Глава 115

Заради теб сърцето Ми ще се радва много. Заради теб ръката Ми ще танцува с радост и Аз ще ти дам безкрайни благословии, защото ти произлезе от Мен преди времето на сътворението. Днес трябва да се върнеш на Моя страна, защото ти не си от света или от земята, а си от Мен. Аз ще те обичам завинаги, ще те благославям завинаги и ще те закрилям завинаги. Само тези, които са дошли от Мен, знаят Моите намерения. Само те ще покажат внимание към Моето бреме и само те ще направят нещата, които искам да направя. Днес всичко е постигнато. Сърцето Ми е като огнена топка, копнееща любимите Ми синове скоро да се съберат отново с Мен и Моята личност скоро да се завърне напълно в Сион. Ти имаш известно познание за това. Въпреки че не можем често да се следваме духом, можем често да се придружаваме духом и да се срещаме в плътта. Отецът и синовете са неразделни завинаги, те са тясно свързани. Никой не може да те отнеме от Моята страна до деня на завръщането в планината Сион. Обичам всички първородни синове, които идват от Мен, и мразя всички врагове, които Ми се противопоставят. Ще върна ония, които обичам, обратно в Сион, и ще хвърля ония, които мразя, в Хадес, в ада. Това е основният принцип на всичките Ми управленски закони. Всичко, което Моите първородни синове казват или правят, е израз на Моя Дух. Това е с ясното разбиране на факта, че всеки трябва да свидетелства за първородните Ми синове. Това е следващият етап от Моето дело и ако някой се съпротивлява, ще накарам любимите Си синове да се разправят с него. Сега е различно от преди. Ако тези, които обичам, изрекат дума на правосъдие, Сатана умира в Хадес незабавно, защото вече съм дал власт на първородните Си синове. Това означава, че отсега нататък е време Моите първородни синове и Аз да управляваме заедно. (Това е във фазата на плътта, която е малко по-различна от управлението заедно в тялото.) Всеки, който не се подчинява в мислите си, ще претърпи същата съдба като онези, които се противопоставят на личността, която съм Аз. Моите първородни синове трябва да получават същото отношение като Мен, защото ние сме от едно тяло и никога не можем да бъдем разделени. Тъй като в миналото за Мен беше дадено свидетелство, днес то трябва по същия начин да бъде дадено за Моите първородни синове. Това е един от управленските Ми закони — всеки трябва да се изправи и да свидетелства.

Моето царство се простира до краищата на земята и първородните Ми синове пътуват до краищата на земята с Мен. Поради пречките на вашата плът има много слова, които вие не разбирате, макар и да съм ги изрекъл, така че по-голямата част от работата трябва да бъде завършена след завръщането в Сион. От Моите слова може да се види, че това завръщане не е далеч — всъщност моментът почти е дошъл. Ето защо Аз постоянно говоря за Сион и за нещата в Сион. Знаете ли каква е целта на Моите слова? Знаете ли какво има в сърцето Ми? Сърцето Ми копнее скоро да се върне в Сион, да сложи край на старата епоха в нейната цялост, да сложи край на живота ни на земята (защото Аз се отвращавам от земните хора, въпроси и предмети и още повече мразя живота в плътта, а препятствията на плътта са големи. Едва след като се върнем в Сион, всичко ще благоденства) и да възстанови нашия живот в царството. Целта на първото Ми въплъщение беше да положа основите на второто Ми въплъщение. Това беше пътят, който трябваше да се извърви. Само като се отдам изцяло на Сатана, мога да ви изкупя, за да можете да се върнете в тялото Ми по време на последния етап. (Ако не беше първото Ми въплъщение, нямаше да мога да спечеля слава и нямаше да мога да взема обратно приноса за грях, така че вие щяхте да дойдете на света като грешници.) Понеже имам безкрайна мъдрост, фактът, че ви изведох от Сион, означава, че непременно ще ви върна обратно в Сион. Опитите на Сатана да блокира пътя няма да бъдат успешни, защото великото Ми дело беше завършено отдавна. Първородните Ми синове са същите като Мен — те са святи и непорочни, така че Аз ще се завърна в Сион с първородните Си синове и ние никога няма да бъдем разделени.

Целият Ми план за управление постепенно се разкрива пред вас. Аз започнах да извършвам делото Си във всички нации и сред всички народи. Това е достатъчно, за да докаже, че завръщането Ми в Сион не е твърде далеч, защото осъществяването на делото Ми във всички нации и сред всички народи е нещо, което трябва да се направи след завръщането в Сион. Темпото Ми става все по-бързо. (Тъй като денят на завръщането Ми в Сион наближава, искам да завърша делото Си на земята, преди да се върна.) Аз ставам все по-зает с делото Си, но въпреки това има все по-малко работа на земята, която да върша — всъщност почти никаква. (Моята заетост е насочена към работата в Духа, която не може да бъде видяна от човек с просто око, но може да бъде придобита само чрез Моите слова. Моята заетост не е заетост в плътта, а се отнася до планирането на много задачи от Мен.) Това е така, защото, както казах, делото Ми на земята вече е напълно завършено и останалата част от делото Ми трябва да почака, докато се завърна в Сион. (Причината, поради която трябва да се завърна в Сион, за да работя, е че бъдещото дело не може да се извърши в плът и ако това дело се извърши в плът, то би опозорило името Ми.) Когато победя враговете Си и се върна в Сион, животът ще бъде по-красив и спокоен от живота преди епохите. (Това е така, защото Аз напълно овладях света и благодарение на първото Ми въплъщение и второто Ми въплъщение получих пълна слава. В първото Ми въплъщение Аз придобих само една част от славата Си, но във второто Ми въплъщение Моята личност придоби пълна слава, така че вече няма възможности, от които Сатана да се възползва. Следователно бъдещият живот в Сион ще бъде още по-красив и спокоен.) Моята личност ще се яви още по-славно пред света и пред Сатана, за да унижи големия червен змей — това е централната точка на цялата Ми мъдрост. Колкото повече говоря за външни неща, толкова повече вие можете да разберете. Колкото повече говоря за неща от Сион, които хората не могат да видят, толкова по-празни ще си мислите, че са тези неща, и толкова по-трудно ще ви бъде да си ги представите. Ще си помислите, че разказвам приказки. Вие обаче трябва да бъдете внимателни. В устата Ми няма празни думи — словата, които излизат от устата Ми, са верни. Това е абсолютно вярно, въпреки че е трудно да се разбере с вашия начин на мислене. (Поради ограниченията на плътта хората не са в състояние да разберат напълно и всестранно това, което казвам, и много от нещата, които съм казал, не съм разкрил напълно. Но когато се завърнем в Сион, няма да имам нужда да обяснявам — вие ще разбирате по естествен начин.) Към това не трябва да се подхожда лекомислено.

Въпреки че човешката плът и представи имат ограничения, Аз все още искам да подобря вашето плътско мислене и да се боря с вашите представи чрез разкритите тайнства, защото, както съм казвал много пъти, това е етап от Моето дело (и до навлизането в Сион това дело няма да спре). В ума на всеки човек има една „планина Сион“ и тя е различна за всички. Тъй като продължавам да споменавам планината Сион, ще ви дам обща информация, за да знаете малко за нея. Да бъдеш на планината Сион означава да се върнеш в духовния свят. Въпреки че се отнася до духовния свят, това не е място, което хората не могат да видят или докоснат — това се отнася за тялото. То не е абсолютно невидимо или нематериално, защото когато тялото се появи, то има форма и вид, но когато тялото не се появи, то няма форма или вид. На планината Сион няма да има притеснения за храна, дрехи, ежедневни нужди или подслон, нито ще има брак или семейство. Няма да има и разделение на половете (всички, които са на планината Сион, са Моята личност, в едно тяло, така че няма брак, семейство или разделение на половете) и всичко, за което говори Моята личност, ще бъде постигнато. Когато хората най-малко очакват, Моята личност ще се появи сред тях, а когато хората не обръщат внимание, Моята личност ще изчезне. (Това е нещо, което хората от плът и кръв не могат да постигнат, така че за вас сега е трудно да си го представите.) В бъдеще ще продължава да има слънце, луна, физическо небе и земя, но понеже Моята личност ще бъде в Сион, няма да има изгаряща горещина от слънцето, няма да има ден и няма да има страдание от природни бедствия. Когато казах, че не ще имаме нужда от осветяване от светило или от слънчева светлина, защото Бог ще ни осветява, Аз говорех за времето в Сион. Според човешките представи всичко във вселенския свят трябва да бъде елиминирано и всички хора трябва да живеят в Моята светлина. Те смятат, че това е истинското значение на думите „не ще имаме нужда от осветяване от светило или от слънчева светлина, защото Бог ще ни осветява“, но всъщност това е погрешно тълкуване. Когато казах: „Всеки месец дървото ще ражда плод дванадесет пъти“, имах предвид делата в Сион. Това изречение представя условията на живот в Сион в тяхната цялост. В Сион времето няма да бъде ограничено, нито ще има ограничения в географията и пространството. Затова казах „всеки месец“. „Плод дванадесет пъти“ не представлява поведението, което проявявате днес, а по-скоро се отнася до свободния живот в Сион. Тези думи са обобщение на живота в Сион. От това може да се види, че животът в Сион ще бъде богат и разнообразен (защото тук „дванадесет“ се отнася до пълнотата). Това ще бъде живот без скръб и сълзи и няма да има експлоатация или потисничество, така че всички ще бъдат еманципирани и свободни. Това е така, защото всичко съществува в Моята личност, неделимо от който и да е човек, и всичко ще бъде сцена на красота и вечна новост. Това ще бъде време, когато всичко е готово, и начало на нашия живот след завръщането ни в Сион.

Въпреки че делото Ми на земята е напълно завършено, Аз все още се нуждая от работата на първородните Си синове на земята, така че все още не мога да се върна в Сион. Не мога да се върна сам в Сион. Аз ще се върна в Сион заедно с първородните Си синове, след като свършат работата си на земята. По този начин може с право да се каже, че ние придобиваме слава заедно — това е пълното проявление на Моята личност. (Казвам, че работата на първородните Ми синове на земята още не е завършена, защото първородните Ми синове още не са проявени. Тази работа все пак трябва да бъде извършена от верните и честни полагащи труд.)

Предишна: Глава 114

Следваща: Глава 116

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger