За това, че всеки изпълнява своята функция

В това течение всички онези, които наистина обичат Бог, имат възможността да бъдат усъвършенствани от Него. Няма значение дали са млади, или възрастни — докато имат сърце, което се покорява на Бог и се бои от Него, те могат да бъдат усъвършенствани от Него. Бог усъвършенства хората според различните им функции. Докато влагаш всичките си сили и се подчиняваш на Божието дело, можеш да бъдеш усъвършенстван от Него. В момента никой от вас не е съвършен. Понякога сте способни да изпълнявате една функция, а друг път можете да изпълнявате две. Само ако правите всичко възможно, за да се посветите на Бог, накрая ще бъдете усъвършенствани от Него.

Младите хора нямат почти никаква философия за живота и не притежават необходимите мъдрост и прозрение. Бог идва, за да усъвършенства човешката мъдрост и прозрение. Неговото слово изглажда техните недостатъци. Въпреки това нравът на младите хора е нестабилен и трябва да бъде преобразен от Бог. Младите хора имат по-малко религиозни представи и по-малко философии за живота; те мислят за всичко в прости понятия и техните разсъждения не са сложни. Това е частта от човешката им природа, която все още не се е оформила, и е достойна за похвала; младите обаче са невежи и им липсва мъдрост. Това е нещо, което трябва да бъде усъвършенствано от Бог. Усъвършенстването от Бог ще ви даде възможност да станете проницателни. Ще си изясните много духовни неща и постепенно ще станете годни да служите на Бог. По-възрастните братя и сестри също имат своите функции и не са изоставени от Бог. По-възрастните братя и сестри също имат желателни и нежелателни черти. Те притежават повече философии за живота и повече религиозни представи. В действията си те се придържат към строго установени конвенции, тъй като обичат правила, които прилагат механично и без гъвкавост. Това е нежелателна черта. Тези по-възрастни братя и сестри обаче остават спокойни и непоклатими, независимо какво се случва; нравът им е стабилен и нямат променливи настроения. Те може и да приемат нещата по-бавно, но това не е голям недостатък. Ако можете да се подчинявате, ако можете да приемете тези Божии слова и да не гледате Божиите слова под лупа, ако се стремите единствено към подчинение и следване и никога не осъждате Божиите слова и не таите други лоши мисли за тях, ако приемате Неговите слова и ги прилагате на практика — след като сте изпълнили тези условия, можете да бъдете усъвършенствани.

Независимо дали сте по-млад или по-възрастен брат или сестра, вие знаете функцията, която трябва да изпълнявате. Хората в младостта си не са арогантни; по-възрастните не са пасивни, нито се връщат назад. Нещо повече, те могат да използват взаимно силните си страни, за да компенсират своите слабости, и могат да си служат взаимно без никакви предубеждения. Между по-младите и по-възрастните братя и сестри се изгражда мост на приятелство и благодарение на Божията любов можете да се разбирате по-добре. По-младите братя и сестри не гледат с пренебрежение на по-възрастните братя и сестри, а по-възрастните братя и сестри не са самонадеяни: това не е ли хармонично партньорство? Ако всички вие имате решимост за това, тогава Божията воля със сигурност ще бъде изпълнена във вашето поколение.

Въз основа на твоите действия и поведение днес ще се определи дали ще бъдеш благословен или прокълнат в бъдеще. Ако трябва да бъдеш усъвършенстван от Бог, това трябва да е точно сега, в тази епоха; няма да има друга възможност в бъдеще. Бог наистина иска да ви усъвършенства сега и това не е само на думи. Бог желае да ви усъвършенства в бъдеще, независимо от това какви изпитания ви сполетяват, какви събития се случват или с какви бедствия се сблъсквате. Това е категоричен и неоспорим факт. Как можем да се убедим в него? Това се вижда от факта, че Божието слово през вековете и поколенията никога не е достигало такава голяма висота, както днес. То е навлязло в най-висшата сфера, а работата на Светия Дух върху цялото човечество днес е безпрецедентна. Едва ли някое от миналите поколения е имало подобно преживяване; дори в епохата на Исус днешните откровения не са съществували. Изречените на вас слова, разбраното от вас и натрупаният от вас опит достигнаха нов връх. По време на най-големите изпитания и наказания вие, хора, не се отказвате и това е достатъчно доказателство, че Божието дело е достигнало безпрецедентен блясък. Това не е нещо, което човек може да постигне, нито е нещо, което човек поддържа; по-скоро това е дело на Самия Бог. Така от много от реалните Божии дела може да се види, че Бог желае да усъвършенства човека и Той със сигурност е в състояние да ви направи пълноценни. Ако стигнете до това прозрение и направите това ново откритие, тогава няма да чакате второто идване на Исус; вместо това ще позволите на Бог да ви направи пълноценни в настоящата епоха. Затова всички вие трябва да направите всичко възможно и да не пестите усилия, за да бъдете усъвършенствани от Бог.

Сега не обръщай внимание на негативните неща. На първо място, забрави и игнорирай всичко, което те кара да се чувстваш зле. Когато вършиш дела, прави го със сърце, което търси и усеща пътя си напред — богопослушно сърце. Вие правите положителна крачка напред всеки път, когато усетите слабост в себе си, но не ѝ позволите да ви контролира, и продължавате да изпълнявате функциите, които имате. Например вие, по-възрастните братя и сестри, имате религиозни идеи, но можеш да се молиш, да се подчиняваш, да ядеш и пиеш от Божието слово и да пееш църковни песни… Това означава, че трябва да се посветите с цялата сила, която можеш да събереш, на всичко, което можеш да правиш, каквито и функции да изпълняваш. Не чакай пасивно. Първата стъпка е да можеш да удовлетвориш Бог в изпълнението на своя дълг. Ще бъдеш усъвършенстван от Него, след като успееш да разбереш истината и постигнеш навлизане в реалността на Божиите слова.

Предишна: Обсъждане на църковния живот и реалния живот

Следваща: За използването на човека от Бог

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger