Никой, който е от плът, не може да избегне деня на гнева

Днес ви наставлявам така заради вашето собствено оцеляване, за да може Моята работа да върви гладко и за да може Моето встъпително дело в цялата вселена да бъде извършено по един по-уместен и по-съвършен начин и да разкрие Моите думи, власт, величие и правосъдие на хората от всички страни и народи. Делото, което върша сред вас, е началото на Моето дело в цялата вселена. Въпреки че сега вече е времето на последните дни, трябва да знаете, че „последните дни“ е само име на една епоха; също както Епохата на закона и Епохата на благодатта, то се отнася за една епоха и означава цяла епоха, а не последните няколко години или месеци. И все пак последните дни са съвсем различни от Епохата на благодатта и Епохата на закона. Делото на последните дни не се извършва в Израил, а сред езичниците; то е завоеванието пред Моя престол на хора от всички народи и племена извън Израил, за да може Моята слава във вселената да изпълни космоса и небесната твърд. Това става, за да мога да спечеля по-голяма слава, така че всички създания на земята да могат да предадат славата Ми на всички народи, завинаги през поколенията, и всички създания на небето и на земята да могат да видят цялата слава, която съм спечелил на земята. Делото, което се извършва в последните дни, е делото на завоеванието. Това не е направляване на живота на всички хора на земята, а завършекът на нетленния, хилядолетен живот на човечеството, изпълнен със страдания на земята. Следователно делото на последните дни не може да бъде подобно на няколкохилядолетното дело в Израил, нито пък на няколкогодишното дело в Юдея, което продължи две хилядолетия до второто въплъщение на Бог. Хората от последните дни ще се сблъскат само с повторната поява на Изкупителя в плът и ще получат личните дела и думи на Бог. Няма да изминат две хиляди години, преди последните дни да свършат; те са кратки — като времето, когато Исус извърши делото на Епохата на благодатта в Юдея. Това е така, защото последните дни са завършекът на цялата епоха. Те са завършекът и краят на шестхилядолетния план за управление на Бог и с тях завършва изпълненият със страдания жизнен път на човечеството. Те не пренасят цялото човечество в нова епоха и не позволяват животът на човечеството да продължи; това не би имало никакво значение за Моя план за управление или за съществуването на човека. Ако човечеството продължи така, рано или късно то ще бъде изцяло погълнато от дявола и душите, които Ми принадлежат, накрая ще бъдат погубени от неговите ръце. Моето дело продължава само шест хиляди години и Аз обещах, че властта на Лукавия над цялото човечество също ще продължи не повече от шест хиляди години. И така, времето изтече. Няма нито да продължавам, нито да отлагам повече: в епохата на последните дни Аз ще надделея над Сатана, ще си върна цялата слава и ще си върна всички души, които Ми принадлежат на земята, за да могат тези изстрадали души да избягат от морето на страданието — така ще бъде завършено цялото Мое дело на земята. След този ден Аз никога повече няма да стана плът на земята и никога повече Моят всевластен Дух няма да работи на нея. Ще направя само едно нещо на земята: Аз ще създам отново човечеството — такова човечество, което е свято и е Моят верен град на земята. Но знайте, че няма да унищожа целия свят, нито пък цялото човечество. Ще запазя останалата една трета — тази, която Ме обича и е напълно завоювана от Мен, и ще направя така, че тази една трета да бъде плодоносна и да се размножава на земята точно както правеха израилтяните по време на закона, като ги хранех с многобройни овце и добитък и всички земни богатства. Това човечество ще остане с Мен завинаги, но то няма да бъде днешното позорно мръсно човечество, а човечество, което е сбор от всички онези, които са били спечелени от Мен. Това човечество няма да бъде увредено, обезпокоено или обсадено от Сатана и ще бъде единственото човечество, което ще съществува на земята, след като триумфирам над Сатана. Това ще бъде човечеството, което днес е завоювано от Мен и е спечелило Моето обещание. И така, човечеството, което е било завоювано през последните дни, също така е човечеството, което ще бъде пощадено и ще спечели Моите вечни благословии. То ще бъде единственото доказателство за Моя триумф над Сатана и единственият трофей от битката Ми със Сатана. Тези военни трофеи са спасени от Мен от властта на Сатана и са единствената кристализация и плод на Моя шестхилядолетен план за управление. Те са от всички народи и вероизповедания, от всяко място и страна във вселената. Те са от различни раси, имат различни езици, обичаи и цвят на кожата и са разпръснати сред всички народи и вероизповедания по земното кълбо и дори във всяко кътче на света. Накрая те ще се съберат заедно, за да образуват цялото човечество — сбор от хора, недостижими за силите на Сатана. Онези от хората, които не са били спасени и завоювани от Мен, ще потънат безмълвно в морските дълбини и ще бъдат изгорени от Моите изпепеляващи пламъци за цяла вечност. Ще унищожа това старо, изключително мръсно човечество, точно както унищожих първородните синове и добитъка на Египет, като оставих само израилтяните, които ядоха агнешко месо, пиха агнешка кръв и белязаха преградите на вратите си с нея. Хората, които са били завоювани от Мен и са от Моето семейство, не са ли също хората, които ядат месото на Агнето, което съм Аз, и пият кръвта на Агнето, което съм Аз, и са изкупени от Мен и Ме почитат? Нима тези хора не са винаги съпровождани от Моята слава? Нима онези, които нямат месото на Агнето, което съм Аз, вече не са потънали безмълвно в морските дълбини? Днес вие Ми се противопоставяте и днес Моите думи са точно като онези, изречени от Йехова на синовете и внуците на Израил. И все пак ожесточението в дълбините на сърцата ви кара Моя гняв да се натрупва и да носи повече страдания на плътта ви, повече присъди за греховете ви и повече гняв срещу вашата нечестивост. Кой би могъл да бъде пощаден в деня на Моя гняв, като се отнасяте към Мен така днес? Коя нечестивост би могла да убегне от очите Ми, в които дебне наказанието? Чии грехове могат да се изплъзнат от Моите ръце — ръцете на Всемогъщия? Чие неподчинение може да избегне Моята присъда — присъдата на Всемогъщия? Аз, Йехова, говоря така на вас, потомците на езическия род, и думите, които ви казвам, надминават всичко, което е изречено в Епохата на закона и Епохата на благодатта, но вие сте по-непреклонни от целия народ на Египет. Нима не подклаждате гнева Ми, докато Аз спокойно върша делата Си? Как бихте могли да се изплъзнете невредими от Моя ден — деня на Всемогъщия?

Работих и говорих по този начин сред вас, изразходвах толкова много енергия и усилия, но кога сте се вслушали в това, което ви казвам направо? Къде сте се поклонили пред Мен, Всемогъщия? Защо се отнасяте така с Мен? Защо всичко, което казвате и правите, предизвиква Моя гняв? Защо сърцата ви са толкова закоравели? Нима някога съм ви повалял? Защо не правите нищо друго освен да Ме натъжавате и тревожите? Чакате ли да дойде за вас денят на Моя гняв — денят на Йехова? Чакате ли да отприщя гнева Си, предизвикан от вашето непокорство? Нима всичко, което правя, не е за вас? Но вие винаги сте се отнасяли с Мен, Йехова, по този начин: крадете жертвите Ми, отнасяте даровете от Моя олтар вкъщи, във вълчата бърлога, за да нахраните малките и малките на малките; хората се борят един срещу друг, изправени един срещу друг с гневни погледи, мечове и копия, хвърляйки Моите слова, словата на Всемогъщия, в отходното място, за да станат мръсни като екскременти. Къде е вашата почтеност? Вашата човешка природа е станала животинска! Сърцата ви отдавна са се превърнали в камъни. Не знаете ли, че времето, когато настъпи Моят ден на гнева, ще бъде времето, когато Аз ще съдя злото, което вие извършвате срещу Мен, Всемогъщия, днес? Мислите ли, че като Ме заблуждавате по този начин, като хвърляте словата Ми в тинята и не се вслушвате в тях — мислите ли, че като се държите така зад гърба Ми, можете да избегнете гневния Ми поглед? Не знаете ли, че Моите очи — очите на Йехова, вече ви забелязаха, когато откраднахте жертвите Ми и пожелахте Моето имане? Не знаете ли, че когато откраднахте жертвите Ми, направихте това пред олтара, на който се принасят жертви? Как може да смятате, че сте достатъчно умни, за да Ме измамите по този начин? Как може Моят гняв да се отдръпне от вашите ужасни злодеяния? Как може Моят бушуващ гняв да подмине вашите злодеяния? Злодеянията, които вършите днес, не ви дава изход, а трупа наказания за утрешния ви ден; то предизвиква Моето наказание за вас — наказанието на Всемогъщия. Как може злодеянията ви и злите ви думи да избегнат Моето наказание? Как може молитвите ви да стигнат до ушите Ми? Как бих могъл да ви дам изход за вашата нечестивост? Как бих могъл да подмина вашите злодеяния, с които се бунтувате срещу Мен? Как да не отрежа езиците ви, които са отровни като на змиите? Вие не Ме призовавате заради праведността си, а вместо това подклаждате Моя гняв с вашата нечестивост. Как мога да ви простя? В Моите очи — очите на Всемогъщия, вашите думи и действия са нечисти. Моите очи — очите на Всемогъщия, виждат, че за вашата нечестивост ще има безмилостно наказание. Как може Моето справедливо наказание и присъда да се отдалечат от вас? Тъй като Ми причинявате това и Ме правите тъжен и разгневен, как бих могъл да ви оставя да се изплъзнете от ръцете Ми и да избегнете деня, в който Аз, Йехова, ви наказвам и проклинам? Не знаете ли, че всички изречени от вас зли думи вече са стигнали до ушите Ми? Не знаете ли, че вашата нечестивост вече е опетнила Моята свята одежда на праведността? Не знаете ли, че вашето непокорство вече е предизвикало неистовия Ми гняв? Не знаете ли, че отдавна сте Ме разгневили и отдавна сте изчерпали търпението Ми? Не знаете ли, че вече сте увредили плътта Ми и сте я превърнали в парцали? Досега търпях, така че освобождавам гнева Си, вече не ви понасям. Не знаете ли, че вашите злодеяния вече са достигнали до очите Ми и че виковете Ми вече са достигнали до ушите на Моя Отец? Как би могъл Той да ви позволи да се отнасяте с Мен така? Нима работата, която върша с вас, не е заради вас? Но кой от вас е станал по-благосклонен към Моето дело — делото на Йехова? Мога ли да бъда неверен на волята на Моя Отец поради слабостта Си и поради мъката, която съм изпитал? Не разбирате ли сърцето Ми? Аз ви говоря като Йехова; не съм ли бил всеотдаен към вас? Въпреки че съм готов да понеса всички тези страдания в името на делото на Моя Отец, как може да се освободите от наказанието, което ви налагам заради Моите страдания? Нима не сте получили толкова много наслади от Мен? Днес Аз бях дар за вас от Моя Отец; нима не знаете, че се наслаждавате на много повече от Моите щедри слова? Не знаете ли, че Моят живот беше даден в замяна на вашия живот и за нещата, на които се наслаждавате? Не знаете ли, че Моят Отец използва живота Ми, за да се бори със Сатана, и че Той също така дари живота Ми на вас, като направи така, че да получите стократно повече и ви позволи да избегнете толкова много изкушения? Не знаете ли, че само чрез Моето дело вие сте освободени от много изкушения и от много огнени наказания? Не знаете ли, че Моят Отец ви позволява да се радвате досега само заради Мен? Как можахте да останете толкова твърди и непреклонни днес, сякаш сърцата ви са закоравели, като покрити с мазоли? Как може злото, което вършите днес, да избегне деня на гнева, който ще дойде, след като напусна земята? Как бих могъл да позволя на тези, които са толкова твърди и непреклонни, да избегнат гнева на Йехова?

Спомнете си за миналото: кога погледът Ми е бил гневен и гласът Ми строг към вас? Кога съм бил дребнав с вас? Кога съм ви порицавал без основание? Кога съм ви порицавал в очите? Това, че призовавам Моя Отец да ви пази от всяко изкушение, не е ли заради Моето дело? Защо се отнасяте така с Мен? Нима някога съм използвал властта Си, за да поразя вашата плът? Защо Ми се отплащате по този начин? След като бяхте непостоянни към Мен, вие нито се приближихте, нито се отдалечихте от Мен, а после се опитвахте да Ме примамите и да скриете нещо от Мен, а устите ви са пълни с плюнката на неправедните. Мислите ли, че вашите езици могат да измамят Моя Дух? Мислите ли, че вашите езици могат да избегнат Моя гняв? Смятате ли, че вашите езици могат да съдят Моите дела — делата на Йехова, както пожелаят? Аз ли съм Богът, когото хората осъждат? Мога ли да позволя на един малък червей да Ме хули по този начин? Как бих могъл да поставя такива непокорни синове сред тези, които съм благословил завинаги? Вашите думи и действия отдавна са ви разобличили и осъдили. Когато разпрострях небесата и създадох всички неща, не позволих на нито едно сътворено същество да участва с каквото поиска, а още по-малко позволих на нещо да нарушава Моето дело и Моето управление, както пожелае. Не търпях нито човек, нито предмет; как бих могъл да пощадя онези, които са жестоки и безчовечни към Мен? Как мога да простя на онези, които предават словата Ми? Как мога да пощадя онези, които се бунтуват срещу Мен? Не е ли съдбата на човека в Моите ръце — ръцете на Всемогъщия? Как бих могъл да смятам вашата нечестивост и непокорство за свещени? Как може вашите грехове да осквернят Моята святост? Не съм осквернен от нечистотата на неправедните, нито се радвам на техните дарове. Ако беше верен на Мен, Йехова, щеше ли да вземеш за себе си жертвите на Моя олтар? Щеше ли да използваш отровния си език, за да хулиш Моето свято име? Щеше ли да предадеш словата Ми по този начин? Щеше ли да се отнасяш към Моята слава и свято име като към инструмент, с който да служиш на Сатана, на Лукавия? Животът Ми е предоставен за радост на светиите. Как бих могъл да ти позволя да си играеш с Моя живот, както пожелаеш, и да го използваш като инструмент за конфликт между вас? Как може да сте толкова безсърдечни и да не познавате пътя на доброто в отношението си към Мен? Не знаете ли, че вече съм записал вашите злодеяния в тези думи на живота? Как бихте могли да избегнете деня на гнева, когато наказвам Египет? Как бих могъл да ви позволя да се противопоставяте и да се бунтувате срещу Мен по този начин отново и отново? Казвам ви ясно, че когато настъпи този ден, вашето наказание ще бъде по-непоносимо от това на Египет! Как можете да избегнете деня на Моя гняв? Истина ви казвам: Моето търпение беше подготвено за вашите злодеяния и ще оцелее до вашето наказание в онзи ден. Не сте ли вие тези, които ще понесат гневна присъда, след като дойде краят на Моето търпение? Не е ли всичко в Моите ръце — ръцете на Всемогъщия? Как бих могъл да ви позволя да се бунтувате срещу Мен по този начин, под небесата? Животът ви ще бъде много тежък, защото срещнахте Месията, за Когото беше казано, че ще дойде, но който никога не дойде. Не сте ли Негови врагове? Исус беше ваш приятел, но вие сте врагове на Месията. Не знаете ли, че макар да сте приятели на Исус, вашите злодеяния са напълнили съдовете на ненавистните? Въпреки че сте много близки с Йехова, не знаете ли, че вашите зли думи достигнаха до ушите на Йехова и предизвикаха Неговия гняв? Как би могъл Той да бъде близо до теб и как да не изгори тези твои съдове, пълни със злодеяния? Как би могъл Той да не бъде твой враг?

Предишна: Когато падащите листа се върнат към корените си, ще съжаляваш за всичкото зло, което си сторил

Следваща: Спасителят вече се е завърнал, възседнал „бял облак“

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger