Глава 19

Тъй като работата на Светия Дух продължава, Бог още веднъж ни откри нов начин, по който работи Светият Дух. В резултат на това някои хора неизбежно са Ме разбрали погрешно и Ми се оплакаха. Някои Ми се съпротивляваха и противопоставяха и Ме проучваха критично. Въпреки това Аз все още милостиво чакам да се покаете и да се поправите. Промяната в метода на действие на Светия Дух е, че Самият Бог се е явил открито. Думата Ми ще остане непроменена! Тъй като ти си този, когото спасявам, изобщо не желая да те изоставя по средата на пътя. Просто вие таите съмнения и искате да се върнете с празни ръце. Някои от вас са спрели да се развиват, докато други просто чакат и наблюдават. Трети пък се отнасят безучастно към положението, докато някои просто имитират дейност. Вие наистина ожесточихте сърцата си! Ти си взел това, което ви казах, и си го превърнал в нещо, с което се гордееш, или в нещо, с което се хвалиш. Помисли още и върху това: това не е нищо друго освен думи на милост и правосъдие, спускащи се върху теб. Светият Дух, който вижда, че наистина сте непокорни, започва директно да говори и да отстранява туморите. Вие трябва да се страхувате. Не действайте безразсъдно, не правете нещо прибързано и не бъдете суетни, надменни или догматични! Трябва да се съсредоточиш повече върху прилагането на думите Ми на практика и да ги изживяваш, където и да отидеш, така че те наистина да могат да те преобразят отвътре и така да разбереш Моя нрав. Само резултати като тези са истински.

За да бъде изградена църквата, трябва да си с определен духовен ръст и да търсиш от все сърце и непрестанно. Освен това трябва да приемеш горенето и пречистването на Светия Дух, за да станеш преобразен човек. Само при такива условия може да се построи църквата. Делото на Светия Дух сега ви е накарало да се захванете с изграждането на църквата. Ако продължавате да се държите по същия объркан и муден начин, както сте правили в миналото, тогава за вас няма надежда. Трябва да се въоръжите с цялата истина, трябва да притежавате духовна проницателност и трябва да вървите по съвършения път в съответствие с Моята мъдрост. За да бъде построена църквата, трябва да сте вътре в духа на живота, а не просто да му подражавате повърхностно. Процесът на растеж във вашия живот е същият процес, в който сте изградени. Забележете обаче, че тези, които разчитат на дарби, или тези, които нямат духовно разбиране или им липсва реалност, не могат да бъдат изградени, нито могат да бъдат изградени онези, които не са в състояние винаги да бъдат близо до Мен и да общуват с Мен. Хората, които изпълват умовете си с представи или живеят според учения, не могат да бъдат изградени, нито пък могат да бъдат изградени онези, които са водени от своите чувства. Независимо как Бог се отнася към теб, ти трябва да Му се подчиниш напълно; иначе не можеш да бъдеш изграден. Онези, които са погълнати от собствената си важност, самоправедност, гордост и задоволеност и които обичат да бъдат надменни и да се перчат, не могат да бъдат изградени. Онези, които не могат да служат в съгласие с другите, също не могат да бъдат изградени, същото важи и за хората, които нямат духовна проницателност и сляпо следват всеки, който ги води. По същия начин онези, които не успяват да разберат Моите намерения и които живеят по остарял начин, не могат да бъдат изградени, нито пък могат да бъдат изградени хора, които са твърде бавни, за да са в крак с новата светлина, и които нямат никакво виждане като основа.

Църквата трябва да бъде изградена без забавяне; за Мен това е належащ въпрос, предизвикващ безпокойство. Трябва да започнете, като се съсредоточите върху положителното и се присъедините към хода на изграждането, като се отдадете с всичката си сила. В противен случай ще бъдете отхвърлени. Трябва напълно да изоставите това, което трябва да бъде изоставено, и да ядете и пиете правилно от това, което трябва да се яде и пие. Трябва да изживеете реалността на Моето слово и трябва да спрете да се съсредоточавате върху повърхностни и несъществени въпроси. Запитай се следното: доколко си възприел Моето слово? Доколко го изживяваш? Трябва да си с ясно съзнание и да се въздържаш от извършване на прибързани неща; в противен случай подобно поведение няма да ти помогне да израснеш в живота, а всъщност ще навреди на израстването ти. Трябва да осъзнаеш истината, да знаеш как да я прилагаш на практика и да позволиш на Моето слово наистина да стане твой живот. Това е същността на въпроса!

Тъй като изграждането на църквата вече е достигнало критичен момент, Сатана крои планове и прави всичко възможно, за да я разруши. Вие не трябва да сте небрежни, а да продължите с внимание и да проявявате духовна проницателност. Без такава проницателност ще претърпите големи загуби. Това не е маловажен въпрос; трябва да го разглеждате като въпрос от голямо значение. Сатана също така е способен да се явява в измамна форма и да предлага имитации, но истинското качество на тези неща е различно. Хората са тъй глупави и небрежни, че не могат да видят разликата. Това също показва, че те не са в състояние да запазят бистър ум и спокойствие по всяко време. Вашите сърца са изчезнали. От една страна службата е чест, а от друга може да бъде загуба. Тя може да доведе до благословии или до нещастие. Останете тихи в присъствието Ми и живейте според словото Ми, и духовно наистина ще запазите бдителност и ще проявявате проницателност. Когато Сатана пристигне, вие веднага ще можете да се предпазите от него и да усетите приближаването му; ще почувствате истинско безпокойство в духа си. Настоящата работа на Сатана се приспособява според промяната на посоките на развитие. Когато хората се държат неадекватно и им липсва бдителност, те ще останат в плен. Трябва да си бдителен през цялото време и да държиш очите си отворени. Недей да спориш за собствените си печалби и загуби и не си прави сметки в името на собствената си изгода; вместо това се стреми волята Ми да бъде изпълнена.

Нещата може да изглеждат еднакви, но да се различават по качество. Поради това трябва да разпознаваш както личности, така и духове. Трябва да си проницателен и да запазиш духовно самообладание. Когато отровата на Сатана се появи, трябва веднага да можеш да я разпознаеш; тя не може да избяга от светлината на Божия съд. Трябва да обръщаш повече внимание на това да слушаш внимателно гласа на Светия Дух в твоя дух; не следвай сляпо другите и не бъркай лъжливото с нещо истинско. Недей просто да следваш всеки, който поема водачеството, за да не претърпиш големи загуби. Какъв вкус оставя всичко това в устите ви? Усетихте ли последствията? Не бива да се намесваш произволно в службата или да вмъкваш собствените си мнения в нея, иначе ще те поразя. Още по-лошо, ако откажеш да се подчиниш и продължиш да говориш и да правиш каквото си искаш, тогава ще те отлъча! Църквата няма нужда да събира повече хора; тя иска само онези, които искрено обичат Бог и действително живеят в съответствие с Моето слово. Трябва да си наясно със собственото си реално положение. Не е ли самоизмама, когато бедните смятат себе си за богати? За да бъде изградена църквата, трябва да следваш Духа; не продължавай да действаш на сляпо. По-добре останете на местата си и изпълнявайте функциите си. Не трябва да излизате извън ролите си; трябва да направите всичко възможно, за да изпълнявате всяка функция, която можете, и тогава сърцето Ми ще бъде удовлетворено. Не че всички вие ще изпълнявате една и съща функция. По-скоро всеки от вас трябва да играе своята собствена роля и да посвети службата си в съгласуваност с другите в църквата. Вашата служба не трябва да се отклонява в каквато и да е посока.

Предишна: Глава 18

Следваща: Глава 20

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger