Глава 71

Изявих пред всички вас всичко, което съм, но защо не можете да размишлявате върху думите Ми с цялото си сърце и с цялата си душа? Защо считате думите Ми за глупост? Неправилно ли е това, което казвам? Дали думите Ми улучиха вашите уязвими места? Вие постоянно отлагате и се колебаете. Защо постъпвате по този начин? Не говорих ли ясно? Толкова пъти съм казвал, че думите Ми трябва да бъдат внимателно обмислени и че трябва да им обръщате неотклонно внимание. Дали някои от вас са послушни и покорни деца? Дали думите Ми бяха напразни? Дали изобщо имаха някакъв ефект? Каква част от теб може да се съобрази с Моите намерения? Ако дори и за миг на теб не ти се говори, ти ще станеш разпуснат и необуздан. Ако не уточня ясно как да действаш и говориш, може ли дълбоко в себе си да нямаш никаква представа? Нека ти кажа следното! Който търпи загуби, е този, който е непокорен, който не се подчинява и който вярва глупаво! Хората, които не обръщат внимание на това, което казвам, и не могат да схванат подробностите, няма да могат да разберат намеренията Ми, нито ще могат да Ми служат. Ще кастря такива хора и те ще бъдат подложени на правосъдието Ми. Неразбирането на детайлите означава да бъдеш изключително дързък, както и умишлено безразсъден. Затова Аз мразя такива хора и ще бъда строг с тях. Няма да им покажа милост, ще им покажа само величието и правосъдието Си. В такъв случай виж дали все още се осмеляваш да Ме заблуждаваш. Аз съм Бог, Който изследва най-съкровените дълбини на човешкото сърце. Този въпрос трябва да бъде очевиден за всички. В противен случай те просто ще се занимават с делата си небрежно и ще се отнасят към Мен повърхностно. Това е причината някои хора несъзнателно да бъдат поразени от Мен. Казах, че няма да се отнасям несправедливо към никого, че не правя зло и че всичките Ми действия се извършват чрез мъдрите разпоредби на ръката Ми.

Моето правосъдие е сполетяло всички хора, които не Ме обичат истински. Именно в този момент става ясно кого съм предопределил и избрал и кой трябва да бъде отстранен. Всички те ще бъдат разкрити, един по един, и нищо няма да остане скрито. Всички хора, събития и предмети са налице и съществуват, за да изпълнят думите Ми, и всички са заети да изпълняват думите, изречени от устата Ми. Вселената и краищата на земята се контролират само от Мен. Трябва да поразя всеки, който се осмелява да не се подчинява на думите Ми или отказва да осъществи Моите дела, като направя така, че този човек да потъне в Хадес и да престане да съществува. Всички Мои слова са подходящи и правилни и напълно лишени от нечистота. Може ли вашият начин на говорене да прилича на Моя? Ти си толкова приказлив, липсва ти здрав разум и не обясняваш мислите си ясно, но все пак си мислиш, че си придобил някои неща и че почти си ги разбрал. Нека ти кажа следното! Колкото по-самодоволни са хората, толкова по-далеч са от изпълнението на Моите стандарти. Те не се съобразяват с Моите намерения, мамят Ме и най-жестоко опозоряват името Ми! Колко безсрамно! Ти не виждаш какъв духовен ръст имаш. Колко си глупав и невеж!

Думите Ми постоянно и във всяко отношение посочват нещата. Възможно ли е все още да не го схващаш? Все още ли не разбираш? Дали намерението ти е да Ме разочароваш? Повдигни духа си и събери куража си. Аз не се отнасям зле към нито един човек, който Ме обича. Изследвам най-съкровените дълбини на човешкото сърце и знам всичко, което съществува в сърцата на всички хора. Всички тези неща ще се открият едно по едно и всички ще бъдат изследвани от Мен. Никога няма да пренебрегна нито един от онези, които истински Ме обичат. Всички те са получатели на благословии и са групата на първородните синове, които предопределих да бъдат царе. Що се отнася до онези, които не Ме обичат истински, те са обект на собствените си хитрости и ще претърпят нещастие. Това също е предопределено от Мен. Не се притеснявайте. Аз ще ги разкрия един по един. Подготвил съм това дело предварително и вече започнах да го върша. Всичко това се прави методично. То изобщо не е хаотично. Вече съм решил кой да бъде избран и кой да бъде отстранен. Един по един те всички ще бъдат разкрити пред вас, за да видите. През това време ще видите какво прави ръката Ми. Всички хора ще видят, че Моята праведност и величие не позволяват никакво престъпление или съпротива от никого и че който обижда, ще бъде строго наказан.

Аз съм Този, който постоянно търси най-съкровените дълбини на сърцето на всеки. Не Ме гледайте само отвън. Слепци! Вие не слушате думите, които говорих толкова ясно, и вие просто не вярвате на Мен — Самия цялостен Бог. Аз със сигурност няма да търпя никой, който се осмелява да Ми се умилква или да крие нещо от Мен.

Помниш ли всяко едно от Моите слова? „Да Ме виждаш е същото като да виждаш всяка скрита тайна от вечността до вечността“. Замислял ли си се внимателно над това твърдение? Аз съм Бог и Моите тайни са разкрити пред вас, за да ги видите. Нима не сте ги видели? Защо не Ми обръщате внимание? И защо толкова се покланяш на този нереалистичен Бог, Който е в ума ти? Как бих могъл Аз, единственият истински Бог, да направя нещо неправилно? Набийте това в главите си! Бъдете сигурни в него! Всяка Моя дума и действие, всяко Мое дело и всяко движение, Моята усмивка, Моето ядене, Моите дрехи, всичко Мое е направено от Самия Бог. Вие Ме съдите: възможно ли е вече да сте видели Бог преди Моето пристигане? Ако не, тогава защо винаги правиш наум сравнения между Мен и твоя Бог? Това е изцяло продукт на човешките представи! Моите действия и поведение не съответстват на твоите представи, нали? Не позволявам на никого да преценява дали действията и поведението Ми са правилни. Аз съм единственият истински Бог и това е неизменната, неоспорима истина! Не ставайте жертва на собствените си уловки. Думите Ми го посочиха с абсолютна яснота. В Мен няма частица човешка природа. Всичко в Мен е Самият Бог, напълно проявен пред вас, без нито едно скрито нещо!

Предишна: Глава 70

Следваща: Глава 72

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger