Глава 111

Всички нации със сигурност ще бъдат благословени заради Теб. Всички народи ще Ме прославят и възхваляват заради Теб. Моето царство ще процъфтява и ще се развива, и ще пребъде вечно. На никого няма да бъде позволено да го потъпква и на нищо, което не е в съответствие с Мен, няма да бъде позволено да съществува, защото Аз съм Самият величествен Бог, който не търпи никакво оскърбление. Не позволявам на никого да Ме съди и не позволявам на никого да бъде в несъответствие с Мен. Това е достатъчно, за да покаже Моя нрав и Моето величие. Когато някой Ми се противопостави, ще го накажа, когато Аз реша. Защо никой не Ме е видял да наказвам някого? Това е единствено защото времето Ми още не е дошло и ръката Ми все още не е действала истински. Въпреки че са се случвали големи бедствия, те се изразяваха само в говорене за това, какво водят след себе си, докато реалността на големите бедствия не е сполитала никой човек. Нима не проумявате съвсем нищо от Моите слова? Днес ще започна да освобождавам реалността на големите бедствия. След това който Ми се противи, ще бъде поразен от ръката Ми. В миналото всичко, което направих, беше да разоблича няколко души. Нито едно голямо бедствие все още не е пристигнало. Днес е различно от миналото. Тъй като ви разказах всичко за това какво водят след себе си големите бедствия, Аз ще обявя публично, в определено време, реалността на големите бедствия. Досега никой не е бил докоснат от голямо бедствие, така че повечето хора (т.е. синовете на големия червен змей) продължават да действат безразсъдно и своеволно. Когато дойде реалността, тези окаяни същества ще се убедят напълно. В противен случай всички ще са несигурни в Мен и никой няма да има яснота за Мен. Това е Моят управленски закон. От това може да се види, че Моят начин на работа (отнасящ се до Моя начин на работа във всички хора) започна да се променя: Аз показвам гнева Си, правосъдието Си и проклятието Си чрез потомците на големия червен змей, и ръката Ми започна да наказва всички, които Ми се противопоставят. Аз показвам милостта Си и любящата Си доброта чрез първородните синове. Още повече, чрез първородните синове Аз показвам Моя свят нрав, който не търпи никакво оскърбление. Аз показвам властта Си и показвам Своята личност. Полагащи труд се заеха сериозно да полагат труд за Мен, и първородните Ми синове стават все по-познати. Като поразявам ония, които Ми се противят, Аз позволявам на полагащите труд да видят безжалостната Ми ръка, за да полагат труд за Мен със страх и трепет. Също така позволявам на първородните Си синове да виждат Моята власт и да Ме разбират по-добре, за да растат в живота. Думите, които изговорих през последния период (включително управленски закони, пророчества и правосъдие за всички видове хора) започват да се изпълняват по ред. Това означава, че хората ще видят Моите слова да се реализират пред очите им, ще видят, че нито едно от Моите слова не е безплодно, а че всяко едно от тях е практично. Преди Моите слова да се изпълнят, много хора ще си отидат, защото не са изпълнени. Това е начинът, по който работя — това не е само функцията на Моята желязна тояга, но още повече, това е мъдростта на Моите слова. От тях може да се види всемогъществото Ми и омразата Ми към големия червен змей. (Това може да се види едва след като започна делото Си. Сега някои хора са разкрити — това е само малка част от Моето наказание, но то не може да бъде включено в големите бедствия. Това не е трудно да се разбере. По този начин може да се види, че отсега нататък Моят начин на работа ще бъде още по-труден за разбиране от хората. Днес ви го казвам, за да не ви обезсили това, когато му дойде времето. Това е, което ви поверявам, защото ще се случат неща, които хората не са виждали от древни времена, и неща, които ще затруднят хората да отхвърлят своите чувства и своята самоправедност.) Причината, поради която използвам различни средства, за да накажа големия червен змей, е, че той е Мой враг и Мой противник. Трябва да унищожа всичките му потомци — само тогава мога да премахна омразата от сърцето Си и само тогава мога подобаващо да унижа големия червен змей. Само това напълно ще унищожи големия червен змей и ще го хвърли в езерото от огън и жупел, в бездънната пропаст.

Не само вчера позволих на първородните Си синове да царуват с Мен и да се присъединят към Мен, за да управляват всички нации и да се радват на благословии — същото го правя днес, и по-важното е, че ще го направя и утре. Аз успешно свърших делото Си — казвам това през цялото време и също така може да се каже, че започнах да го казвам от началото на сътворението, но хората не разбират това, което казвам. От времето на сътворението до сега Аз лично не съм вършил работа. С други думи, Моят Дух никога не е слизал напълно върху човека, за да говори и работи. Но днес е различно от миналото: духът Ми работи лично навсякъде във вселенския свят. Тъй като през последните дни искам да спечеля група хора, които ще царуват с Мен, първо ще се сдобия с човек, който е в единомислие с Мен, който може да зачита Моето бреме. След това Моят Дух ще слезе изцяло върху Него, за да изрази гласа Ми, да разгласи управленските Ми закони и да разкрие тайнствата Ми на вселенския свят. Моят Дух ще Го усъвършенства лично. Моят Дух ще Го дисциплинира лично. Поради факта, че Той живее в нормална човешка природа, никой не може да види ясно. Когато Моите първородни синове навлязат в тялото, ще бъде напълно ясно дали това, което правя сега, е реалност. Разбира се, в човешките очи, в човешките представи никой не вярва и никой не може да бъде покорен. Но такава е Моята толерантност към хората. Тъй като реалността все още не е настъпила, хората не могат да повярват или да разберат. Никога не е имало човек, който, насред човешките си представи, да вярва на Моите слова. Всички хора са такива: или вярват само на това, което казва Моето плътско Аз, или вярват само на гласа на Моя Дух. Това е най-трудното нещо, с което трябва да се справя при хората. Ако не са видели със собствените си очи нещо да се случва, никой не може да се освободи от собствените си представи и никой не може да повярва на това, което казвам. Ето защо използвам управленските Си закони, за да накажа тези бунтовни синове.

Такива неща съм казвал и преди: Аз съм Първият и Последният, и Аз съм Този, който отговаря за всичко, от началото до края. В последните дни ще се сдобия със 144 000 победоносни синове. Вие имате някакво буквално разбиране на тези думи — „победоносни синове“, но не сте наясно с числото — 144 000. В човешките представи числото трябва да се отнася до определен брой хора или до определен брой предмети. По отношение на „144 000“, което определя „победоносни синове“ — „144 000 победоносни синове“, хората мислят, че има 144 000 победоносни синове. Освен това някои хора смятат, че в това число има някакво символично значение и приемат 140 000 и 4 000 като отделни части. Но тези две интерпретации са погрешни. Не става дума за реално число, а още по-малко за някакво символично значение. Сред човешкия род няма човек, който да може да разбере това — всички хора от миналите поколения са мислели, че това може би става въпрос за символично значение. Числото „144 000“ е свързано с победоносните синове. 144 000 се отнася до групата хора през последните дни, които ще царуват и които Аз обичам. Това означава, че 144 000 трябва да се тълкува като група хора, които са дошли от Сион и които ще се върнат в Сион. Пълното обяснение на тези 144 000 победоносни синове е както следва: това са хората, които са дошли от Сион в света и са били покварени от Сатана, и те ще бъдат най-накрая спечелени отново от Мен и ще се завърнат в Сион с Мен. От Моите слова човек може да види етапите на Моето дело, което означава, че времето, когато вие ще навлезете в тялото, не е толкова далеч. Ето защо многократно ви обяснявах този аспект и ви напомнях за него. Ще видите ясно, и от Моите слова ще откриете пътя към практиката, от Моите слова ще разберете хода на делото Ми. За да разберете темпото на работата на Светия Дух, трябва да я различите от тайнствата, които разкривам (защото никой не може да види и никой не може да проникне в работата на Светия Дух). Ето защо Аз разкривам тайнствата през последните дни.

В Моя дом няма да има нищо, което да не е в съгласие с Мен, и отсега нататък ще започна да прочиствам и да очиствам, малко по малко. Никой сред хората не може да се намеси и никой не може да свърши тази работа. Това показва защо работя лично през последните дни. Ето защо ви казах много пъти, че просто трябва да се наслаждавате и да не се налага да мърдате и пръста си. Чрез това се разкрива Моята мощ, разкрива се Моята праведност и величие и се разкриват всички Мои тайнства, които хората не могат да отключат. (Тъй като хората никога не са имали познания за Моя план за управление или каквото и да е разбиране за етапите на Моето дело, те се наричат „тайнства“.) Това, което ще спечеля и което ще извърша през последните дни, са тайнства. Преди времето, в което създадох света, никога не съм правил това, което правя днес и никога не съм показвал на хората Моето славно лице или каквато и да е част от Моята личност. Само Духът Ми работеше върху някои хора. (Тъй като от времето на сътворението никой не е могъл да Ме прояви и никой не е могъл да Ме изрази, никога не съм позволявал на хората да видят Моята личност и Моят Дух работи върху някои хора.) Едва днес Аз разкрих Моя славен образ и Моята личност на човешките същества и едва сега те видяха тези неща. Но това, което виждате днес, все още е непълно и все още не е това, което искам да видите. Това, което искам да видите, е само в тялото и в момента никой не отговаря на това условие. С други думи, никой не може да види Моята личност, преди да навлезе в тялото. Затова казвам, че ще разкрия Своята личност на вселенския свят на планината Сион. От това може да се види, че възлизането на планината Сион е последната част от Моя проект. В момента на възлизане на планината Сион, царството Ми ще бъде успешно построено. С други думи, Моята личност е царството. Времето, когато първородните синове навлизат в тялото, е точно времето, когато ще се осъществи царството, затова многократно съм говорил по въпроса за първородните синове, които възлизат на планината Сион. Това е централната точка на целия Ми план за управление, който никой досега не е разбрал.

След като променя начина Си на работа, ще има още повече неща, които са неразбираеми за човешката мисъл, така че бъдете внимателни в това отношение. Има неща, които са неразбираеми за човешката мисъл, но това не означава, че това, което казвам, е погрешно. Просто е още по-необходимо хората да страдат и е още по-необходимо хората да си сътрудничат с Мен. Не бъдете безпричинно разпуснати и не следвайте само собствените си представи. Повечето от онези, които полагат труд за Мен, се провалят в това отношение. Аз използвам словата Си, за да разкрия човешката природа и да разоблича човешките представи. (Но тъй като Аз не променям техните представи, онези, които полагат труд за Мен, просто се провалят, докато Аз променям представите на онези, които са Моите първородни синове, и чрез това отстранявам мненията им.) Така че, в крайна сметка, всичките Ми първородни синове ще бъдат усъвършенствани заради тайнствата, които съм разкрил.

Предишна: Глава 110

Следваща: Глава 112

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger