Глава 118

Който се изправи да свидетелства за Моя Син, ще бъде благословен от Мен. Който не се изправи да свидетелства за Моя Син, а вместо това се противопоставя и използва човешките представи, за да прави свои собствени оценки, ще бъде унищожен от Мен. Всички трябва да виждат ясно! Да се свидетелства за Моя Син е проява на страх от Мен и удовлетворява намеренията Ми. Не уважавайте само Бащата, докато в същото време измъчвате и потискате Сина. Тези, които постъпват така, са потомци на големия червен змей. Нямам нужда несретници като тях да свидетелстват за Моя Син. Ще ги унищожа в бездънната пропаст. Искам преданите и честни обслужващи да полагат труд за Моя Син. Колкото до останалите, нямам нужда от тях. Такъв е Моят праведен нрав и той служи, за да покаже, че Аз съм Самият свещен и неопетнен Бог. Няма да простя на никого, който нарушава управленските Ми закони. Които и да са Те предизвиквали или преследвали в миналото, независимо дали в семейството или в света, ще ги накажа всичките един по един, и нито един няма да бъде пощаден, защото нито една Моя част не е от плът и кръв. Това, че днес свидетелствам за Теб, показва, че обслужващите са приключили с полагането на труд за Мен, така че забрави каквито и да било скрупули или грижи. Те са Твоите обслужващи, все пак, и когато всичко бъде казано и направено, Ти си от небесното царство и накрая ще се върнеш в Моето тяло, защото Моето тяло не може да бъде без Теб. Онези, които са Те предизвиквали и които не са Ти съответствали в миналото (това е нещо, което другите не могат да видят; само Ти го знаеш в сърцето Си), сега са разкрили първоначалните си форми и са намерили падението си, защото Ти си Самият Бог и няма да търпиш никого да Те предизвиква или обижда. Макар че въобще не може да бъде видяно отвън, Духът Ми е в Теб. Това не подлежи на съмнение. Всички хора трябва да повярват в това, иначе железният Ми жезъл ще порази всеки, който Ме предизвиква! Щом свидетелствам за Теб, със сигурност имаш власт и всичко, което Ти казваш, е Мой израз, и всичко, което Ти правиш, е Мое проявление, защото Ти си Моят най-обичан и си част от Мен, без която не мога. И така, всяко Твое действие, това, което Ти носиш, това, което Ти използваш, и там, където Ти живееш — това със сигурност са също Мои дела. Никой не трябва да се опитва да открие нещо срещу Теб и никой не трябва да Ти намира недостатъци. Ако някой го направи, няма да му простя!

Ще изхвърля всички зли слуги от къщата Си, и вътре в къщата Си ще накарам всички верни слуги да свидетелстват за първородните Ми синове. Такъв е планът Ми и по този начин работя Аз. Когато злите слуги свидетелстват за Моя Син, се носи миризмата на мъртъвци и това Ме отвращава. Когато верните слуги свидетелстват за Моя Син, това е добросъвестно и искрено, и е приемливо за Мен. И така, който не желае да свидетелства за Моя Син, веднага да изчезне оттук! Няма да те насилвам да свидетелстваш — ако те помоля да си тръгнеш, значи трябва да си тръгнеш! Виж какви са последиците за теб и какво те очаква. Онези, които полагат труд, разбират това по-добре от всеки друг. Моето правосъдие, Моят гняв, Моите проклятия, Моят огън и Моята бушуваща ярост ще се стоварят по всяко време върху всеки, който Ме предизвиква. Ръката Ми не показва милост към никого. Независимо колко предан е бил някой обслужващ преди, ако днес предизвика Сина Ми, веднага ще го унищожа и няма да му позволя да застане пред Мен. И в това всеки ще види безмилостната Ми ръка. Защото хората не Ме познават и защото тяхната природа Ме предизвиква, дори онези, които са Ми верни, са такива само заради собственото си удоволствие. Ако се случи нещо, което да им се отрази неблагоприятно, сърцата им веднага се променят и те искат да се отдръпнат от Мен. Такава е природата на Сатана. Не трябва да бъдете твърдоглави, вярвайки, че сте предани! Ако в това няма нищо за тях, това стадо от зверове е просто неспособно да Ми бъде предано. Ако не бях провъзгласил управленските Си закони, вие отдавна щяхте да сте се отдръпнали. Сега всички вие сте уловени между тигана и огъня и не желаете да полагате труд за Мен, но също така не желаете да бъдете поразени от ръката Ми. Ако не бях провъзгласил, че по всяко време огромни беди ще сполетят всеки, който Ме предизвика, вие отдавна щяхте да сте се отдръпнали. Нима не познавам хитростите, до които хората могат да прибегнат? Повечето хора сега таят малка надежда, но когато тази надежда се превърне в разочарование, те не искат да продължат напред и се молят да се върнат обратно. И преди съм казвал, че не държа никого тук против волята му, но се погрижи да помислиш какви ще бъдат последствията за теб. Това не е заплаха от Моя страна; това са факти. Никой не може да проумее човешката природа, освен Мен. Всички хора мислят, че са Ми верни, без да знаят, че предаността им е нечиста. Тази нечистота ще съсипе хората, защото тя е план на големия червен змей. Отдавна съм го разкрил. Аз съм Всемогъщият Бог, така че как е възможно да не проумея нещо толкова просто? Аз мога да проникна в кръвта и плътта ти, да видя намеренията ти. За Мен не е трудно да проумея човешката природа, но хората се мислят за умни и вярват, че никой, освен тях самите, не знае за намеренията им. Нима те не знаят, че Всемогъщият Бог съществува в небесата и на земята, във всичко?

Ще обичам Сина Си до самия край и ще мразя големия червен змей и Сатана винаги, за вечни времена. Наказанието Ми ще застигне всички онези, които Ме предизвикват, и нито един враг няма да бъде пощаден. Казвал съм и преди: „Полагам голям камък в Сион. За вярващите този камък е основата на тяхното изграждане. За онези, които не вярват, това е скала, в която се препъват. За синовете на дявола това е камъкът, който ще ги смачка до смърт“. Не само съм изричал тези думи преди, но те са били пророкувани от много хора и много хора са чели този пасаж от думи в тази епоха. Още повече, някои хора са се опитали да обяснят тези думи, но никой никога не е разгадавал тази загадка преди, защото тази работа се извършва само през сегашното време от последните дни. И така, макар някои хора да са се опитвали да обяснят тези думи, техните обяснения са само заблуди. Днес Аз разкривам цялото значение на вас, за да знаете сериозността на Моето свидетелство за първородните Ми синове, както и целта на това свидетелство. Аз полагам голям камък в Сион и този камък се отнася за свидетелството за първородните Ми синове. Думата „голям“ не означава, че свидетелстването се измерва по някаква гигантска скала, а по-скоро, че докато свидетелствам за първородните Си синове, много полагащи труд ще се отдръпнат. Тук „онези, които не вярват“, се отнася за онези, които се отдръпват, защото се свидетелства за Моя Син. Следователно камъкът е скала, в която този тип хора ще се препънат. Казвам, че е скала, защото този тип хора ще бъдат повалени от ръката Ми и следователно „скала, в която хората се препъват“, не се отнася за падане или изгубване на сили, а за поваляне от ръката Ми. „Вярващите“ в „за вярващите този камък е основата на тяхното изграждане“ се отнася за онези обслужващи, които са верни, а „основата на тяхното изграждане“ се отнася за благодатта и благословиите, които ще получат, след като предано са положили труд за Мен. Това, че се свидетелства за първородните синове, показва, че цялата тази стара епоха скоро ще си отиде; което ще рече, че това символизира разрушението на царството на Сатана. Следователно за невярвашите това е скалата, която ще ги смачка до смърт. И така, разбиването на всички нации на парчета се отнася за пълното обновяване на целия свят. Старото ще си отиде и новото ще се установи — това е истинското значение на „разбиване“. Разбирате ли? Работата, която върша на този етап, може да се обобщи с тези няколко думи. Това е Моето удивително дело и трябва да разберете намеренията Ми посредством думите Ми.

Предишна: Глава 117

Следваща: Глава 119

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger