Как разбирате благословиите?

Макар че хората, родени в тази епоха, са покварени от Сатана и мръсните демони, тази поквара им е донесла и най-голямото спасение — спасение, по-голямо дори от планините и равнините с добитък и огромното богатство на Йов, и по-голямо от благословията да съзреш Йехова, която Йов получи след изпитанията си. Едва след като Йов премина през изпитанието на смъртта, той чу словото на Йехова и гласа Му във вихрушката. Въпреки това не видя лика на Йехова и не позна нрава Му. Това, което Йов спечели, беше само материално богатство, което осигуряваше физически удоволствия, и най-красивите деца от всички градове наоколо, както и закрилата на небесните ангели. Той никога не съзря Йехова и макар да беше наречен праведен, той никога не позна нрава на Йехова. Въпреки че може да се каже, че материалните удоволствия на днешните хора са временно оскъдни или обстановката във външния свят е враждебна, Аз показвам Своя нрав, който не съм разкривал на човека от древността насам и който винаги е бил тайна, както и тайните от миналите векове, на хората, които са най-низши от всички, но на които съм дал Своето най-голямо спасение. Нещо повече, за пръв път разкривам тези неща. Никога досега не съм правил това. Въпреки че вие сте много по-низши от Йов, онова, което сте придобили и което сте видели, далеч го превъзхожда. Макар че сте претърпели всякакви страдания и мъчения, те съвсем не са като изпитанията на Йов. Вместо това, те са съдът и наказанието, които хората получават заради своето непокорство, заради своята съпротива и заради праведния Ми нрав. Те са справедлив съд, наказание и проклятие. От друга страна, Йов беше праведен човек сред израилтяните, който получи голямата любов и нежност на Йехова. Той не беше извършил никакви зли дела и не се съпротивляваше на Йехова. Напротив, беше предано отдаден Нему. Заради праведността си беше подложен на изпитания и премина през огъня, защото беше верен слуга на Йехова. Днешните хора са подложени на Моя съд и проклятие заради своята нечистота и неправедност. Макар че страданията им нямат нищо общо с това, през което премина Йов, когато изгуби добитъка си, имуществото си, слугите си, децата си и всички скъпи за него хора, това, което те понасят, е пламенно облагородяване и изгаряне. И това, което прави тези страдания по-сериозни от преживяното от Йов, е, че подобни изпитания не намаляват и не изчезват, защото хората са слаби. Напротив, те са дълготрайни и продължават до последния ден от живота им. Това е наказание, съд и проклятие, безмилостно изгаряне и дори нещо повече — това е заслуженото „наследство“ на човечеството. Това е, което хората заслужават, и в него се изразява праведният Ми нрав. Това е известен факт. И все пак, онова, което хората са спечелили, значително превъзхожда страданията, които понасят днес. Страданията, които понасяте, са просто неуспех, резултат от вашата глупост, докато това, което сте спечелили, е сто пъти по-голямо от страданията ви. Според законите на Израел в Стария завет всички онези, които Ми се противопоставят, всички онези, които открито Ме съдят, и всички онези, които не следват Моя път, а вместо това смело Ми принасят скверни жертви, със сигурност ще бъдат унищожени от огън в храма или ще бъдат убити с камъни от някои от избраните, а дори потомците на собствените им родове и други преки роднини ще понесат Моето проклятие. В бъдещите животи те няма да бъдат свободни, а ще бъдат роби на Моите роби и Аз ще ги прогоня в изгнание сред езичниците, и те няма да могат да се върнат в родината си. Предвид действията и поведението на днешните хора страданията, които те понасят, не са толкова тежки, колкото наказанието, изтърпяно от израилтяните. Има причина да се твърди, че в момента понасяте възмездие, защото вие наистина сте преминали границата. Ако бяхте в Израел, щяхте да сте вечни грешници и отдавна щяхте да бъдете посечени на парчета от израилтяните и изгорени от небесния огън в храма на Йехова. Какво сте спечелили сега? Какво сте получили и на какво сте се радвали? Аз разкрих във вас праведния Си нрав, но най-важното е, че разкрих търпението Си за изкупление на човечеството. Може да се каже, че делото, което съм извършил във вас, е само дело на търпението. То се извършва заради Моето управление и, нещо повече, извършва се заради насладата на човечеството.

Въпреки че Йов премина през изпитанията на Йехова, той беше просто един праведен човек, който Му се кланяше. Въпреки че премина през тези изпитания, той не се оплакваше от Йехова и ценеше срещата си с Него. Днешните хора не само не ценят присъствието на Йехова, но и отхвърлят, отвращават се, оплакват се и се подиграват с появата Му. Нима не сте спечелили много? Наистина ли страданието ви е било толкова голямо? Не сте ли имали повече късмет от Мария и Яков? И наистина ли съпротивата ви е била толкова незначителна? Възможно ли е онова, което съм изискал и поискал от вас, да е било твърде трудно и твърде много? Моят гняв се отприщи само върху онези израилтяни, които Ми се съпротивляваха, а не директно върху вас. Вие получихте само Моя безмилостен съд и откровение, както и безмилостно пламенно облагородяване. Въпреки това хората продължават да Ми се противопоставят и да Ме отхвърлят, и то без капка покорство. Има дори такива, които се отдалечават от Мен и Ме отричат. Такива хора не са по-добри от дружината на Корей и Датан, които се противопоставиха на Моисей. Сърцата на хората са твърде закоравели, а природата им е твърде упорита. Те никога не променят навиците си. Казвам, че са разголени като проститутки посред бял ден, а думите Ми са сурови до такава степен, че дори могат да бъдат „обидни за ушите“, излагайки на дневна светлина природата на хората. Но те само кимат с глава, проронват няколко сълзи и насила се заставят да са малко тъжни. След като това премине, те стават свирепи като царя на дивите зверове в планините и нямат ни най-малко осъзнаване. Откъде хората с такъв нрав могат да знаят, че са имали сто пъти повече късмет от Йов? Как могат да разберат, че това, на което се радват, са благословии, които едва ли са били виждани през вековете и на които никой преди тях не се е радвал? Как съвестта на хората може да усети такива благословии, благословии, които съдържат наказание? Честно казано, всичко, което изисквам от вас, е да можете да бъдете образци за Моето дело, свидетели на цялостния Ми нрав и на всички Мои действия, за да може да се освободите от несгодите на Сатана. Въпреки това хората винаги са отблъснати от Моето дело и умишлено се отнасят враждебно към него. Как може такива хора да не Ме подбуждат да върна законите на Израел и да стоваря върху тях гнева, който стоварих върху Израел? Въпреки че сред вас има много, които са „послушни и покорни“ към Мен, има още повече, които са подобни на дружината на Корей. След като достигна пълната Си слава, ще използвам небесния огън, за да ги изгоря на пепел. Вие трябва да знаете, че вече няма да наказвам хората с думите Си. По-скоро, преди да извърша делото на Израел, ще изпепеля напълно „дружината на Корей“, която Ми се противопоставя и която отдавна съм отстранил. Човечеството вече няма да има възможност да Ми се наслаждава. Вместо това хората ще видят само гнева Ми и пламъците от небето. Ще разкрия различната развръзка за всички хора и ще ги разпределя по категории. Ще отбележа всяка тяхна бунтовническа постъпка и след това ще довърша делото Си, така че съдбата на хората ще бъде определена въз основа на Моята присъда, докато съм на земята, както и въз основа на отношението им към Мен. Когато дойде това време, нищо няма да може да промени съдбата им. Нека хората сами я разкрият! Тогава Аз ще представя съдбата на хората пред Небесния Отец.

Предишна: Избраниците от Китай не могат да представляват никое племе на Израил

Следваща: Какво е твоето разбиране за Бог?

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger