Глава 119

Всички вие трябва да разберете Моите намерения и всички вие трябва да разберете Моето разположение на духа. Сега е времето да се приготвим да се върнем в Сион. Моите намерения са да сторя това и нищо друго. Надявам се само някой ден скоро отново да се събера с вас и да прекарваме всяка минута и всяка секунда заедно в Сион. Ненавиждам света, ненавиждам плътта и още повече ненавиждам всеки човек на земята. Нямам желание да ги виждам, защото всички те са като демони, без дори и най-малката следа от човешка природа. Нямам желание да живея на земята; ненавиждам всички същества, ненавиждам всичко, което е от плът и кръв. Цялата земя вони на трупове; искам да се върна веднага в Сион, да премахна цялата тази воня на трупове от земята и да я изпълня със звуците на хвалебствия за Мен. Ще се върна в Сион, ще се откъсна от плътта и света и никой няма да застане на пътя Ми. Моята ръка, която причинява смърт на човека, е лишена от чувства! Отсега нататък, никой не може да говори за изграждането на църквата. Ако някой го направи, няма да му простя. (Това е така, защото сега е времето да свидетелствам за Моите първородни синове и е времето да изградя царството; който говори за изграждането на църквата, разрушава изграждането на царството и прекъсва Моето управление.) Всичко е готово, всичко е подготвено; остава единствено първородните синове да бъдат извисени и да свидетелствам за тях. Когато това стане, Аз, без миг забавяне и без да се церемоня, ще се върна веднага в Сион — мястото, за което вие мислите ден и нощ. Не съдете по това, че сегашният свят продължава да съществува спокойно и стабилно. Цялата тази работа е работата по завръщането в Сион, затова сега не обръщайте внимание на тези неща; когато дойде денят за завръщането в Сион, всичко ще бъде завършено. Кой не иска да се върне в Сион, и то скоро? Кой не иска Отецът и синовете да се съберат отново? Независимо каква наслада носят земните удоволствия, те не могат да удържат плътта ни; ние ще се издигнем над плътта си и ще се върнем заедно в Сион. Кой се осмелява да попречи на това? Кой се осмелява да поставя препятствия? Аз със сигурност няма да му простя! Ще помета всички пречки. (Тази е причината да казвам, че не мога да се върна в Сион веднага. Зает съм с пречистването и в същото време свидетелствам за Моите първородни синове; тези две дела напредват едновременно. Когато пречистването бъде завършено, ще дойде време да разкрия първородните Си синове. „Пречките“ са огромният брой обслужващи, затова казвам, че тези две дела стават едновременно.) Първородните Ми синове ще преминат заедно с Мен през вселената и до края на земята, през планини и реки и всички неща; кой се осмелява да попречи на това? Кой се осмелява да застане на пътя ни? Ръката Ми не пуска лесно който и да е човек; с изключение на първородните Ми синове, гневът и проклятията Ми се изливат върху всички. По цялата земя няма нито един смъртен, който да получава благословиите Ми; всички се натъкват на проклятията Ми. Не съм благословил никого от създаването на света; и дори когато съм давал благословии, това са били просто думи, никога реалност, защото мразя Сатана напълно; никога няма да го благословя, само ще го наказвам. Едва накрая, когато съм победил Сатана докрай и пълната победа е Моя, ще дам материални благословии на всичките си верни обслужващи и ще им позволя да намерят радост във възхваляването Ми, защото цялата Ми работа ще бъде свършена.

Наистина, времето Ми не е далеч. Шестхилядолетният план за управление се приближава към своя завършек пред очите ви. (Наистина е пред очите ви. Това не е просто някаква представа; можете да го видите от разположението на духа Ми.) Ще заведа първородните Си синове у дома в Сион веднага. Някои хора ще кажат: „Щом е само за първородните синове, защо са необходими шест хиляди години? И защо са създадени толкова много хора?“. И преди съм казвал, че всичко Мое е скъпоценно. Как е възможно първородните Ми синове да не са дори още по-скъпоценни? Ще мобилизирам всички да Ми служат и, още повече, ще разкрия силата Си, за да може всички хора да видят, че в цялата вселена няма нито един предмет, който да не е в ръцете ни, нито един човек, който да не ни служи и няма нищо, което да не можем да постигнем. Ще постигна всичко. За Мен понятието за време не съществува; макар да възнамерявам да завърша плана Си и Моето дело за шест хиляди години, за Мен всичко е еманципирано и свободно. Дори да е по-малко от шест хиляди години, щом според Мен времето е дошло, кой ще се осмели да Ми противоречи? Кой ще се осмели да се изправи и да съди произволно? Аз върша Сам Моята работа; организирам Сам Моето време. Нито един човек, нито една материя, нито едно същество не се осмелява да действа своеволно; ще накарам всички да Ме следват. За Мен няма правилно или грешно; ако кажа, че нещо е правилно, със сигурност е правилно; ако кажа, че нещо е грешно, със сигурност е грешно. Не трябва винаги да Ме мерите според човешките представи! Казвам, че първородните Ми синове и Аз сме благословени — кой се осмелява да откаже да се подчини? Ще те унищожа незабавно! Ти отказваш да се подчиниш! Ти си непокорен! Аз просто нямам милост за нито един човек и омразата Ми вече е достигнала предела си; просто не мога да проявя повече търпение. Що се отнася до Мен, целият вселенски свят трябва да бъде изтребен незабавно — едва тогава Моето велико дело ще бъде завършено; едва тогава Моят план за управление ще бъде изпълнен; и едва тогава омразата в сърцето Ми ще се разпръсне. А сега мисля единствено как да свидетелствам за първородните Си синове. Ще оставя всички други дела настрана; ще свърша първо важните неща, а после второстепенните. Такава е последователността на Моята работа и никой не трябва да я нарушава; всички трябва да правят, каквото казвам, за да не станат прицел за проклятията Ми.

Сега, когато работата Ми е завършена, мога да си почина. Отсега нататък няма да работя повече, а ще нареждам на първородните Си синове да вършат всичко, което искам да бъде свършено, защото първородните Ми синове, това съм Аз; първородните Ми синове са Моята личност. Това ни най-малко не е грешно; не съдете според представите си. Да видите първородните Ми синове означава да видите Мен, защото ние сме едно и също. Всеки, който ни разделя, по този начин Ми се противопоставя и Аз няма да му простя. В Моите думи се крият загадки, които са неразбираеми за човека. Само онези, които обичам, могат да Ме изразяват, и никой друг; така е определено от Мен и никой не може да го промени. Моите думи са богати, изчерпателни и неразгадаеми. Всички трябва да се трудят над думите Ми, да се опитват често да размишляват над тях и да не пропускат нито една дума или изречение — в противен случай хората ще се трудят по грешен начин и думите Ми ще бъдат разбрани неправилно. Казах, че разположението на духа Ми не понася обидата, което ще рече, че никой не може да се противопоставя на първородните Ми синове, за които свидетелствам. Първородните Ми синове представляват всеки аспект от разположението на духа Ми, така че когато свещената тръба затръби, тогава ще започна да свидетелствам за първородните Си синове и по този начин свещената тръба от този момент нататък ще оповестява постепенно разположението на духа Ми на масите. С други думи, когато първородните Ми синове се разкрият, тогава ще се разкрие и разположението на духа Ми. Кой може да разбере това? Казвам, че дори в тайните, които разкрих, пак остават тайни, които хората не могат да разгадаят. Кои от вас наистина са се опитали да разберат истинското значение на тези думи? Дали разположението на Моя дух е характерът на личност, както си представяте? Да мислите така е сериозна грешка! Днес, който види първородните Ми синове, е обект на благословия и ще види разположението на духа Ми — това е абсолютно вярно. Първородните Ми синове Ме представляват в Моята цялост; те са Моята личност без никакво съмнение. Никой не може да се съмнява в това! Послушните са благословени с благодат, а непокорните са прокълнати. Такава е Моята заповед и никой не може да я промени!

Предишна: Глава 118

Следваща: Глава 120

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger