До момента, в който видиш духовното тяло на Исус, Бог ще е направил наново небето и земята

Искаш ли да видиш Исус? Искаш ли да живееш с Исус? Искаш ли да чуеш изречените от Исус думи? Ако е така, как ще посрещнеш завръщането на Исус? Готов ли си напълно? По какъв начин ще посрещнеш завръщането на Исус? Мисля, че всеки брат и сестра, които следват Исус, биха искали да Го посрещнат добре. Но замисляли ли сте се за следното: ще познаеш ли наистина Исус, когато Той се завърне? Ще разберете ли правилно всичко, което Той казва? Ще приемете ли напълно и безусловно всички дела, които Той извършва? Всички, които са чели Библията, знаят за завръщането на Исус и всички, които са я чели внимателно, очакват с нетърпение Неговото идване. Всички сте се вторачили в настъпването на този момент и искреността ви е похвална, а вярата ви е наистина завидна, но осъзнавате ли, че сте допуснали сериозна грешка? По какъв начин ще се завърне Исус? Вие вярвате, че Исус ще се върне на бял облак, но Аз ви питам: какво означава този бял облак? При толкова много последователи на Исус, които очакват Неговото завръщане, сред кои хора ще слезе Той? Ако вие сте първите, сред които Исус слезе, другите няма ли да сметнат това за крайно несправедливо? Знам, че сте много искрени и верни на Исус, но някога срещали ли сте Го? Познавате ли Неговия нрав? Живели ли сте някога с Него? Доколко наистина Го разбирате? Някои ще кажат, че тези въпроси ги карат да се чувстват неудобно и ще отвърнат: „Толкова много пъти съм чел Библията от кора до кора. Как може да не разбирам Исус? Няма значение какъв е нравът Му — аз знам дори цвета на дрехите, които е обичал да носи. Не ме ли подценяваш, когато казваш, че не Го разбирам?“. Предлагам да не спориш по тези въпроси, по-добре е да се успокоиш и да обсъдим следните неща: първо, знаеш ли какво е реалност и какво е теория? Второ, знаеш ли какво са представи и какво е истина? Трето, знаеш ли какво е въображаемо и какво е реално?

Някои хора отричат факта, че не разбират Исус. И все пак Аз казвам, че вие ни най-малко не Го разбирате и не осъзнавате нито една Негова дума. Това е така, защото всеки един от вас Го следва заради разказите в Библията, заради казаното от другите. Вие никога не сте виждали Исус, още по-малко сте живели с Него, и дори не сте общували с Него дори за кратко. В този смисъл вашето разбиране за Исус не е ли само теория? Не е ли лишено от реалност? Може би някои хора са виждали портрета на Исус или пък са посещавали лично дома Му. Може би някои са докосвали дрехите Му. И все пак твоето разбиране за Него си остава теоретично, а не практическо, дори и да си опитвал лично храната, която е ял Исус. Какъвто и да е случаят, ти никога не си виждал Исус и никога не си се срещал с Него в плът, така че твоето разбиране за Исус винаги ще бъде празна теория, лишена от реалност. Може би думите Ми не представляват интерес за теб, но Аз те питам следното: макар да си прочел много произведения на автора, на когото най-много се възхищаваш, можеш ли да го разбереш напълно, без някога да си прекарал време с него? Знаеш ли какъв е характерът му? Знаеш ли какъв живот води? Знаеш ли нещо за емоционалното му състояние? Ако не можеш да разбереш напълно дори човека, на когото се възхищаваш, тогава как би могъл да разбереш Исус Христос? Всичко, което разбираш за Исус, е наситено с въображение и представи и не съдържа капчица истина или реалност. То вони и е изцяло плътско. Как подобно разбиране би могло да ти даде право да приветстваш завръщането на Исус? Исус няма да приеме онези, които са пълни с фантасмагории и плътски представи. Как неразбиращите Исус са годни да бъдат вярващи в Него?

Искате ли да знаете в какво се корени противопоставянето на фарисеите на Исус? Искате ли да узнаете същността на фарисеите? Те имаха измислени представи за Месията. Нещо повече, те вярваха само, че Месията ще дойде, но не се стремяха към живота истина. И така, дори и днес те все още очакват Месията, тъй като не познават пътя на живота и не знаят какъв е пътят на истината. Как според вас такива глупави, упорити и невежи хора биха могли да получат Божието благословение? Как биха могли да съзрят Месията? Те се противопоставяха на Исус, защото не познаваха напътствието на делото на Светия Дух, защото не познаваха пътя на истината, изречена от Исус, и освен това защото никога не са живели редом с Месията. И тъй като никога не бяха виждали Месията и никога не бяха прекарвали време с Него, те допуснаха грешката да се придържат само към името на Месията, а се противопоставяха на същността Му с всички възможни средства. По същество тези фарисеи бяха упорити, арогантни и не се подчиняваха на истината. Принципът на тяхната вяра в Бог беше: колкото и задълбочена да е Твоята проповед, колкото и висша да е Твоята власт, Ти не си Христос, ако не си наречен Месията. Това убеждение не е ли абсурдно и нелепо? Питам ви още: не ви ли е изключително лесно да извършите грешките на ранните фарисеи, при положение че нямате ни най-малка представа за Исус? Способен ли си да разпознаеш пътя на истината? Можеш ли наистина да гарантираш, че няма да се противопоставиш на Христос? В състояние ли си да следваш делото на Светия Дух? Ако не знаеш дали ще се противопоставиш на Христос, тогава казвам, че вече живееш на ръба на смъртта. Всички, които не познаваха Месията, бяха способни да се противопоставят на Исус, да Го отхвърлят, да Го оклеветят. Всички хора, които не разбират Исус, са в състояние да Го отхвърлят и да Го наругаят. Нещо повече, те могат да възприемат завръщането на Исус като подвеждане от страна на Сатана и още повече хора ще осъдят Исус, върнал се в плът. Всичко това не ви ли кара да се страхувате? Ще се сблъскате с богохулство срещу Светия Дух, унищожаване на думите на Светия Дух към църквите и отхвърляне на всичко, изразено от Исус. Какво можете да получите от Исус, ако сте толкова объркани? Как можете да разберете делото Му, когато Той се върне в плът на бял облак, ако упорито отказвате да осъзнаете грешките си? Казвам ви: хората, които не приемат истината, но сляпо очакват пристигането на Исус на бял облак, със сигурност ще хулят Светия Дух и принадлежат към категорията, която ще бъде унищожена. При завръщането на Исус в плът вие ще желаете само благодатта Му и ще искате единствено да се насладите на блаженото небесно царство, но никога не сте се подчинявали на изречените от Исус думи и изобщо не сте приели изказаната от Него истина. Какво ще предложите в замяна на факта на завръщането на Исус на бял облак? Искреността ли, с която многократно извършвате грехове, а след това се изповядвате отново и отново? Какво ще принесете в жертва на Исус, Който се връща на бял облак? Може би капитала от множеството години на работа, с които се величаете? Какво ще предложите, за да ви се довери завърналият се Исус? Вашата арогантна природа ли, която не се покорява на никаква истина?

Вашата вярност е само на думи, знанията ви са само мислене и представи, трудът ви е единствено за да спечелите небесните благословения, а каква ли ще да е вашата вяра? Дори и днес вие продължавате да сте глухи за всяко слово на истината. Вие не знаете какъв е Бог, не знаете какъв е Христос, не знаете как да се боите от Йехова, не знаете как да навлезете в делото на Светия Дух и не знаете как да различавате делото на Самия Бог от човешкото подвеждане. Знаеш само да осъждаш всяко слово на истина, казано от Бог, което не съответства на твоите мисли. Къде е твоето смирение? Къде е твоето покорство? Къде е твоята вярност? Къде е желанието ти да търсиш истината? Къде е богобоязливото ти сърце? Казвам ви, че тези, които вярват в Бог поради знаменията, със сигурност са от категорията, която ще бъде унищожена. Онези, които не са способни да приемат думите на Исус, Който се е завърнал в плът, със сигурност са рожбите на ада, потомците на архангела, множеството, което ще бъде подложено на вечно унищожение. На много хора може да им е все едно какво ще изрека, но все пак искам да кажа на всеки така наречен светец, който следва Исус, че когато видите Исус да слиза от небето на бял облак със собствените си очи, това ще бъде публичното появяване на Слънцето на праведността. Може би това ще бъде момент на голямо вълнение за теб, но трябва да знаеш, че времето, когато станеш свидетел на слизането на Исус от небето, е и времето, когато ще слезеш в ада, за да бъдеш наказан. Това ще бъде времето на края на Божия план за управление и тогава Бог ще възнагради праведните и ще накаже злите. Защото Божият съд вече ще е приключил преди човечеството да види знамения, когато го има само изразяването на истината. Тези, които приемат истината и не търсят знамения, и по този начин са се пречистили, ще се върнат пред Божия престол и ще влязат в прегръдките на Създателя. Само онези, които упорито вярват, че „Исус, Който не язди на бял облак, е лъжехрист“, ще бъдат подложени на вечно наказание, тъй като вярват само в Исус, Който показва знамения, но не признават Исус, Който провъзгласява строг съд и показва истинския път и живот. И така, Исус може да се разправи с тях само когато се завърне открито на бял облак. Те са твърде упорити, прекалено самоуверени, извънредно арогантни. Как биха могли такива дегенерати да бъдат възнаградени от Исус? Завръщането на Исус е велико спасение за способните да приемат истината, но за онези, които не са способни да приемат истината, тя е знамение за заклеймяване. Трябва да изберете своя път и не бива да хулите Светия Дух и да отхвърляте истината. Не бъдете невежи и арогантни, а се покорявайте на напътствията на Светия Дух и копнейте за истината и я търсете — само така ще бъдете облагодетелствани! Съветвам ви да вървите внимателно по пътя на вярата в Бог. Не правете прибързани заключения и не бъдете небрежни и лекомислени във вярата си в Бог! Знайте, че които вярват в Бог, трябва да най-малкото да имат смирени и богобоязливи сърца! Които са чули истината и въпреки това гледат отвисоко на нея, са глупави и невежи. Които са чули истината и въпреки това лекомислено правят прибързани заключения или я осъждат, са обзети от високомерие. Никой, който вярва в Исус, няма право да проклина или заклеймява другите. Всички вие трябва да сте разумни и да приемате истината. Може би след като си чул пътя на истината и си прочел словото на живота, смяташ, че само една десетохилядна от тези думи е в съответствие с твоите убеждения и с Библията, и затова трябва да продължиш да търсиш в тази десетохилядна от тях. Все пак те съветвам да се смириш, да не бъдеш прекалено самоуверен и да не се превъзнасяш твърде много. С малко богобоязливото сърце, което имаш, ще добиеш по-голяма светлина. Ако внимателно изследваш и многократно размишляваш върху тези думи, ще разбереш дали те са истина и дали са живот. Може би след като са прочели само няколко изречения, някои хора сляпо ще отхвърлят тези думи, като кажат: „Това е само някакво си просвещение на Светия Дух“ или „Това е лъжехрист, дошъл да подвежда хората“. Които казват такива неща, са заслепени от невежество! Твърде малко разбираш ти делото и мъдростта на Бог и те съветвам да започнеш отново от самото начало! Не трябва сляпо да отхвърляте казаните от Бог думи заради появата на лъжехристи през последните дни и не трябва да хулите Светия Дух, защото се страхувате да не ви подведат. Не би ли било наистина жалко? Ако след дълги изследвания все още смяташ, че тези думи не са истината, не са пътят и не са изявата на Бог, то накрая ще бъдеш наказан и ще останеш неблагословен. Ако не приемаш тази истина, изречена толкова ясно и категорично, то не си ли негоден за Божието спасение? Не си ли някой, който не е достатъчно благословен, за да се върне пред Божия престол? Помисли за това! Не бъди прибързан и импулсивен и не приемай вярата в Бог като игра! Помисли от гледна точка на целта си, от тази на перспективите си, на живота си и не изигравай сам себе си! Можеш ли да приемеш тези думи?

Предишна: Бог и човекът ще встъпят в покой заедно

Следваща: Тези, които не съответстват на Христос, със сигурност са противници на Бог

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger