Глава 59

Търси Моите намерения повече в средата, в която се намираш, и със сигурност ще получиш одобрението Ми. Докато си готов да Ме търсиш и да имаш страх от Мен в сърцето си, Аз ще ти давам всичко, от което се нуждаеш. Сега църквата влиза в официално обучение и всичко е на правилния път. Нещата вече не са каквито бяха, когато тя беше предвкусване на нещата, които предстоеше да дойдат. Не трябва повече да сте объркани или да ви липсва проницателност. Защо изисквам от вас да влезете в реалността във всичко? Наистина ли си преживял това? Можете ли наистина да Ме удовлетворите в това, което искам от вас, точно както Аз удовлетворявам вас? Не Ме лъжете! Аз просто продължавам да ви толерирам отново и отново, но независимо от това вие многократно не успявате да различите доброто от лошото и да покажете своята признателност!

Моята праведност, Моето величие, Моята присъда и Моята любов — всички тези неща, които притежавам, нещата, които съм Аз — вкусил ли си наистина от тях? Ти наистина си толкова безразсъден и упорито не възприемаш намеренията Ми. Многократно ви казвах, че трябва да вкусите сами от угощенията, които приготвям, но вие продължавате да ги изсипвате отново и отново и не можете да различите добрата среда от лошата Коя от тези среди създадохте сами? Кои бяха уредени от ръцете Ми? Престанете да се защитавате! Аз виждам всичко напълно ясно и фактът е, че ти просто не търсиш. Какво повече мога да кажа?

Винаги ще утешавам всички, които възприемат Моите намерения, и няма да позволя да страдат или да бъдат наранени. Важното сега е да можете да предприемате действия в съответствие с Моите намерения. Тези, които правят това, със сигурност ще получат Моите благословения и ще дойдат под Моята закрила. Кой може наистина и напълно да даде всичко от себе си за Мен и да Ми предложи всичко от себе си? Всички вие сте равнодушни. Мислите ви непрекъснато се въртят в кръг, като си мислите за дома, за външния свят, за храната и облеклото. Независимо от факта, че си тук пред Мен и правиш неща за Мен, дълбоко в себе си ти все още мислиш за жена си, децата и родителите си у дома. Нима всички тези неща са твоя собственост? Защо не ги повериш в ръцете Ми? Нямаш ли достатъчно вяра в Мен? Или се страхуваш, че ще подредя нещата по неподходящ за теб начин? Защо винаги се притесняваш за семейството на твоята плът? Винаги страдаш за любимите си хора! Имам ли определено място в сърцето ти? Продължаваш да говориш, че Ми позволяваш да доминирам вътре в теб и да заема цялото ти същество — всичко това са само коварни лъжи! Колко от вас са напълно ангажирани с църквата? И кой от вас не мисли за себе си, а действа заради днешното царство? Помислете много внимателно за това.

Вие Ме тласнахте до точката, в която мога да използвам ръцете Си само за да ви удрям и да ви тласкам напред. Повече няма да ви угаждам. Това е така, защото Аз съм мъдрият Бог и се отнасям с различните хора по различни начини, според това колко предани сте към Мен. Аз съм всемогъщият Бог — кой би дръзнал да попречи на Моите стъпки напред? Отсега нататък всички, които се осмеляват да се отнасят към Мен нелоялно, със сигурност ще попаднат под управленските Ми закони, за да ги накарам да познаят Моето всемогъщество. Това, което искам, не е голям брой хора, а съвършенство. Аз ще изоставя и ще накажа всеки, който е неверен, нечестен и проявява порочно поведение и измама. Не мислете вече, че съм милостив или че съм любящ и добър. Такива мисли са просто себеугаждане. Знам, че колкото повече отстъпки ти правя, толкова по-негативен и пасивен ставаш и толкова по-слаба е готовността ти да се отдадеш. Когато хората са трудни до такава степен, мога само постоянно да ги пришпорвам и да ги влача по пътя. Знайте това! Отсега нататък Аз съм Богът, който съди. Вече не съм милостивият, мил и любящ Бог, който хората си представят, че съм!

Предишна: Глава 58

Следваща: Глава 60

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger