Глава 112

Това, че „думите и реалността вървят рамо до рамо“ е част от Моя праведен нрав. Тези думи показват, че със сигурност ще оставя всички да видят Моя нрав в неговата цялост. Хората мислят, че това не може да бъде постигнато, но за Мен е лесно и приятно и не изисква никакви усилия. Веднага щом Моите слова излязат от устата Ми, се явява факт, който всеки може да види. Това е Моят нрав. Понеже съм говорил за някои неща, тези неща със сигурност ще се изпълнят. Иначе не бих говорил. В човешките представи думата „спасение“ се произнася за всички хора, но това не съответства на Моето намерение. В миналото казах: „Аз винаги спасявам онези, които са неосведомени и които са ревностни търсачи“. Тук думата „спасявам“ бе казана за онези, които полагат труд за Мен, и означаваше, че Аз ще проява специално отношение към тези полагащи труд. С други думи, Аз ще намаля наказанието за тези хора. Обаче онези полагащи труд, които са нечестни и измамни, ще бъдат сред обектите на унищожение, което ще рече, че ще ги подложа на тежко наказание. (Въпреки че са сред обектите на унищожение, те са много по-различни от онези, които трябва да бъдат унищожени: те ще получат вечно тежко наказание, а наказанието, което тези хора ще получат, е наказанието на дяволите и Сатана. Това е и истинското значение на това, което имах предвид, когато казах, че тези хора са потомци на големия червен змей.) Но Аз не употребявам такива думи за първородните Си синове. За тях казвам, че ще възстановя първородните Си синове и те ще се върнат отново в Сион. Затова винаги съм казвал, че Моите първородни синове са Моите предопределени и избрани. Първородните Ми синове изначално Ми принадлежаха и те дойдоха от Мен, така че те трябва да се върнат тук при Мен. Сравнявайки синовете и народа с първородните синове — това е действително разликата между небето и земята: макар че синовете и народът да са много по-добри от полагащите труд, те по никакъв начин не са тези, които Ми принадлежат. Може да се каже също, че синовете и хората са допълнително избрани измежду човешкия род. Следователно, Аз винаги съм фокусирал енергията Си върху първородните синове и в такъв случай ще позволя на първородните синове да направят тези синове и народ пълноценни. Това са бъдещите стъпки в делото Ми. Сега не е от полза да ви казвам, затова рядко съм го споменавал на синовете и на хората, а единствено многократно съм говорил на първородните синове и нееднократно съм споменавал тези въпроси. Това е начинът, по който Аз говоря и работя. Никой не може да промени това — само Аз имам последната дума за всичко.

Всеки ден Аз се боря с вашите представи и ден след ден изучавам внимателно всеки един от вас. След като съм говорил до определен момент, вие се връщате в първоначалното си състояние и отново разделяте Моята човешка природа от Моята Божествена същност. В този момент е настъпило времето хората да бъдат разкрити: те мислят, че Аз все още живея в плътта и че изобщо не съм Самият Бог, че все още съм човек и че Бог е все още Бог и че Бог няма нищо общо с личността, която съм Аз. Колко покварено е това човечество! Преди съм изрекъл толкова много слова, но вие отдавна ги възприемате така, сякаш не съществуват, и това Ме изпълва до мозъка на костите Ми с омраза към вас! Това наистина Ме кара да се отвращавам от вас! Кой се осмелява да обижда с лека ръка Мен, Който съм Самият цялостен Бог, Мен, Който притежавам както човешка природа, така и пълна Божествена същност? Кой се осмелява да Ми се противопостави в мислите си? След като започне да се спуска Моето катастрофално бедствие, Аз ще ги накажа един по един, без да помилвам никого, а напротив, ще накажа всички тях жестоко. Духът Ми работи лично. Това не означава, че Аз не съм Самият Бог. Напротив, това означава още повече, че Аз съм Самият всемогъщ Бог. Хората не Ме познават — всички те Ми се противопоставят и не виждат всемогъществото Ми от Моите слова, а вместо това се опитват да намерят нещо в тях, което могат да използват срещу Мен, и да намерят недостатък у Мен. Когато един ден се явя с първородните Си синове в Сион, ще започна да се разправям с тези окаяни същества. В този период Аз върша основно тази работа. След като съм говорил до определен момент, голям брой полагащи труд ще са се оттеглили и първородните синове също ще са претърпели всякакви трудности. С напредването на тези две стъпки от делото Ми ще приключи една фаза от делото Ми. В същото време Аз ще върна първородните Си синове в Сион. Това са стъпките в Моето дело.

Първородните Ми синове са неизменна част от Моето царство, от което може да се види, че Моята личност е всъщност царството — раждането на Моето царство следва от раждането на първородните Ми синове. С други думи, Моето царство съществува от времето на създаването на света и да спечеля първородните Си синове (т.е. да възстановя първородните Си синове) означава да възстановя царството Си. От това можете да видите, че първородните синове са от особено значение. Царството ще се въздигне едва след като Моите първородни синове започнат да съществуват, ще настъпи реалността на царската власт, ще възникне нов живот и старата епоха ще може да бъде изцяло завършена. Това е неизбежната тенденция. Тъй като първородните синове са в това положение, те символизират унищожението на света, краха на Сатана, разкриването на истинските лица на полагащите труд и факта, че големият червен змей няма да има потомци и ще потъне в езерото от огън и жупел — следователно, онези, които притежават власт, и всички, които са потомци на големия червен змей, се заемат отново и отново със създаване на препятствия, съпротива и разрушение. Междувременно Аз отново и отново издигам и разкривам първородните Си синове и свидетелствам затях. Защото само онези, които са от Мен, имат право да свидетелстват за Мен. Само те са пригодни да Ме изживеят и само те имат основата да се бият в битка и да спечелят красивата победа за Мен. Онези, които са отделени от Мен, не са нищо повече от парче глина в ръката Ми — сътворени същества, всяко едно от тях. Онези, които са синове и народ, не са нищо повече от по-добрите, избрани измежду сътворените същества, но те не Ми принадлежат. Следователно има огромна разлика между първородните синове и синовете. Синовете изобщо не могат да се сравняват с първородните синове — те са управлявани и доминирани от първородните синове. Сега вие трябва да сте абсолютно наясно с това! Всяка дума, която съм изрекъл, е истина и по никакъв начин не е лъжа. Всичко това е част от изразяването на Моята личност и е Моето слово.

Казах, че не говоря празни думи и не правя грешки. Това е достатъчно, за да покаже величието Ми. Но хората не могат да различат доброто от злото и само когато ги сполети Моето наказание, те се убеждават напълно — иначе остават непокорни и твърдоглави. Ето защо Аз използвам наказанието, за да отвръщам на удара на цялото човечество. В човешките представи, след като съществува само Самият Бог, защо има толкова много първородни синове, които произлизат от Мен? Мога да го формулирам така: за собствените Си дела говоря както пожелая. Какво може да Ми направи човек? Мога да го кажа и така: въпреки че първородните синове и Аз не сме от един образ, ние сме от един и същи Дух, така че всички те могат да бъдат в единомислие с Мен, докато си сътрудничат с Мен. Причината, поради която не сме от един образ е всички хора да могат да видят всяка част от Моята личност с изключителна яснота. Ето защо позволявам на първородните Ми синове да имат власт заедно с Мен над всички нации и всички народи. Това е последната бележка на Моите управленски закони (тази „последна бележка“, за която говоря, означава, че тонът Ми е мек и съм започнал да говоря на синовете и на хората). Повечето хора имат съмнения относно този аспект, но няма нужда да се изпълват с толкова много съмнения. Аз ще изоблича всички представи на хората една по една, за да ги накарам да се срамуват от това, че няма къде да се скрият. Пътувам през вселената и до краищата на земята и наблюдавам цялото лице на вселената. Изследвам всеки вид човек — няма човек, който да може да избяга от ръката Ми. Участвам във всичко и няма нещо, с което да не се занимавам лично. Кой се осмелява да отрече Моето всемогъщество? Кой се осмелява да не бъде напълно убеден в Мен? Кой се осмелява да не се поклони напълно пред Мен? Всички небеса ще се променят заради първородните Ми синове, и дори повече от това, цялата земя ще се разтресе силно заради Мен и първородните Ми синове. Всички хора ще коленичат пред личността Ми и всички неща непременно ще попаднат под контрола на ръцете Ми — без ни най-малка грешка. Всеки трябва да бъде напълно убеден и абсолютно всеки предмет ще дойде в Моя дом и ще полага труд за Мен. Това е последната част от управленските Ми закони. Отсега нататък всичките различни членове на Моите управленски закони, които засягат различни хора, ще започнат да дават резултати (защото Моите управленски закони бяха напълно обнародвани и за всеки тип личност и за всяко отделно нещо са направени съответните подредби. Всички хора ще бъдат на правилното си място и благодарение на управленските Ми закони ще бъде разкрито истинското лице на всеки вид човек). Такова ще бъде пристигането на истинските, действителни управленски закони.

Сега, в съответствие със стъпките в Моето дело, казвам това, което искам да кажа, и всеки трябва да приеме Моите слова на сериозно. От векове всеки светия говори за „Новия Йерусалим“ и всеки го знае, но никой не разбира истинския смисъл на този термин. Тъй като днешното дело е достигнало настоящия етап, Аз ще ви разкрия истинското значение на този термин, за да можете да го разберете. Но има ограничение в разкриването Ми — без значение как го обяснявам и колкото и ясно да го казвам, вие никога не можете напълно да разберете, защото никой човек не може да се докосне до реалността на този термин. В миналото Йерусалим се отнасяше до Моето място на пребиваване на земята, т.е. мястото, където ходя и се движа. Но думата „нов“ променя този термин и той вече не е нищо подобно на онова, което беше преди. Хората по никакъв начин не могат да го схванат. Някои хора мислят, че това се отнася до Моето царство; някои хора мислят, че това е човекът, който съм; някои хора мислят, че това е ново небе и земя; а някои хора мислят, че това е новият свят, който ще дойде, след като унищожа този свят. Дори и умът на човек да е изключително сложен и способен на богато въображение, той все пак не може да разбере нищо за това. През вековете хората се надяваха да узнаят или да разберат истинския смисъл на този термин, но не успяваха да изпълнят желанията си — всички бяха разочаровани и умираха, изоставяйки стремежите си. Тъй като времето Ми още не беше дошло, не можех лесно да кажа на никого. Тъй като делото Ми е завършено до този етап, ще ви кажа всичко. Новият Йерусалим обхваща тези четири неща: гневът Ми, управленските Ми закони, царството Ми и безкрайните благословии, които дарявам на първородните Си синове. Причината, поради която използвам термина „нов“, е, че тези четири части са скрити. Тъй като никой не познава гнева Ми, никой не познава управленските Ми закони, никой не е видял царството Ми и никой не се е наслаждавал на благословиите Ми, „новото“ се отнася до това, което е скрито. Никой не може напълно да разбере това, което съм казал, защото Новият Йерусалим е слязъл на земята, но никой лично не е преживял реалността на Новия Йерусалим. Колкото и да говоря за това, хората няма да го разберат напълно. Дори и някой да разбере, той ще го разбере само със своите думи, със своя ум и със своите представи. Това е неизбежната тенденция, това е единственият път напред и никой не може да се измъкне от него.

Предишна: Глава 111

Следваща: Глава 113

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger