Глава 28

Когато видиш, че времето лети, а делото на Светия Дух бърза напред, като ти е позволило да придобиеш големи благословии и да получиш Царя на вселената, Всемогъщия Бог, Който е светещото Слънце, Царя на царството — това е цялата Моя благодат и милост. Има ли друго, което може да те откъсне от Моята любов? Разсъди внимателно, не се опитвай да избягаш, във всеки един момент чакай пред Мен в тишина и не блуждай винаги навън. Сърцето ти трябва да е прилепено към Моето сърце и независимо какво се случва, не действай сляпо или своеволно. Трябва да следиш намеренията Ми, да правиш това, което Аз желая, и да си решен да изоставиш това, което не желая. Не трябва да действаш според чувствата си, а вместо това да практикуваш праведност — като Мен, дори към родителите ти. Трябва да оставиш всичко, което не съответства на истината, трябва да принесеш себе си и да дадеш всичко от себе си за Мен с чисто сърце, което Ме обича. Не позволявай да те възпира никой човек, събитие или предмет; стига да е съобразено с намеренията Ми, просто го практикувай според Моите слова. Не се бой, защото Моите ръце те подкрепят и ще държа всички зли далеч от теб. Трябва да пазиш сърцето си; бъди в Мен винаги, защото животът ти зависи от това, да живее в Моя; ако Ме оставиш, веднага ще залинееш.

Трябва да знаеш, че сега са последните дни. Дяволите и Сатана дебнат навън като ревящ лъв и търси кого да погълне. Сега избухват всякакви напасти и има множество всевъзможни зли духове. Само Аз съм истинският Бог; само Аз съм твоето убежище. Сега можеш само да се скриеш в Моето тайно място, само в Мен, и бедствията няма да те сполетят, никакво нещастие няма да се приближи до обиталището ти. Трябва по-често да се приближаваш към Мен и да общуваш с Мен в тайното място; не общувай свободно с други. Трябва да разбереш смисъла на словата Ми — не казвам, че не ти е разрешено да общуваш, а че все още нямаш проницателност. В тези времена вилнее делото на злите духове. Те използват всякакви хора, чрез които да ти говорят. Думите им звучат много приятно, но в тях има отрова. Те са захаросани куршуми и ще влеят отровата си в теб, преди да разбереш. Трябва да знаеш, че повечето хора днес са нестабилни и са като пияни. Когато споделяш с другите за своите трудности, те ти казват само правила и доктрина, а това не е толкова добро, както когато общуваш директно с Мен. Ела пред Мен и излей от себе си старите неща; отвори сърцето си пред Мен и със сигурност Моето сърце ще ти се разкрие. Сърцето ти трябва да е прилежно пред Мен. Не бъди ленив, а се приближавай до Мен често — това е най-бързият начин за израстване на твоя живот. Трябва да живееш в Мен и Аз ще живея в теб. Аз ще бъда Цар в теб и ще те напътствам във всичко, а ти ще имаш дял от царството.

Не се подценявай заради това, че си млад. Трябва да Ми принесеш себе си. Аз не вземам под внимание как изглеждат хората на повърхността, нито на каква възраст са. Аз вземам предвид само дали те Ме обичат искрено, дали следват Моя път и практикуват истината независимо от всичко друго. Не се безпокой какво ще стане утре или какво ще бъде бъдещето. Докато се осланяш на Мен всеки ден, Аз със сигурност ще те водя. Не се спирай задълго на мисълта: „Моят живот е твърде незначителен, аз не разбирам нищо“ — тази мисъл е изпратена от Сатана. Трябва само да използваш сърцето си, за да се приближаваш към Мен винаги, да следваш стъпките Ми до края на пътя. Когато чуеш Моите слова на порицание и предупреждение, събуди се и веднага тичай напред; приближавай се до Мен непрестанно, върви в крак със стадото и гледай напред. В Моето присъствие трябва да обичаш своя Бог с цялото си сърце и душа. На пътя на полагането на труд по-често вземай под внимание словата Ми. При практикуване на истината не бъди малодушен — имай силно сърце, със смелостта и решителността на мъжкото дете; имай сърце, вдъхващо страхопочитание. Ако желаеш да Ме обичаш, то трябва да Ме удовлетворяваш във всичко, което Аз искам да извърша в теб. Ако желаеш да Ме следваш, то трябва да оставиш всичко, което имаш, всичко, което обичаш; трябва да се покоряваш смирено пред Мен, с безхитростен ум. Не изследвай и не мисли произволно, а бъди в крак с делото на Светия Дух.

Ето, Аз те съветвам: увери се, че се държиш здраво за всичко, с което те просвещавам вътрешно, и непременно го практикувай!

Предишна: Глава 27

Следваща: Глава 29

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger