Глава 22

Да вярваш в Бог не е лесна работа. Действаш объркано, като ядеш всичко и го смяташ за толкова интересно и вкусно! Някои все още ръкопляскат — на тях им липсва духовна проницателност. Струва си това преживяване да ви бъде обяснено напълно. През последните дни се появяват всякакви духове, за да изиграят ролите си, като открито се противопоставят на напредъка на Божиите деца и участват в саботирането на градежа на църквата. Ако се отнасяте към това лекомислено и давате на Сатана възможности да работи, ще се получи бъркотия в църквата, хората ще изпаднат в паника и отчаяние, а в сериозните случаи виденията на хората ще изчезнат. Така цената, която старателно плащах в продължение на много години, ще се окаже напразна.

Времето на съграждане на църквата е също и времето, когато Сатана достига най-високата степен на своята ярост. Сатана често причинява смущения и прекъсвания чрез неколцина, а най-лесно могат да изиграят ролята на Сатана онези, които не познават духа, както и новоповярвалите. Тъй като хората не разбират делото на Светия Дух, те често действат своеволно, напълно според собствените си предпочитания, собствените си начини на действие и собствените си представи. Въздържай езика си — така сам ще се предпазиш. Слушай и се подчинявай добре. Църквата е различна от обществото. Не можеш просто да кажеш каквото ти харесва, не можеш да кажеш каквото мислиш. Това не е уместно тук, тъй като това е Божият дом. Бог не приема начина на действие на хората. Трябва да действаш чрез следване на Духа; трябва да преживяваш Божиите слова и тогава другите ще ти се възхищават. Първо трябва да преодолееш всички трудности вътре в себе си, като се осланяш на Бог. Сложи край на своя изроден нрав и стани способен да разбираш истински собственото си състояние и да знаеш как трябва да действаш; продължавай да разговаряш за нещата, които не разбираш. Не е приемливо човек да не познава себе си. Първо излекувай собствената си болест и като ядеш и пиеш словата Ми по-често и размишляваш върху тях, живей живота си и върши делата си въз основа на Моите слова. Независимо дали си вкъщи или другаде, трябва да позволиш на Бог да упражнява власт в теб. Остави плътта и естествеността. Винаги оставяй Божиите слова да владеят в теб. Излишно е да се притесняваш, че животът ти не се променя; с времето ще започнеш да усещаш, че нравът ти се е променил много. Преди ти жадуваше да бъдеш в центъра на вниманието, не се подчиняваше на никого или пък беше амбициозен, себеправеден или горделив — ти ще бъдеш постепенно освободен от тези неща. Ако искаш да ги отхвърлиш още сега, това не е възможно! Причината е, че старата ти самоличност няма да позволи да бъде докосната от друг — толкова дълбоки са нейните корени. Затова трябва да направиш субективно усилие, да се покоряваш на делото на Светия Дух положително и активно, да използваш волята си за съдействие на Бог и да желаеш да приложиш словата Ми на практика. Ако извършиш грях, Бог ще те дисциплинира. Когато се обърнеш и започнеш да разбираш, тогава изведнъж всичко в теб ще бъде добре. Ако говориш снизходително, незабавно ще бъдеш дисциплиниран вътрешно. Виждаш, че Бог не харесва такива неща, затова ако спреш веднага, ще изпиташ вътрешен мир. Някои новоповярвали не разбират какви са житейските чувства или как да живеят в тези чувства. Понякога се чудиш защо се чувстваш толкова неспокоен вътрешно, въпреки че не си казал нищо. В такива моменти именно твоите мисли и умът ти не са наред. Понякога имаш свои собствени избори, свои собствени представи и мнения; понякога смяташ другите за по-недостойни от теб; понякога си правиш себични сметки и не се молиш или не изследваш себе си. Затова се чувстваш вътрешно неспокоен. Може би знаеш какъв е проблемът, затова веднага извикай Божието име в сърцето си, приближи се към Бог и ще се възстановиш. Когато сърцето ти става все по-разтревожено и неспокойно, не трябва в никакъв случай да си мислиш, че Бог ти позволява да говориш. Новоповярвалите трябва да обърнат особено голямо внимание да се покоряват на Бог за това. Чувствата, които Бог влага в човека, са мир, радост, яснота и сигурност. Често има хора, които не разбират, които ще създадат бъркотия и ще действат своеволно — всичко това са прекъсвания; обърнете сериозно внимание на това. Ако си склонен към това състояние, трябва да вземаш „профилактични средства“, за да го предотвратиш; в противен случай ще създадеш прекъсвания и Бог ще те порази. Не бъди самоправеден; вземи силните страни на другите, за да компенсираш собствените си недостатъци, наблюдавай как другите живеят според Божиите слова; виж дали техният живот, действия и думи си струват да им подражаваш. Ако считаш другите за по-недостойни от теб, то ти си самоправеден, самолюбив и не си от полза за никого. Сега е жизненоважно да се фокусираш върху живота, да ядеш и пиеш словата Ми повече, да преживяваш словата Ми, да познаваш словата Ми, наистина да направиш словата Ми твой живот — това са главните неща. Ако някой не може да живее според Божиите слова, може ли животът му да узрее? Не. Трябва винаги да живееш според словата Ми и да приемаш словата Ми като кодекс за поведение за живота ти, така че ще почувстваш, че Бог се радва, когато действаш според този кодекс, и Бог мрази, ако действаш по друг начин. Така бавно ще започнеш да вървиш по верния път. Трябва да разбираш кое идва от Бог, а кое — от Сатана. Това, което идва от Бог, ти дава видения с все по-голяма яснота и все повече те приближава до Бог; споделяш искрена любов с братята и сестрите си, способен си да показваш загриженост за Божия товар и имаш сърце, изпълнено с любов към Бог, което никога не се смалява. Пред теб има път, по който да вървиш. Това, което идва от Сатана, води до изчезване на твоите видения и изгубване на всичко, което си имал преди това; отчуждаваш се от Бог, нямаш любов към братята и сестрите си и сърцето ти е изпълнено с омраза. Отчайваш се, не желаеш повече да живееш църковния живот и сърцето ти вече не е любящо към Бог. Това е дело на Сатана, а също и последица от работата на зли духове.

Сега е решаващ момент. Трябва да останете на поста си до последната си смяна, да проясните очите на духа си, за да различавате добро и зло, и да положите всички усилия в изграждането на църквата. Разчистете слугите на Сатана, религиозните прекъсвания и делото на злите духове. Пречистете църквата, осигурете безпрепятствено изпълнение на волята Ми и в съвсем краткото време преди бедствията наистина ще ви направя пълноценни възможно най-бързо и ще ви въведа в слава.

Предишна: Глава 21

Следваща: Глава 23

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger