Глава 110

Когато всичко се разкрие, тогава ще настане времето, когато ще си почина, а освен това времето, когато всичко ще бъде подредено. Аз лично върша делото Си. Аз организирам и подреждам всичко Сам. Когато изляза от Сион и се върна и когато първородните Ми синове бъдат направени пълноценни от Мен, Аз ще съм завършил великото Си дело. В представите на хората нещо, което се прави, трябва да бъде видимо и осезаемо, но така, както Аз го виждам, всичко е цялостно в момента, в който го планирам. Сион е Моята обител и той е Моята крайна цел. В него Аз разкривам Моето всемогъщество и там първородните Ми синове и Аз ще споделяме нашето щастие като семейство. Там Аз ще живея с тях през цялата вечност. Сион, това красиво място, за което хората копнеят. Безброй хора са се стремили към Сион през вековете, но от началото нито един не е влязъл в него. (Нито един от светиите и пророците от миналите векове не е влязъл в Сион. Това е, защото Аз избирам първородните Си синове в последните дни и всички те се раждат през това време. С това Моята милост и Моята благодат, за които говорих, стават по-очевидни.) Всеки човек, който сега е първороден син, ще влезе с Мен в Сион и ще се радва на тази благословия. Издигам до известна степен първородните Си синове, защото те притежават Моите заложби и Моя славен образ и защото могат да свидетелстват за Мен, да Ме прославят и да Ме изживяват. Освен това те са способни да победят Сатана и да унизят големия червен змей. Това е така, защото първородните Ми синове са напълно неопетнени. Те са онези, които обичам, и са онези, които съм избрал и предпочел. Причината, поради която ги издигам, е че те могат да стоят на собствените си позиции и са в състояние да Ми служат смирено и скромно, и да свидетелстват силно за Мен. Изразходвал съм цялата Си енергия за първородните Си синове и внимателно съм организирал всякакви хора, събития и неща за тяхното служене. В края на краищата ще накарам всички да видят славата Ми чрез първородните Ми синове и ще накарам всички да бъдат напълно убедени в Мен заради тях. Няма да насилвам никой демон и не се страхувам от необузданото им тичане или от безразсъдството им, защото имам свидетели и имам власт в ръцете Си. Чуйте Ме сега, хора от вида на Сатана! Целта зад всяко слово, което произнасям, и всичко, което правя, е да усъвършенствам първородните Си синове. Затова ти трябва да слушаш заповедите Ми и да се покоряваш на първородните Ми синове. Иначе Аз ще се разправя с теб, като те накарам да паднеш в незабавна погибел! Моите първородни синове вече започнаха да изпълняват управленските Ми закони, защото са единствените, които заслужават да поддържат Моя престол. Аз вече ги помазах. Всички онези, които не се подчиняват на първородните Ми синове, със сигурност са безполезни и без съмнение са изпратени от големия червен змей, за да разстроят плана Ми за управление. Такива негодници веднага ще бъдат изгонени извън дома Ми. Аз не искам такова нещо да полага труд за Мен. Тях ще ги сполети вечна гибел — и ще ги сполети много скоро, без отлагане! Всички онези, които полагат труд за Мен, трябва вече да са получили одобрението Ми. Те трябва да бъдат послушни, без да се притесняват за цената, която може да им се наложи да платят. Ако са непокорни и не се подчиняват, то те не са достойни да полагат труд за Мен. Не се нуждая от такива същества. Те трябва да побързат и да си отидат от тук. Аз в никакъв случай не ги желая! Сега трябва да сте наясно с това! Тези, които полагат труд за Мен, трябва да го правят добре и да не създават проблеми. Ако чувстваш, че нямаш надежда и започнеш да причиняваш проблеми, тогава Аз ще те довърша без колебание! Онези от вас, които полагат труд за Мен, наясно ли са с това? Това е Моят управленски закон.

Свидетелстването за Мен е дълг на първородните Ми синове, така че не изисквам от вас да вършите нищо за Мен. Ще съм удовлетворен, докато изпълнявате задълженията си правилно и се наслаждавате на благословиите, които ви давам. Когато пътувах през цялата вселена и до краищата на земята, Аз избрах първородните Си синове и ги направих пълноценни. Това е нещо, което завърших, преди да сътворя света. Никой от човечеството не знае това, но делото Ми беше постигнато в мълчание. Този факт не е в съответствие с човешките представи! Фактите обаче са факти и никой не може да ги промени. И големите, и малките демони, чрез своите претенции, разкриха истинските си форми и бяха подложени на Моето наказание в различна степен. В делото Ми има етапи, а в словата Ми има мъдрост. Видя ли нещо от Моите действия и слова? Просто ли правя и казвам нещата? Дали словата Ми са просто груби, осъдителни или утешителни? Това е твърде опростенческо, но за човечеството да види това е всичко друго, но не и просто. В словата Ми има не само мъдрост, правосъдие, праведност, величие и утеха, но и повече от това — те съдържат това, което притежавам и което съм. Всяко едно от Моите слова е тайнство, което не може да бъде разкрито от човечеството. Моите слова са напълно неразгадаеми и въпреки че тайните са разкрити, те все още са извън обхвата на въображението и разбирането на човечеството, въз основа на способностите на човечеството. Най-простата дума, която мога да разбера, е най-трудното нещо, което хората могат да разберат, така че разликата между Мен и тях е като разликата между небето и земята. Ето защо искам напълно да променя формите на първородните Си синове и да ги накарам да влязат изцяло в тялото. В бъдеще те не само ще влязат в тялото от плътта, но ще променят формите си в различна степен, докато са в него. Това е Моят план. Това е нещо, което хората не могат да направят. Те изобщо нямат начин да го направят. Така че, дори и да ви обясня това подробно, вие пак не бихте разбрали. Вие можете само да навлезете в усещане за свръхестественото. Това е така, защото Аз съм Самият мъдър Бог.

Когато вие виждате тайни, всички вие реагирате по някакъв начин. Въпреки че дълбоко в себе си не приемате и не признавате тези тайни, вие ги признавате на глас. Такива хора са най-измамни и когато Аз разкрия тайни, ще ги отстраня и ще ги изоставя един по един. Всичко, което правя, се прави на етапи. Аз не правя нещата прибързано, нито сляпо правя заключения. Това е, защото притежавам божествен нрав. Хората са абсолютно неспособни да получат ясна представа за това, което правя в момента, или за това, което ще направя в следващата Си стъпка. Само когато говоря за словата на една стъпка, начинът, по който работя, прави стъпка напред с Мен. Всичко се случва в словата Ми и всичко се разкрива в словата Ми, така че никой не трябва да бъде нетърпелив. Правилното полагане на труд за Мен е достатъчно. Преди векове направих пророчество за едно смокиново дърво, но през вековете никой не видя смокиново дърво и никой не можеше да го обясни, и въпреки че тези слова бяха споменати в по-ранни възхвали, никой не знаеше истинското им значение. Тези слова объркваха хората, както и фразата „голямата катастрофа“, и това представляваше тайнство, което никога не разкрих на човечеството. Хората смятаха, че смокинята вероятно е добър вид плодно дърво или че може би, доразвивайки нещата, тя се отнася до светиите — но те все още бяха много далеч от истинското значение на тези слова. Ще ви го кажа, когато отворя свитъка Си в последните дни. („Свитъкът“ се отнася до всички слова, които съм изрекъл — словата Ми в последните дни; той съдържа всички тях.) „Смокинята“ се отнася до Моите управленски закони — всеки един от тях. Обаче това е само част от значението ѝ. Поникването на смокинята се отнася до началото на Моята работа и говорене в плът. Обаче Моите управленски закони все още не бяха известни (и това е така, защото по това време все още не беше извършено свидетелство за Моето име и никой не знаеше за Моите управленски закони). Когато името Ми бъде засвидетелствано и разпространявано, когато бъде възхвалявано от всички хора и когато Моите управленски закони постигнат резултати, това ще бъде времето, когато смокинята даде плод. Това е пълното обяснение, без да се пропуска нищо; всичко е разкрито тук. (Казвам това, защото в предишните Ми слова имаше част, която все още не бях разкрил напълно. Затова трябваше да чакате и да търсите търпеливо.)

Когато направя първородните синове пълноценни, Аз ще разкрия цялата Си слава и цялата Си поява на вселенския свят. Това ще бъде направено в тяло и то ще бъде над всички хора чрез Моята собствена личност. То ще бъде на Моята планина Сион и в Моята слава, и по-специално ще бъде направено сред шума на хвалебствията. Нещо повече, враговете Ми ще се оттеглят от Моето обкръжение, слизайки в бездънната пропаст и в езерото от огън и жупел. Това, което хората днес могат да си представят, е ограничено и не е в съответствие с първоначалното Ми намерение. Това е причината, поради която насочвам мислите и идеите на хората всеки ден, когато говоря. Ще дойде ден (денят на навлизане в тялото), когато това, което ви казвам, ще бъде напълно подходящо за вас и няма да окажете никаква съпротива. По това време вие вече няма да имате свои мисли и тогава ще спра да изричам слова. Тъй като вие вече няма да имате собствено мислене, Аз просто ще ви просветлявам директно — това е благословията, от която първородните синове ще се възползват, и това ще се случи когато те управляват заедно с Мен като царе. Човешките същества не вярват в неща, които не могат да си представят, а дори да има такива, които го правят, те го правят само защото са специално просветлени от Мен. В противен случай никой не би повярвал и това е нещо, което трябва да бъде изживяно. (Без да премина през тази стъпка, голямата Ми мощ не би могла да бъде разкрита и това означава, че чрез простото изговаряне на Моите слова Аз освобождавам хората от техните представи. Никой друг не може да свърши тази работа и никой не може да Ме замени. Аз съм единственият, Който може да го свърши, но това не е абсолютно. Трябва да го направя чрез човечеството.) Хората се чувстват заредени с енергия, след като чуят словата Ми, но в крайна сметка всички те се оттеглят. Те не могат постъпят по друг начин. Има тайнства, които хората не могат да разберат. Никой не може да си представи какво ще се случи и Аз ще ви позволя да видите това в разкриваното от Мен. По този начин истинското значение на тези Мои слова ще бъде очевидно: „Аз ще изкореня всички онези, които не са годни за Моя употреба“. Моите първородни синове имат различни проявления, както и Моите врагове. Всички те ще ви се разкрият един по един. Не забравяйте! Всички без първородните синове са под действието на зли духове. Всички те са лакеи на Сатана. (Те скоро ще бъдат разкрити, един по един, но има някои, които трябва да полагат труд до самия край, и други, които само трябва да полагат труд за определен период от време.) Под действието на Моето слово всички ще покажат истинските си форми.

Всяка нация, всяко място и всяко вероизповедание се радва на богатствата на Моето име. Тъй като катастрофата в момента се готви и е под Мой контрол, и Аз се подготвям постепенно да я накарам да падне от небето, всеки спешно търси истинския път, който трябва да се търси, дори ако цената на това е да се откаже от всичко. Във всички случаи Аз имам Свое собствено време. Винаги, когато кажа, че ще бъде завършена, тя ще бъде завършена точно тогава, до минутата, а дори и до самата секунда. Никой не може да я предотврати или да я спре. В края на краищата, големият червен змей е Моят победен враг. Той полага труд за Мен и прави всичко, което му кажа, без най-малката съпротива. Той наистина е Моето товарно животно. Когато делото Ми приключи, Аз ще го хвърля в бездънната пропаст и в езерото от огън и сяра (имам предвид онези, които са унищожени). Унищожените не само ще вкусят смърт, но и ще бъдат жестоко наказани за тяхното преследване срещу Мен. Това е дело, което ще продължавам да върша чрез полагащите труд. Ще накарам Сатана да се убие и да се самоунищожи, напълно унищожавайки потомците на големия червен змей. Това е част от Моето дело и след това ще се обърна към езическите нации. Това са етапите на Моето дело.

Предишна: Глава 109

Следваща: Глава 111

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger