Глава 21

Делото на Светия Дух вече ви доведе в ново небе и нова земя. Всичко се обновява, всичко е в Моите ръце, всичко започва наново! Хората не могат да го разберат заради своите представи, за тях това няма смисъл, но именно Аз работя и мъдростта Ми е в това. Следователно, единственото, с което трябва да се занимавате, е оставянето на всички ваши представи и мнения и покорното ядене и пиене на Божиите слова; нямайте никакви опасения. Тъй като Аз работя по този начин, ще поема на плещите Си свещена отговорност. Всъщност не е нужно хората да са еди-какви си. По-скоро, Бог върши чудеса, като прави явно всемогъществото Си. Хората не бива да се хвалят, освен когато се хвалят с Бог. В противен случай ще претърпиш загуба. Бог повдига нуждаещите се от пръстта; смирените трябва да бъдат възвисени. Ще използвам мъдростта Си във всички нейни форми, за да управлявам вселенската църква, да управлявам всички нации и народи, за да бъдат всички те в Мен и за да Ми се подчинявате всички вие в църквата. Тези, които преди бяха непокорни, сега трябва да бъдат послушни пред Мен, трябва да се подчиняват един на друг, да се изтърпяват един друг. Вашите животи трябва да са взаимносвързани и трябва да се обичате, като всички черпите от силните страни на другите, за да компенсирате собствените си слабости и служите съгласувано. Това е начинът, по който ще бъде съградена църквата, а Сатана няма да има възможност да се възползва. Само тогава Моят план за управление няма да се е провалил. Нека ви напомня още нещо. Не позволявай да възникват в теб недоразумения поради това, че някой човек е еди-какъв си или е постъпил еди-как си, като резултатът ще е изродяване надуховното ти състояние. Аз намирам това за неуместно и безполезно. Този, в когото вярваш, не е ли Бог? Той не е някакъв си човек. Функциите не са еднакви. Има едно тяло. Всеки изпълнява задължението си, всеки е на мястото си и върши всичко по силите си — за всяка искра има един проблясък на светлината — и търси зрялост в живота. Така ще бъда доволен.

Единственото, за което трябва да ви е грижа, е да сте мирни пред Мен. Поддържайте близко общение с Мен, търсете повече, когато не разбирате нещо, принасяйте молитви и чакайте Моето време. Виждайте всичко ясно от духа. Не действайте безразсъдно, за да се предпазите от отклоняване от пътя. Само по този начин наистина ще даде плод това, че ядеш и пиеш словата Ми. Яж и пий често словата Ми, размишлявай върху казаното от Мен, съсредоточи се върху практикуването на словата Ми и изживей тяхната реалност. Това е основният въпрос. Процесът на изграждането на църквата е също така процесът на житейски растеж. Ако животът ти спре да расте, не можеш да бъдеш изграден. Да разчиташ на естественост, на плътта, на усърдие, на приноси, на квалификации — колкото и да си добър, ако разчиташ на тези неща, няма да бъдеш изграден. Трябва да живееш в думите на живота, да живееш в просветлението и озарението от Светия Дух, да познаваш действителното си положение и да бъдеш променен човек. Трябва да имаш същата проницателност в духа, да имаш ново просветление и да можеш да вървиш в крак с новата светлина. Трябва да можеш непрекъснато да се приближаваш към Мен и да общуваш с Мен, да можеш да основаваш действията си в ежедневния живот на Моите слова, да можеш да се справяш подобаващо с всякакви хора, събития и неща въз основа на словата Ми, да имаш словата Ми за твой стандарт и да преживяваш нрава Ми във всички дейности в живота ти.

Ако желаеш да проумееш и да те е грижа за волята Ми, трябва да обръщаш внимание на словата Ми. Не действай прибързано. Всичко, което не одобрявам, ще има лош край. Благословено ще е само онова, което съм одобрил. Ако кажа нещо, то ще стане. Ако заповядам, ще се утвърди. За да не Ме разгневите, никога не бива да вършите нещо, което не съм позволил. Ако го направиш, няма да има време да се разкаеш!

Предишна: Глава 20

Следваща: Глава 22

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger