върнем в Сион и ще променим формата Си, за да може човекът да види мъдростта Ми и всемогъществото Ми. Мъдростта и всемогъществото Ми, които човек вижда сега, са само една малка част от Моята слава — дори не си струва да се споменават. От това може да се види, че Моята мъдрост и Моята слава са безкрайни — неизмеримо дълбоки — и човешкият ум е фундаментално неспособен да ги обмисли или разбере. Изграждането на царството е задължение на първородните синове, и това е и Моя работа. Това означава, че е част от Моя план за управление. Изграждането на царството не е същото като изграждането на църквата. Тъй като Моите първородни синове и Аз сме Моята личност и царството, тогава, когато Моите първородни синове и Аз възлезем на планината Сион, изграждането на царството ще бъде постигнато. Казано по друг начин, изграждането на царството е стъпка в делото — стъпката на навлизане в духовния свят. (Всичко, което съм направил, откакто съм създал света, е заради тази стъпка. Въпреки че я наричам така, в действителност това изобщо не е стъпка.) Следователно Аз използвам всички полагащи труд в услуга на тази стъпка и впоследствие, през последните дни, голям брой хора ще се оттеглят — всички те полагат труд за първородните синове. Всеки, който прояви доброта към тези, които полагат труд, ще умре от Моите проклятия. (Всички полагащи труд олицетворяват заговорите на големия червен змей и всички те са лакеи на Сатана, така че тези, които проявяват доброта към тях, са съучастници на големия червен змей и принадлежат на Сатана.) Аз обичам всичко, което обичам, и презирам всички цели на Моите проклятия и изгаряне. Вие също ли сте способни да направите това? Няма да простя на никого, който Ми се противопоставя, нито ще го пощадя! Като извършвам всяко дело, Аз организирам голям брой полагащи труд да Ми служат. Така може да се види, че през цялата история всички пророци и апостоли са полагали труд именно заради тази стъпка и че те не се съобразяват с намеренията Ми, не са от Мен. (Въпреки че повечето от тях са Ми верни, никой не Ми принадлежи. Така че тяхното тичане насам-натам има за цел да положи основата на тази Моя последна стъпка, но що се отнася до самите тях, всичките им усилия са безполезни.) Следователно през последните дни в още по-голяма степен ще има голям брой отстъпници. (Причината, поради която казвам „голям брой“, е, че Моят план за управление е достигнал своя край, изграждането на Моето царство е успяло и първородните синове са седнали на трона.) Всичко това се дължи на появата на първородните синове. Тъй като първородните синове са се появили, големият червен змей се опитва да направи всичко възможно, за да причини щети, и изчерпва всички възможности. Той изпраща всякакви зли духове да полагат труд за Мен, които са показали истинското си лице в настоящия период и които са се опитали да прекъснат управлението Ми. Те не могат да се видят с просто око, всички те са неща от духовния свят. Така че хората не вярват, че ще има голям брой отстъпници, но Аз знам какво правя, разбирам Своето управление. Това е причината да не позволяваме на човека да се намесва. (Ще дойде ден, когато подли зли духове от всякакъв вид ще разкрият истинската си същност и всички хора ще се убедят искрено.)

Обичам първородните Си синове, но изобщо не обичам онези, които са потомци на големия червен змей и Ме обичат с голяма искреност — всъщност още повече ги презирам. (Тези хора не са от Мен и макар да демонстрират добри намерения и да говорят приятни думи, всичко това е машинация на големия червен змей и затова ги мразя до мозъка на костите Си.) Това е Моят нрав и това е Моята праведност в нейната цялост. Човек изобщо не може да го проумее. Защо тук се разкрива цялата Ми праведност? От това човек може да усети Моя свят нрав, който не търпи никакво оскърбление. Мога да обичам първородните Си синове и да презирам всички, които не са Мои първородни синове (дори и да са верни хора). Това е Моят нрав. Не виждате ли? В представите на хората Аз винаги съм милостив Бог и обичам всички, които Ме обичат. Това тълкуване не е ли богохулство срещу Мен? Мога ли да обичам животни и зверове? Мога ли да приема Сатана за първороден син и да му се радвам? Глупости! Делото Ми се извършва върху първородните Ми синове и освен тях нямам какво друго да обичам. (Синовете и хората са допълнение, но маловажно.) Хората казват, че съм вършил толкова много безполезна работа, но според Мен тази работа беше всъщност най-ценната и най-смислената. (Това се отнася изцяло до работата, която беше извършена през двете въплъщения. Тъй като искам да разкрия силата Си, трябва да стана плът, за да завърша делото Си.) Причината, поради която казвам, че Духът Ми идва да работи лично, е, че делото Ми е завършено в плът. С други думи, Моите първородни синове и Аз започваме да навлизаме в състояние на покой. Войната със Сатана в плът е по-ожесточена от войната със Сатана в духовния свят. Тя може да бъде видяна от всички хора, така че дори потомците на Сатана могат да дадат красиво свидетелство за Мен и не желаят да напуснат. Това е смисълът сам по себе си на Моето дело в плът. Това е най-вече, за да накарам потомците на дявола да опозорят самия дявол — това е най-силният срам, който може да сполети дявола Сатана, толкова силен, че той няма къде да скрие срама си и моли многократно пред Мен за милост. Аз спечелих, победих всичко, пробих третото небе и стигнах до планината Сион, за да се насладя на семейното блаженство заедно с първородните Си синове, за да се потопя завинаги във великото пиршество на небесното царство!

За първородните синове Аз заплатих всяка цена и положих всички Свои усилия. (Човекът просто не знае, че всичко, което съм направил, всичко, което съм казал, фактът, че виждам през всеки вид зъл дух и фактът, че съм изгонил всеки полагащ труд — всичко това е заради първородните синове.) Но в голяма част от делото Ми организацията Ми е подредена — делото със сигурност не се извършва на сляпо. В Моите ежедневни слова вие трябва да можете да видите метода на Моето дело и неговите стъпки. В Моите ежедневни действия трябва да виждате Моята мъдрост и Моите принципи при решаването на въпроси. Както казах, Сатана изпрати онези, които полагат труд за Мен, за да прекъснат управлението Ми. Онези, които полагат труд, са плевели, но думата „пшеница“ не се отнася за първородните синове, а за всички синове и народ, които не са първородни синове. „Пшеницата винаги ще бъде пшеница, плевелите винаги ще бъдат плевели“; това означава, че природата на тези, които са от Сатана, никога не може да се промени. Казано накратко, те остават Сатана. „Пшеница“ се отнася за синовете и народа, защото Аз вложих в тези хора Своите заложби преди сътворението на света. Вече казах, че човешката природа не се променя и затова пшеницата винаги ще бъде пшеница. И така, какво тогава са първородните синове? Първородните синове идват от Мен. Те не са създадени от Мен, така че те не могат да бъдат наречени пшеница (защото всяко споменаване на пшеница винаги е свързано с думите „да сееш“, а „да сееш“ означава „да създаваш“. Всички плевели са засети тайно от Сатана, за да действат като полагащи труд). Може само да се каже, че първородните синове са пълното и изобилно проявление на Моята личност. Те трябва да бъдат представени като злато, сребро и скъпоценни камъни. Това е свързано с факта, че Моето идване е като на крадец, и Аз дойдох да открадна златото, среброто и скъпоценните камъни (защото това злато, сребро и тези скъпоценни камъни първоначално Ми принадлежаха и Аз искам да ги занеса обратно в Моя дом). Когато първородните синове и Аз се върнем заедно в Сион, това злато, това сребро и тези скъпоценни камъни ще са откраднати от Мен. През това време ще има препятствия и смущения от страна на Сатана и така Аз ще взема златото, среброто и скъпоценните камъни и ще започна решителна битка със Сатана. (Тук със сигурност не разказвам приказка. Това е събитие в духовния свят, така че хората са доста незапознати с него и могат да го слушат само като приказка. Но от Моите слова можете да видите какъв е Моят шестхилядолетен план за управление и в никакъв случай не бива да го възприемате на шега. В противен случай духът Ми ще си замине от всички хора.) Днес тази битка е свършила напълно и Аз ще заведа Моите първородни синове (ще отнеса златото, среброто и скъпоценните камъни, които Ми принадлежат) обратно на Моята планина Сион. Тъй като златото, среброто и скъпоценните камъни са редки и скъпи, Сатана се опитва да ги изтръгне с всякакви средства, но Аз казвам отново и отново, че това, което е от Мен, трябва да се върне при Мен, значението на което е споменато по-горе. Думите Ми, че първородните синове са от Мен и Ми принадлежат, са послание към Сатана. Никой не разбира това и то е изцяло събитие на духовния свят. Така че човек не разбира защо многократно подчертавам, че първородните синове Ми принадлежат — днес вие следва да разберете! Аз казах, че Моите слова имат цел и мъдрост, но вие разбирате това само външно — нито един човек не може ясно да види това в духа.

Аз говоря все повече и повече и колкото повече говоря, толкова по-сурови стават Моите слова. Когато това достигне определено ниво, ще използвам словата Си, за да работя в хоратадо определена степен, да накарам хората не само да се убедят в сърцето и от словото, но и нещо повече, да ги накарам да кръжат между живота и смъртта. Това е методът на Моето дело и начинът, по който Моето дело напредва в своите стъпки. Това трябва да бъде така. Само така то може да посрами Сатана и да направи пълноценни първородните синове (като се използват Моите слова, за да бъдат окончателно усъвършенствани първородните синове, за да могат те да се освободят от плътта и да влязат в духовния свят). Човек не разбира начина и тона на Моите слова. От Моето обяснение трябва да дойде някакво прозрение за всички вас и всички вие трябва да следвате Моите слова, за да завършите делото, което трябва да вършите. Това е, което ви поверих. Трябва да сте наясно с това, и то не само от външния свят, а по-важното — от духовния свят.

Предишна: Глава 112

Следваща: Глава 114

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger