Глава 109

Всеки ден произнасям слова, говоря и разкривам Моите велики знамения и чудеса. Всички тези неща съставляват делото на Моя Дух. В очите на хората Аз съм само човек, но именно в този човек Аз разкривам всичко, което притежавам, както и на голямата Си мощ.

Тъй като хората пренебрегват човека, който съм, и не забелязват Моите действия, те приемат, че това са неща, направени от човек. Обаче защо не се спреш и не се запиташ дали един човек би могъл да постигне това, което правя Аз? Хората не Ме познават до такава степен. Те не разбират словата Ми, нито разбират делата Ми. Зли, покварени хора! Кога ще те погълна? Кога ще те погреба в езерото от огън и жупел? Толкова пъти съм бил изгонван от вашата група, толкова пъти хората са Ме обиждали, осмивали и клеветили, и толкова пъти хората открито са Ме осъждали и са се опълчвали срещу Мен. Слепци! Не знаете ли, че вие сте просто шепа кал в дланта Ми? Не знаете ли, че вие сте само сътворени същества? Сега дадох воля на гнева Си и никой не може да се защити от него. Хората могат само да молят за милост многократно. Въпреки това, тъй като делото Ми е напреднало до такава степен, никой не може да го промени. Онези, които са създадени, трябва да се върнат в калта. Не Аз съм неправеден, а вие сте прекалено покварени и необуздани, и това е, защото сте уловени от Сатана и сте станали негови инструменти. Аз съм Самият свят Бог. Не мога да бъда опетнен, нито мога да притежавам нечист храм. Отсега нататък Моята бушуваща ярост (по-жестока от гняв) ще започне да се излива върху всички нации и народи и да наказва цялата измет, която идва от Мен, но която не Ме познава. Мразя хората до крайност и няма да имам повече милост. По-скоро ще излея всичките Си проклятия. Няма да има повече абсолютно никакво състрадание и любов, всичко ще бъде изгорено в нищото и ще остане само Моето царство, така че Моят народ да Ме хвали в Моя дом, да Ми отдава слава и да Ме прославя вовеки (това е функцията на Моя народ). Ръката Ми ще започне официално да наказва както тези, които са в дома Ми, така и онези извън него. Нито един злосторник няма да може да се изплъзне от ръцете Ми и от Моето правосъдие. Всеки трябва да се премине това изпитание и да Ми се поклони. Това е Моето величие, а още повече е управленски закон, който обявявам на злодеите. Никой не може да спаси никого другиго. Хората могат само да се грижат сами за себе си, но без значение какво правят, те няма да могат да избегнат Моята наказваща ръка. Тук се разкрива причината, поради която се казва, че Моите управленски закони са сурови. Това е факт, който всички хора могат да видят със собствените си очи.

Когато започна да се ядосвам, всички демони, големи и малки, ще се разбягат в хаос, дълбоко уплашени, че ръката Ми ще ги умъртви — но никой не може да избяга от ръката Ми. Аз държа в ръката Си всички наказания, ръката Ми контролира всичко, всичко е в обсега Ми и никой не може да се освободи. Това е Моята мъдрост. Когато дойдох в света на хората, вече бях завършил всякакъв вид подготвителна работа, поставяйки основата за започване на делото Ми сред хората (това е, защото Аз съм мъдрият Бог и правилно се занимавам с това, което трябва да се направи и което не трябва да се направи). След като всичко беше организирано правилно, Аз станах плът и дойдох в света на хората. Обаче никой не Ме разпозна. Освен онези, които съм просветлил, всички синове на бунта Ми се противопоставят, унижават Ме и се държат студено с Мен. В крайна сметка обаче Аз ще ги накарам да станат възпитани и покорни. Въпреки че за хората може да изглежда, че не правя много, Моето велико дело вече е приключило. (Всички хора се подчиняват напълно на човека, който съм, както на думи, така и на в сърцето си. Това е знамение.) Днес Аз се изправям и наказвам всички видове зли духове, които Ми се противопоставят. Колкото и дълго да са Ме следвали, те трябва да Ме напуснат. Не желая никой, който е против Мен (те са онези, на които им липсва духовно разбиране, онези, които са били временно обладани от зли духове и онези, които не Ме познават). Не искам нито един от тях! Всички те ще бъдат отстранени и ще станат синове на погибелта! След като положат труд за Мен днес, всички те трябва да си тръгнат! Не се шляйте в дома Ми! Спрете постоянното си безсрамно гратисчийство! Всички, които принадлежат на Сатана, са синове на дявола и ще загинат вовеки. Всички, които Ми се противопоставят, смирено ще Ме напуснат, така че в хода на делото Ми няма да има толкова спънки и то няма да бъде смущавано повече. Всичко ще бъде направено по Моя заповед, без никакви пречки или препятствия. Всичко ще падне пред погледа Ми и ще бъде унищожено в Моя изпепеляващ огън. Това показва Моето всемогъщество и Моята съвършена мъдрост (това, което направих при първородните Си синове). То ще добави по-голяма слава към името Ми и ще добави по-голяма слава към Мен. От това, което правя, и от тона на гласа Ми можете да видите, че съм завършил цялото Си дело в Моя дом и че съм започнал да се обръщам към езическите нации. Започвам делото Си там и изпълнявам следващата стъпка от делото Си.

Повечето от Моите слова не съвпадат с вашите представи, но не си тръгвайте, синове Мои. Това, че те не съответстват на човешките представи, не означава, че те не са Мои слова. Именно това доказва, че наистина съм ги изговарял. Ако словата Ми бяха в съответствие с човешките представи, тогава това би било дело на зли духове. По този начин трябва да вложите повече усилия в думите Ми, да правите това, което правя и да обичате това, което обичам. Тази последна епоха е и епохата, в която всички бедствия възникват отново, и нещо повече, това е епохата, в която разкривам всичките Мои видове нрав. Когато всички Мои святи тръби започнат да свирят, хората наистина ще се страхуват. По това време никой няма да се осмели да върши зло, а вместо това ще падне по очи пред Мен като признание за Моята мъдрости всемогъществото Ми. В края на краищата Аз съм Самият мъдър Бог! Кой може да Ме опровергае? И кой смее да се изправи срещу Мен? Кой смее да не признае мъдростта Ми? Кой смее да не познае Моето всемогъщество? Когато Духът Ми върши велико дело навсякъде, всеки познава Моето всемогъщество, но все още целта Ми не е постигната. Искам хората, в резултат на Моя гняв, да видят Моето всемогъщество, Моята мъдрост и славата на Моята личност. (Всички тези неща се проявяват при първородните синове. Това е абсолютно вярно. Освен тях, никой не може да бъде част от Моята личност. Това е предопределено от Мен.) В Моя дом има безкрайни мистерии, които хората не могат да проумеят. Когато говоря, хората казват, че съм твърде безмилостен. Казват, че толкова много хора вече Ме обичат до известна степен. Защо тогава посочвам, че това са потомците на големия червен змей? Още повече, защо ще ги изоставя един по един? Не е ли по-добре да има повече хора в дома Ми? Въпреки това Аз продължавам да действам по този начин. Не може да има нито един повече, нито един по-малко от числото, което съм предопределил. (Това е Моят управленски закон. Не само, че той не може да бъде променен от нито един човек, но дори и Аз Самият не мога да го променя, защото не трябва да отстъпвам пред Сатана. Това е достатъчно, за да стане ясна мъдростта и величието Ми. Аз съм Самият Бог. Хората се покланят пред Мен. Аз не отстъпвам пред хората.) Именно това е нещото, което най-много унижава Сатана. Всички хора, които съм избрал, са смирени, покорни, послушни и честни и могат да Ми служат със смирение и скромност. (Сатана искаше да използва този факт, за да Ме унижи, но Аз победих Сатана на свой ред.) Моят нрав може да бъде видян в тези хора. Когато се върна, след като победя в битката, ще помажа първородните Си синове за царе в царството Ми и едва тогава ще започна да си почивам, защото те ще управляват заедно с Мен като царе. Моите първородни синове Ме представляват и Ме изразяват. В смиреното си и скромно служене те Ми се покоряват, в честността си изпълняват словата Ми, в честността си казват това, което казвам Аз, и в смиреността си донасят слава на Моето име (нито с наглост, нито с диващина, а с величие и гняв). Мои първородни синове! Време е да се съди вселенския свят! Давам ви благословение, давам ви власт и ви възнаграждавам с дял от благословиите! Всичко вече е завършено и всичко е контролирано и уредено от вас, защото Аз съм вашият Отец. Аз съм вашата силна кула, Аз съм вашият подслон и Аз съм вашата опора. Аз съм вашият Всемогъщ! Аз съм всичко за вас! Всичко е в Моите ръце и всичко е във вашите ръце. Това включва не само днешния ден, но и вчерашния, а дори и утрешния! Това не си ли струва да се отпразнува? Нима не заслужава вашите радостни възгласи? Всички вие приемате от Мен онзи дял, който заслужавате! Давам ви всичко от Себе Си, без да спестявам нито една частица за Себе Си, защото цялото Ми имущество е ваше, и богатствата Ми са ви дадени. Това е причината, поради която казах, че „е твърде добро“, след като ви създадох.

Знаете ли кой управлява онова, което правите, мислите и казвате днес? Каква е целта на вашите действия? Питам ви: как пирувате на сватбеното пиршество на Агнеца? Днес ли е то? Или е в бъдеще? Какво представлява сватбеното пиршество на Агнеца? Не знаете, нали? Е, тогава Аз ще ви го обясня: когато дойдох в света на хората, бях уредил всякакви хора, вещи и предмети да служат на човека, който съм днес. Сега, когато всичко е завършено, Аз отхвърлям настрана полагащите труд. Какво общо има това със сватбеното пиршество? Когато тези хора полагат труд за Мен, т.е. когато съм превърнат в Агнец, Аз усещам вкуса на сватбеното пиршество. С други думи, цялата болка, която съм изстрадал, всички неща, които съм направил, всичко, което съм казал, всички хора, които съм срещнал, и всичко, което съм направил през живота Си, са съставили сватбеното пиршество. След като човекът, който съм, беше помазан, вие започнахте да Ме следвате (и по това време Аз станах Агнеца). По този начин, под Моето ръководство, вие преживяхте всякакъв вид болка и бедствие, бяхте изоставени и охулени от света, бяхте изоставени от семейството си и живяхте под Моите благословии. Всички тези неща са част от сватбеното пиршество на Агнеца. Аз използвам „сватбено пиршество“, защото всичко, което ви водя да правите, е с цел да ви спечеля. Всичко това обаче е част от пиршеството. В бъдеще — или, може да се каже, днес — всичко, на което се наслаждавате, всичко, което печелите, и цялата царска мощ, която споделяте с Мен, е част от пиршеството. Любовта Ми идва при всички, които Ме обичат. Всички онези, които обичам, ще останат вовеки, никога няма да бъдат премахнати и вовеки ще бъдат в обсега на Моята любов. Това е вовеки!

Предишна: Глава 108

Следваща: Глава 110

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger