Глава 29

Знаеш ли, че времето ни притиска? Затова краткосрочно ти трябва да се осланяш на Мен и да отхвърлиш от себе си всичко, което е несъвместимо с Моя нрав: невежество, бавни реакции, замъглени мисли, мекушаво сърце, слаба воля, нелепост, напрегнати емоции, объркване и липса на проницателност. Тези неща трябва да бъдат отхвърлени възможно най-скоро. Аз съм Всемогъщият Бог! Докато желаеш да Ми съдействаш, Аз мога да излекувам всички твои болки. Аз съм Богът, Който гледа дълбоко в сърцата на хората; Аз знам всичките ти страдания и къде са твоите недостатъци. Тези неща ти пречат да напредваш в живота и трябва да бъдат отхвърлени скоро. В противен случай Моята воля не може да се изпълни за теб. Осланяй се на Мен, за да отхвърлиш всичко твое, което Аз озарявам, живей винаги в съответствие с Мен, бъди близо до Мен и предприемай всички действия и поведения с Моето подобие. Общувай с Мен по-често за нещата, които не разбираш, и Аз ще те водя, за да вървиш напред. Ако си несигурен, не действай прибързано, а изчакай Моето време. Поддържай стабилен темперамент и не позволявай на страстите ти да се разгарят и изстиват; сърцето ти трябва винаги да се бои от Мен. Това, което вършиш пред Мен и извън Моя поглед, трябва да е винаги в съответствие с волята Ми. Не бъди снизходителен към никого от Мое име, дори твоя съпруг или твоето семейство; това е неприемливо, независимо колко добри са те. Трябва да предприемаш действие въз основа на истината. Ако Ме обичаш, ще ти дам големи благословии. Няма да търпя никой, който се съпротивлява. Обичай онези, които Аз обичам, и мрази онези, които Аз мразя. Не обръщай внимание на никой човек, събитие или предмет. Гледай с духа си и виждай ясно хората, които Аз използвам; контактувай по-често с духовни хора. Не бъди невеж — трябва да различаваш. Житото винаги ще е жито, а плевелите никога няма да станат жито — трябва да разпознаваш различните типове хора. Трябва да бъдеш особено предпазлив в говоренето си и да държиш нозете си на пътя на Моето намерение. Обмисли внимателно всички тези слова. Трябва да отхвърлиш своето бунтовничество веднага и да станеш годен за употреба от Мен, за да можеш да удовлетвориш сърцето Ми.

Предишна: Глава 28

Следваща: Глава 30

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger