Глава 20

Делото на Светия Дух се устремява напред, отвеждайки ви в напълно ново царство, което ще рече, че реалността на живота в царството се е появила пред вас. Думите, изречени от Светия Дух, директно са разкрили дълбочината в сърцето ти и един след друг образите се появяват пред вас. Всички онези, които са гладни и жадни за праведност и които имат намерение да се подчинят, със сигурност ще останат в Сион и в Новия Ерусалим; те несъмнено ще спечелят слава и чест и ще споделят прекрасни блага, докато са заедно с Мен. В момента има някои тайнства на духовния свят, които още не сте видели, тъй като вашите духовни очи не са отворени. Всички неща са съвършено прекрасни; постепенно ще се появят чудеса и знамения и неща, за които хората дори не са си и помисляли. Всемогъщият Бог ще покаже Своите най-големи знамения, така че вселената и всички кътчета на земята, и всички народи, и всички хора да могат да ги видят със собствените си очи, както и да видят къде се крият Моето величие, праведност и всемогъщество. Денят наближава! Това е изключително критичен момент: ще се оттеглите ли, или ще упорствате докрай, без никога да се върнете назад? Не се обръщайте към никой човек, събитие или явление; не гледайте към света, към вашите съпрузи, към вашите деца или към вашите опасения за живота. Просто погледнете към Моята любов и милост и вижте каква цена съм платил, за да ви спечеля, както и какъв съм Аз. Тези неща ще са достатъчни, за да ви насърчат.

Времето е толкова близо и Моята воля трябва да бъде изпълнена спешно. Няма да оставя онези, които живеят в Мое име; ще ви прославя всички. Въпреки това, като гледам нещата сега, това е решителен момент; всички онези, които не могат да направят тази следваща стъпка, ще скърбят до края на живота си и ще съжаляват, въпреки че вече ще е твърде късно за подобно чувство. В момента вашият духовен ръст се подлага на практически тест, за да се види дали църквата може да бъде изградена и дали можете да се покорявате един на друг, или не. Погледнато от този ъгъл, твоето покорство е наистина такова, в което преценяваш и избираш; макар че може да си в състояние да се покориш на един човек, все пак ти е трудно да се покориш на друг. Наистина няма как да се покоряваш, когато разчиташ на човешки представи. Обаче Божиите мисли винаги превъзхождат тези на човека! Христос понесе всичко до смъртта Си и умря на кръста. Той не каза нищо за някакви условия или причини; щом такава беше волята на Неговия Отец, Той с готовност се покори. Сегашната ти степен на покорство е твърде ограничена. Казвам на всички ви — покорството не означава да се покорявате на хората; по-скоро това означава покорство към делото на Светия Дух и покорство към Самия Бог. Думите Ми ви обновяват и променят отвътре; ако не бе така, тогава кой на кого щеше да се покорява? Всички сте непокорни към другите хора. Ще ви трябва време, за да разберете това — какво е покорство и как да живеете живот в покорство. Трябва повече да идвате пред Мен и да разговаряте по този проблем, и постепенно ще го разберете, като по този начин ще се откажете от представите и изборите, които са вътре във вас. Начинът, по който Аз правя нещата, затруднява хората да го разберат напълно. Не става дума за това доколко хората са добри или способни; Аз използвам дори най-невежите и най-незначителните, за да разкрия всемогъществото на Бог, като в същото време преобръщам някои от представите, мненията и изборите на хората. Божиите дела са тъй удивителни; те са извън способността на човешкия ум да ги проумее!

Ако ти наистина искаш да станеш такъв, който свидетелства за Мен, тогава трябва да проумееш истината чисто, а не изопачено. Трябва да се съсредоточиш повече върху прилагането на думите Ми на практика и да се стремиш животът ти бързо да достигне зрелост. Не търсете неща, които са без стойност; те не са от полза за развитието на вашия живот. Можете да бъдете изградени само след като животът ви достигне зрелост; само тогава можете да бъдете въведени в царството — това е неоспоримо. Все пак искам да говоря още малко с теб: дадох ти много, но колко всъщност разбираш? Колко от това, което казвам, е станало реалност в живота ти? Колко от това, което казвам, преживяваш? Не се опитвай да загребваш вода с плетена кошница; накрая няма да постигнеш нищо, само празнота. Други хора са спечелили реални ползи много лесно; а ти какво ще кажеш за себе си? Можеш ли да победиш Сатана, ако си беззащитен и не носиш оръжия? Трябва да разчиташ повече на думите Ми в живота си, тъй като те са най-добрите оръжия за самозащита. Вземи си бележка: не приемай Моите думи като своя собственост; ако не ги разбираш, ако не ги търсиш и ако не се опитваш да ги разгадаеш или да общуваш с Мен за тях, а вместо това си надут и самодоволен, тогава ще загубиш. Точно сега трябва да се поучиш от този урок, да забравиш себе си и да се възползваш от силните страни на другите, за да компенсираш собствените си слабости; недей просто да правиш каквото си искаш. Времето не чака никого. Животът на твоите братя и сестри се развива с всеки изминал ден; всички те се променят и се обновяват ежедневно. Силата на твоите братя и сестри се увеличава и това е нещо чудесно! Спринт до финалната линия; никой няма да може да се грижи за някого другиго. Просто положи своите собствени субективни усилия да Ми сътрудничиш. Тези, които имат видения, които напредват, които не са обезсърчени и които винаги гледат напред, без никакво съмнение със сигурност ще победят. Това е ключов момент. Увери се, че не се обезсърчаваш или обезкуражаваш; във всичко трябва да гледаш напред и да не се връщаш назад. Трябва да пожертваш всичко, да изоставиш всички затруднения и да преследваш целта с все сила. Докато ти остава дори само един дъх, трябва да упорстваш до самия край; само така ще станеш достоен за похвала.

Предишна: Глава 19

Следваща: Глава 21

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger