Глава 116

Сред изречените от Мен слова има много, които карат хората да се страхуват. Много от словата Ми карат хората да треперят от ужас и много от тях ги карат да страдат и да губят надежда, а още повече причиняват унищожение на хората. Никой не може да проумее изобилието на словата Ми или да го разбере ясно. Едва когато, изречение по изречение, Аз ви казвам Моите слова и ви ги разкривам, вие научавате общото състояние на нещата, но същевременно оставате без яснота относно истинското лице на конкретни факти. Затова Аз ще използвам факти, за да разкрия всичките Си слова, като по този начин ще ви дам възможност по-добре да ги разберете. Като се има предвид стилът на речта Ми, Аз не само говоря със Своите слова, но в още по-голяма степен действам чрез тях и това е истинското значение на „слова и действия, случващи се едновременно“. Защото при Мен всичко е свободно и освободено, и на тази основа всичко, което правя, е изпълнено с мъдрост. Аз не говоря небрежно, нито постъпвам небрежно. (Независимо дали в човешката природа или в Божествената същност Аз говоря и действам с мъдрост, защото Моята човешка природа е неделима част от Мен Самия.) И все пак, когато говоря — никой не обръща внимание на тона на речта Ми, когато действам — никой не обръща внимание на метода на делото Ми. Това е недостатък на човека. Аз ще разкрия мощта Си пред всички хора, не само пред първородните Си синове, но в още по-голяма степен пред всички нации и пред всички народи — самото извършване на това е мощно свидетелство, което посрамва Сатана. Аз не постъпвам глупаво. Повечето хора смятат, че свидетелството Ми за първородните синове е грешка. Те казват, че има други богове извън Мен, че действията Ми са безсмислени, че унижавам Себе Си. В това човешката поквара се разкрива в още по-голяма степен. Може ли да греша, като свидетелствам за първородните синове? Вие казвате, че греша, но можете ли да свидетелствате? Ако не беше Моето издигане, Моето свидетелство, вие все още щяхте да потискате Сина Ми, все още щяхте да се отнасяте към Него със студено безразличие и все още щяхте да Го третирате като свой слуга. Вие, стадо свине! Ще се отърва от всеки един от вас поред! Никой няма да бъде пощаден! Кажете Ми, какви са тези неща, които са несъвместими с човек, притежаващ нормална човешка природа? Без съмнение това са свинете! Просто не мога да понасям да ги гледам. Ако бях чакал вашето свидетелство, делото Ми вече щеше да се е забавило! Вие, стадо свине! Вие просто нямате ни най-малка човешка природа! Нямам нужда от теб да полагаш труд за Мен! Махай се от тук незабавно! Ти тормозеше и потискаше Сина Ми толкова дълго, ще те стъпча на пихтия! Виж какво ще се случи, ако се осмелиш отново да бъдеш необуздан! Виж какво ще се случи, ако се осмелиш отново да Ме посрамиш! Аз вече завърших великото Си дело — трябва да се върна и да се отърва от това стадо зверове!

Всичко е постигнато в Моите ръце (що се отнася до онези, които обичам) и всичко е унищожено в Моите ръце (що се отнася до онези зверове, които мразя, и до онези хора, вещи и предмети, които презирам). Оставям първородните Си синове да видят всичко, което ще направя, оставям ги да разберат напълно и в това да видят всичко, което съм направил, откакто слязох от Сион. След това ще влезем заедно в планината Сион, ще влезем в мястото, където бяхме преди епохите, и ще заживеем живота си наново. От този момент нататък няма да има повече контакт със света и с това стадо свине, а пълна свобода — всичко ще бъде безпрепятствено и волно. Кой смее да се противопостави на някой от първородните Ми синове? Кой смее да продължава да се противопоставя на първородните Ми синове? Няма да ги оставя да се измъкнат лесно! Както се бояхте от Мен в миналото, така трябва да се боите от първородните Ми синове днес. Не се дръжте по един начин пред Мен, а по друг зад гърба Ми. Аз виждам какъв е всеки човек с кристална яснота. Да не сте лоялни към Моя Син означава да нямате синовно отношение към Мен, което е очевиден факт, защото Ние сме от едно тяло. Ако някой е добър с Мен, но има различно отношение към първородните Ми синове, то той без съмнение е типичен потомък на големия червен змей, защото разбива тялото на Христос. Този грях никога не може да бъде простен! Всеки от вас трябва да разбере това. Ваш дълг е да свидетелствате за Мен и още повече, ваше задължение е да свидетелствате за първородните синове. Никой от вас няма да избяга от отговорността си. Незабавно ще се разправя с всеки, който прекъсва! Не смятай себе си за нещо специално. Казвам ти сега: които са такива в най-голяма степен, те ще бъдат обект на Моето най-строго наказание! Който е такъв в най-голяма степен, има най-малко надежда и е в най-голяма степен син на погибелта. Винаги ще те наказвам!

Цялото Ми дело се извършва лично от Моя Дух и Аз не позволявам на никого от подобните на Сатана да се намесва. Това е така, за да се избегне нарушаването на плановете Ми. Накрая ще позволя и на възрастните, и на децата да станат и да възхваляват Мен и първородните Ми синове, да възхваляват чудесните Ми дела и проявлението на Моята личност. Ще оставя звука на възхвалата да отеква в цялата вселена и до краищата на земята, разтърсвайки планини, реки и всички неща, и ще унижа Сатана напълно. Ще използвам свидетелството Си, за да унищожа целия нечист и подъл стар свят, и ще изградя свят и неопетнен нов свят. (Като казвам, че слънцето, луната, звездите и небесните тела няма да се променят в бъдеще, нямам предвид, че старият свят все още ще съществува, а че целият свят ще бъде унищожен и старият свят ще бъде заменен. Нямам намерение да заменям вселената.) Едва тогава това ще бъде свят, съобразен с Моята воля. В него няма да има репресиите, които съществуват днес, нито ще го има сегашното явление едни хора да експлоатират други. По-скоро в плътта ще има пълна справедливост и разумност. (Въпреки че казвам, че ще има справедливост и разумност, това ще бъде в плътта. Тя ще бъде много различна от Моето царство — различна като небето и земята, тъй като просто няма начин да се сравнят двете — в крайна сметка човешкият свят е човешкият свят, а духовният свят е духовният свят.) През това време Моите първородни синове и Аз ще управляваме този свят (в този свят няма да има безпокойство от Сатана, защото Аз ще унищожа изцяло Сатана), но животът ни все пак ще бъде живот в царството, което никой не може да отрече. През вековете никога не е имало човешко същество (колкото и да е било лоялно), което да е имало такъв живот, защото през вековете не е имало кой да действа като Мой първороден син, а те ще продължават да полагат труд за Мен занапред. Въпреки че тези полагащи труд са верни, те в крайна сметка са потомци на Сатана, които са завоювани от Мен, така че след смъртта на плътта, те все още се раждат в човешкия свят, за да полагат труд за Мен. Това е истинското значение на „синовете са в крайна сметка синове, а полагащите труд са в крайна сметка потомци на Сатана“. През вековете не е известно колко хора е имало, за да полагат труд за днешните първородни синове. Никой от полагащите труд не може да избяга и Аз ще ги накарам да полагат труд за Мен завинаги. Като се има предвид тяхната природа, всички те са деца на Сатана и всички Ми се съпротивляват и въпреки че полагат труд за Мен, те са принудени да го правят и никой от тях няма алтернатива. Това е така, защото всичко се контролира от Моята ръка, и полагащите труд, които използвам, трябва да полагат труд за Мен докрай. По този начин днес все още има много хора, които имат същата природа като пророците и апостолите през вековете, защото са от един дух. Следователно, все още има много верни полагащи труд, които изпълняват задачи за Мен, но в крайна сметка (в продължение на шест хиляди години те полагат труд за Мен постоянно, така че тези хора принадлежат към полагащите труд) никой не може да постигне това, на което всички през вековете са се надявали, защото това, което съм подготвил, не е за тях.

Всичко Мое вече е извършено пред очите. Аз ще върна първородните Си синове в Моя дом и ще ги върна на Моя страна, за да се съберем отново. Тъй като се завърнах триумфално и победоносно и получих пълна слава, Аз идвам да ви върна обратно. В миналото някои хора предсказаха за „петте разумни и петте неразумни девици“. Въпреки че това предсказание не е точно, то не е и напълно погрешно — затова мога да ви предложа някакво обяснение. „Петте разумни и петте неразумни девици“ заедно не представляват нито брой хора, нито тип човек. „Петте разумни девици“ се отнася за определен брой хора, а „петте неразумни девици“ представлява един тип хора, но нито едно от тях не се отнася за първородните синове. По-скоро те представляват творението. Това е причината да бъдат помолени да приготвят масло през последните дни. (Творението не притежава Моето качество. Ако искат да бъдат разумни, те трябва да приготвят масло и следователно трябва да бъдат въоръжени с Моите слова.) „Петте разумни девици“ представляват Моите синове и Моя народ сред човеците, които създадох. Те се наричат „девици“, защото са придобити от Мен, въпреки че са родени на земята. Човек може да ги нарече святи, затова се наричат „девици“. Гореспоменатите „пет“ представляват броят на Моите синове и Моят народ, които съм предопределил. „Петте неразумни девици“ се отнася до полагащите труд, защото те полагат труд за Мен без да придават ни най-малко значение на живота, преследвайки само външни неща (тъй като те нямат Моето качество, независимо какво правят, това е външно нещо), и те не са в състояние да бъдат Мои способни помощници, затова се наричат „неразумни девици“. Гореспоменатите „пет“ представляват Сатана и фактът, че те се наричат „девици“ означава, че са били завоювани от Мен и са в състояние да полагат труд за Мен — но такива хора не са святи, така че се наричат полагащи труд.

Предишна: Глава 115

Следваща: Глава 117

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger