Глава 117

Ти си Този, който отваря свитъка, и Ти си Този, който разчупва седемте печата, защото всички тайни идват от Теб и всички благословии биват разкрити от Теб. Аз съм обвързан с любовта си към Теб за вечни времена и съм длъжен да накарам всички народи да Те почитат, защото Ти си Моята личност; Ти си част от Моето изобилно и пълноценно проявление, незаменима част от Моето тяло. Затова трябва да дам специално свидетелство. Кой друг освен Този, който е в Моята личност, е по Моето сърце? Не Ти Самият свидетелстваш за Теб, а Моят Дух свидетелства за Теб и Аз със сигурност няма да простя на никого, който се осмели да Ти се противопостави, защото това се отнася до Моите управленски закони. Всичко, което Ти кажеш, Аз непременно ще изпълня и всичко, което Ти помислиш, Аз със сигурност ще приема. Ако някой не е лоялен към Теб, тогава той открито Ми се противопоставя и Аз със сигурност няма да му простя. Строго ще накажа всички, които се противопоставят на Моя Син, и ще благословя онези, които са съответстващи с Теб. Това е властта, която предоставям на Теб. За онова, за което се говореше в миналото — изискванията и нормите, поставени пред първородните синове — Ти си примерът. С други думи, какъвто си Ти, такива ще изисквам да бъдат и първородните синове. Това не е нещо, което хората могат да направят, а по-скоро го прави Самият Мой Дух. Ако някой вярва, че хората са тези, които свидетелстват за Теб, то това същество без съмнение е от рода на Сатана и Мой враг! Следователно свидетелството е окончателно, завинаги неизменно и е това, което Светият Дух потвърждава! Никой не може да го промени с лека ръка, а който го направи, Аз няма да му простя! Тъй като хората не могат да свидетелстват за Мен, Аз Самият свидетелствам за Моята личност и хората не трябва да се намесват в Моето дело! Това са думи на строго правосъдие и всеки един човек трябва да се съобразява с тях!

Вие трябва да обмислите и да обърнете внимание на всяка подробност в това, което казвам. Не се отнасяйте небрежно към думите Ми, а слушайте внимателно. Защо казвам, че първородните синове са Моя личност и незаменима част от Моето царство? Преди всички епохи живяхме заедно и никога не сме се разделяли. Заради смущенията на Сатана, след като бях въплътен за първи път, Аз се завърнах в Сион. Изхождайки от това, всички ние дойдохме на света и след като спечеля победа в сетните дни — т.е. след като си възвърна вас от плътта, която Сатана е покварил — ще ви върна обратно в Сион, за да може Моята личност да се обедини отново и никога повече да не бъде разделена. След това Аз няма да бъда въплътен отново и вие със сигурност няма да излезете от Моето тяло. Тоест след това няма да създавам света отново, а ще остана завинаги неразделим с първородните Си синове в Сион, защото всичко вече е напълно завършено и съм на път да сложа край на цялата предишна епоха. Само в Сион съществува животът на новото небе и земя, защото Моята личност съществува в Сион. Няма да има повече нови небеса или нови земи, които да съществуват извън това. Аз съм новото небе, Аз съм и новата земя, защото Моята личност изпълва целия Сион. Може да се каже също, че Моите първородни синове са новото небе, Моите първородни синове са новата земя. Моите първородни синове и Аз сме от едно тяло, неразделими. Говоренето за Мен задължително включва и първородните синове и Аз със сигурност няма да простя на никого, който се опита да ни раздели. Когато направя така, че всички нации и народи да се върнат пред Моя престол, всички Сатани ще бъдат напълно опозорени и всички нечисти демони ще се отдръпнат от Мен. Тогава е сигурно, че сред всички народи (има се предвид сред Моите синове и хора) ще съществува праведност, и е сигурно, че сред нито един народ няма да има нито едно от смущенията на Сатана, защото Аз ще управлявам всички нации и народи, ще упражнявам власт над целия вселенски свят и всички Сатани ще бъдат напълно опустошени, напълно сразени и ще получат наказанието на Моите управленски закони.

Аз продължавам делото Си сред всички народи, но те имат единствено просветлението на Моя Дух и сред тях няма никой с нужните качества, за да разкрие Моите тайни, никой, който да е подготвен да Ме изрази. Само Този, който идва от Мен, е квалифициран да върши Моето дело — що се отнася до останалите, Аз ги използвам само временно. Духът Ми няма да слезе при даден човек произволно, защото всичко в Мен е ценно. Защото Духът Ми да слезе върху някого и Духът Ми да работи върху някого са напълно различни неща. Духът Ми работи върху хора, които са извън Мен, но Духът Ми слиза при Този, който идва от Мен. Това са две неща, между които няма никаква връзка. Защото Този, който идва от Мен, е свят, но тези, които са извън Мен, не са святи, колкото и добри да са те. Моят Дух няма да слезе при някого поради някаква незначителна причина. Хората не трябва да се притесняват. Аз не правя грешки и съм сто процента сигурен в това, което правя! Както Аз съм засвидетелствал за Него, Аз със сигурност ще Го и защитя; този човек определено идва от Мен и е незаменим за Моята личност. Затова се надявам хората да оставят настрана собствените си представи, да се откажат от всякакви идеи, дадени от Сатана, да вярват, че всяко Мое слово е истинно и да не дават път на съмнения в умовете си. Това е Моето поръчение към човечеството, Моето увещание към човечеството. Всеки трябва да се придържа към тези неща, всеки трябва искрено да им се подчинява и всеки трябва да приема казаното от Мен за норма.

Аз не само трябва да започна делото Си сред всички нации и народи, но и да започна делото Си навсякъде във вселенския свят, а това още повече показва, че денят за Моето завръщане в Сион не е далеч (защото е необходимо да се завърна в Сион, преди да мога да започна делото сред всички народи и в целия вселенски свят). Има ли някой, който може да проумее стъпките на Моето дело и начина, по който работя? Причините, поради които казвам, че ще се срещна с чужденците в духа, са, че това принципно не може да се направи в плътта и защото не желая да рискувам опасности за втори път. Това са причините да общувам с чужденци в духа. Това следва да бъде в истинския духовен свят, а не в някакъв неясен духовен свят, както си го представят живеещите[а] в плът. Това, което ще кажа тогава, ще се различава само по начина, по който говоря, тъй като ще говоря в рамките на друга епоха. Ето защо отново и отново напомням на човечеството да обръща внимание на начина, по който говоря, и напомням също така на човечеството, че в това, което казвам, има тайни, които хората не могат да разкрият. Никой обаче не разбира защо казвам тези неща и само защото днес ви казвам това, вие сте в състояние да разберете малко, но все пак не напълно. След този етап в Моята работа ще ви въведа стъпка по стъпка. (Все още искам да изгоня някои хора чрез това, затова засега няма да казвам нищо.) Това е методът на следващия етап в Моята работа. Всеки трябва да обърне внимание и ясно да види, че Аз съм Самият Бог, който е мъдър.

Забележка:

а. Оригиналният текст не съдържа фразата „както си го представят живеещите“.

Предишна: Глава 116

Следваща: Глава 118

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger