Познаването на трите етапа на Божието дело е пътят към познаване на Бог

Делото на управление на човечеството е разделено на три етапа, което означава, че делото на спасение на човечеството е разделено на три етапа. Тези три етапа не включват делото на сътворението на света, а по-скоро са трите етапа на делото в Епохата на закона, Епохата на благодатта и Епохата на царството. Делото на сътворение на света беше дело на създаване на цялото човечество. Това не беше делото на спасение на човечеството и няма връзка с него, защото когато беше създаден светът, човечеството не беше покварено от Сатана и нямаше нужда да се извършва делото на спасение на човечеството. Делото на спасение на човечеството започна едва след като човечеството беше покварено от Сатана и затова и делото на управление на човечеството започна след покварата на човечеството. С други думи, Божието управление на човека започна в резултат на делото на спасение на човечеството и не произтича от делото на сътворение на света. Делото на управление влезе в ход едва след придобиването на покварен нрав от човечеството и затова делото на управление на човечеството включва три части, а не четири етапа или четири епохи. Това е единственият правилен начин за определяне на Божието управление на човечеството. Когато финалната епоха приключи, делото на управление на човечеството ще бъде напълно завършено. Приключването на делото на управление означава, че делото на спасение на цялото човечество ще е било напълно завършено и че тази фаза оттук насетне е приключила за човечеството. Без делото на спасение на цялото човечество няма да съществува делото на управление на човечеството, нито ще ги има трите етапа на делото. Йехова завърши сътворението на света и започна делото на Епохата на закона именно заради греховността на човечеството и заради спешната нужда от спасение на хората. Едва тогава започна делото на управление на човечеството, което означава, че и делото на спасение на човечеството започна едва тогава. „Управление на човечеството“ не означава напътстване на живота на новосъздаденото човечество на земята (тоест на непоквареното все още човечество). Това е по-скоро спасение на поквареното от Сатана човечество, тоест преобразяване на това покварено човечество. Това е значението на „управление на човечеството“. Делото на спасение на човечеството не включва делото на сътворение на света и затова делото на управление на човечеството също не включва делото на сътворение на света, а по-скоро включва само трите етапа на делото, които са отделни от сътворението на света. За да разберете делото на управление на човечеството, трябва да познавате историята на трите етапа на делото — всеки трябва да е запознат с нея, за да бъде спасен. Като сътворени същества трябва да приемете, че човекът е създаден от Бог, и трябва да разпознаете източника на човешката поквара и още по-важно — процеса на спасението на човека. Ако знаете само как да се държите според догмите в опит да спечелите Божието благоволение, но нямате представа как Бог спасява човечеството или какъв е източникът на човешката поквара, значи това ви липсва като сътворени същества. Не трябва да се задоволяваш с това само да разбереш истините, които могат да бъдат приложени на практика, като същевременно оставаш невеж за по-широкия обхват на Божието дело на управление. Ако е така, значи си твърде догматичен. В трите етапа на делото се крие тайната на Божието управление на човека, появата на Евангелието на целия свят, най-голямата загадка в цялото човечество. Те са и в основата на разпространението на Евангелието. Ако се съсредоточаваш единствено върху разбирането на прости истини, свързани с живота ти, и не знаеш нищо за това, за най-големите тайнства и видения, то тогава животът ти не наподобява ли дефектна стока, която не става за друго освен за гледане?

Ако човекът се съсредоточава само върху практиката и възприема Божието дело и нещата, които трябва да знае, като второстепенни, това не е ли като поговорката „на триците скъп, на брашното евтин“? Трябва да знаеш това, което трябва да знаеш, и трябва да приложиш на практика това, което трябва да приложиш на практика. Едва тогава ще знаеш как да се стремиш към истината. Когато дойде денят да разпространиш Евангелието, ако можеш да казваш само, че Бог е велик и праведен, че Той е върховният Бог, Бог, с когото никой велик човек не може да се сравнява, и че Той е Бог, над когото няма никого другиго; ако можеш да казваш само тези неуместни и повърхностни думи, като същевременно си напълно неспособен да изричаш думи, които са от първостепенно значение и които имат същина; ако нямаш какво да кажеш за познаването на Бог или за Божието дело и, освен това, не можеш да обясниш истината или да осигуриш това, което липсва в човека, то тогава човек като теб не е в състояние да изпълнява добре своя дълг. Свидетелстването за Бог и разпространението на Евангелието на царството не е лесна работа. Трябва първо да разполагаш с истината и с виденията, които трябва да бъдат разбрани. Когато си наясно с виденията и с истината за различните аспекти на Божието дело и в сърцето си познаваш Божието дело, и независимо от това какво предприема Бог — било то праведен съд или облагородяване на човека — ти имаш най-голямото видение за своя основа и притежаваш правилната истина, която да прилагаш на практика, и тогава ще можеш да следваш Бог до самия край. Ти трябва да знаеш, че независимо от това какво дело извършва Бог, целта на делото Му не се променя, същината на делото Му не се променя и намеренията Му относно хората не се променят. Колкото и жестоки да са думите Му, колкото и да е неблагоприятна средата, принципите на делото Му няма да се променят, както и намерението Му да спаси човека няма да се промени. Ако това не е делото на разкриването на края на човека или на назначението му и не е делото от последния етап, или делото на завършване на целия Божи план за управление, и ако е през времето, когато Той обработва човека, тогава същината на делото Му няма да се промени. Тя винаги ще бъде спасението на човечеството. Това трябва да е в основата на вярата ви в Бог. Целта на трите етапа на делото е спасението на цялото човечество — това означава цялостно спасение на човека от властта на Сатана. Въпреки че всеки един от трите етапа на делото има различна цел и значение, всеки е част от делото на спасение на човечеството и всеки представлява различно дело на спасение, извършено според потребностите на човечеството. След като целта на тези три етапа на делото ти стане ясна, ще знаеш как да оцениш значението на всеки етап от делото и ще разбереш как да действаш, за да удовлетвориш Божиите намерения. Ако можеш да достигнеш до това състояние, тогава това — най-голямото от всички видения — ще стане основа на вярата ти в Бог. Ти не трябва да се стремиш само към лесни начини за практикуване или дълбоки истини, а трябва да комбинираш видения с практика, така че едновременно да има истини, които могат да бъдат приложени на практика, и знание, основано на видения. Само тогава ще си човек, който всестранно се стреми към истината.

Трите етапа на делото са в основата на цялото Божие управление и в тях се изразяват Божият нрав и същността Му. Онези, които не знаят за трите етапа на Божието дело, са неспособни да осъзнаят как Бог изразява нрава Си, нито познават мъдростта на Божието дело. Те също така остават невежи за многото начини, по които Той спасява човечеството, както и за намеренията Му относно цялото човечество. Трите етапа на делото са цялостно проявление на делото на спасение на човечеството. Онези, които не познават трите етапа на делото, няма да познават и различните методи и принципи на делото на Светия Дух, а онези, които само се придържат стриктно към доктрини, останали от определен етап от делото, са хора, които ограничават Бог до доктрини и чиято вяра в Бог е неясна и несигурна. Такива хора никога няма да получат Божието спасение. Само трите етапа на Божието дело могат да изразят напълно целия Божи нрав и безусловно да изразят намерението Му да спаси цялото човечество, както и целия процес на спасение на човечеството. Това е доказателство, че Той е победил Сатана и е спечелил хората. Това е доказателство за Божията победа и е проявление на цялостния Божи нрав. Онези, които разбират само един от трите етапа на Божието дело, познават само част от Божия нрав. В представите на човека е лесно този единствен етап от делото да се превърне в доктрина и е вероятно човекът да установи фиксирани правила за Бог и да използва тази една част от Божия нрав като представляваща целия Му нрав. Освен това голяма част от въображението на човека е примесено така, че той поставя нрава, съществото и мъдростта на Бог, както и принципите на делото Му, в строго ограничени параметри, вярвайки, че ако Бог е бил такъв веднъж, то Той завинаги ще остане същият и никога няма да се промени. Само онези, които познават и оценяват трите етапа на делото, могат напълно и точно да познаят Бог. Най-малкото те няма да определят Бог като Бог на израилтяните или на евреите и няма да гледат на Него като на Бог, който ще бъде завинаги прикован на кръста заради човека. Ако човек опознава Бог само от един етап от делото Му, тогава знанията му са твърде нищожни, колкото капка в морето. Ако не е така, защо тогава голяма част от старата религиозна гвардия би приковала Бог жив на кръста? Не е ли защото човекът поставя Бог в определени граници? Не се ли противопоставят много хора на Бог и не възпрепятстват ли делото на Светия Дух, защото не познават различните и разнообразни Божии дела и, освен това, защото разполагат само с капка знание и учение, с които да измерват делото на Светия Дух? Въпреки че преживяванията на такива хора са повърхностни, те са арогантни и отстъпчиви по природа и гледат на делото на Светия Дух с презрение, пренебрегват ученията Му и освен това използват своите тривиални стари аргументи, за да „потвърдят“ делото на Светия Дух. Те също така се преструват и са напълно убедени в собствените си познания и ерудиция, както и че могат да пропътуват света. Такива хора не са ли отритнати от Светия Дух и няма ли да бъдат отстранени от новата епоха? Не са ли онези, които застават пред Бог и открито Му се противопоставят, невежи и неосведомени подлеци, които просто се опитват да покажат колко блестящи са? Само с оскъдни познания за Библията те се опитват да предизвикат бунт в световните „академични среди“. С повърхностното си учение се опитват да преобърнат делото на Светия Дух и да го накарат да се върти около собствения им мисловен процес. Със своето ограничено виждане те се опитват да обхванат с един поглед шестхилядолетното Божие дело. В тях няма нищо разумно, което си струва да се спомене! Всъщност колкото повече хората познават Бог, толкова по-малко избързват да съдят делото Му. Освен това те говорят само малко за познанията си за Божето дело днес и не са прибързани в преценките си. Колкото по-малко хората познават Бог, толкова по-арогантни и самоуверени са те и толкова по-своеволно провъзгласяват Божието същество, но говорят само на теория и не предлагат реални доказателства. Такива хора нямат никаква стойност. Онези, които гледат на делото на Светия Дух като на игра, са лекомислени! Онези, които не са предпазливи, когато се натъкнат на новото дело на Светия Дух, които не спират да говорят, съдят прибързано, дават пълна свобода на темперамента си и отричат правотата на делото на Светия Дух, обиждат го и го хулят — такива неуважителни хора не са ли невежи за делото на Светия Дух? Освен това те не са ли хора с голяма арогантност, хора, които по своята същност са горди и неуправляеми? Дори и един ден такива хора да приемат новото дело на Светия Дух, Бог пак няма да ги толерира. Те не само гледат с презрение на онези, които работят за Бог, но и богохулстват срещу Самия Бог. Такива безнадеждни хора няма да получат опрощение, нито в тази епоха, нито в следващата, и завинаги ще гният в ада! Подобни неуважителни, отстъпчиви хора се преструват, че вярват в Бог, и колкото повече се държат така, толкова по-склонни са да нарушават Божиите управленски закони. Не вървят ли по този път всички онези арогантни хора, които са необуздани по природа и никога не са се подчинявали на никого? Те не се ли противопоставят на Бог ден след ден, на Бог, който винаги е нов и никога стар? Днес трябва да разберете защо е необходимо да знаете значението на трите етапа на Божието дело. Думите, които изричам, са полезни за вас и не са просто празни приказки. Ако просто ги четете, все едно се възхищавате на цветя, докато яздите в галоп покрай тях, няма ли цялата Ми усърдна работа да е напразна? Всеки от вас трябва да познава собствената си природа. Повечето от вас са умели в споровете, отговаряте лесно на теоретични въпроси, но нямате какво да кажете относно въпроси, свързани със същността. Дори и днес все още се впускате в лекомислени разговори, неспособни да промените стария си нрав, и повечето от вас нямат намерение да променят начина, по който се стремят да достигнат до по-висша истина, и вместо това живеят живота си апатично. Как такива хора биха били способни по този начин да следват Бог до самия край? Дори и да достигнете до края на пътя, каква полза ще ви донесе това? По-добре променете идеите си, преди да е станало прекалено късно, като се стремите истински или се оттеглите рано. С течение на времето ще се превърнете в паразити, живеещи на чужд гръб. Искате ли да имате толкова незначителна и позорна роля?

Трите етапа на делото са проявление на цялото Божие дело. Те свидетелстват за Божието спасение на човечеството и не са въображаеми. Ако наистина искате да се стремите към познаване на цялостния Божи нрав, тогава трябва да познавате трите етапа на делото, извършено от Бог, и най-вече не трябва да пропускате нито един от тях. Това е минимумът, който трябва да постигнат онези, които се стремят да познаят Бог. Човекът сам не може да произведе истинско познание за Бог. Това не е нещо, което човекът сам може да си представи, нито е следствие от специална услуга, предоставена на определен човек от Светия Дух. По-скоро това е познание, което идва, след като човекът е преживял Божието дело и е познание за Бог, което идва само след като човекът е преживял фактите от Божието дело. Подобно познание не може да се получи лесно, нито е нещо, което може да се научи. То е изцяло свързано с личния опит. Божието спасение на човечеството е в основата на тези три етапа на делото, но в рамките на делото на спасението са включени няколко метода на работа и няколко начина на проявление на Божия нрав. Това е най-трудно за разпознаване от човека, както и трудно за разбиране от него. Разделянето на епохите, промените в Божието дело, в местоположението му, в получателите му и т.н. — всичко това е включено в трите етапа на делото. По-специално разликата в начина на работа на Светия Дух, както и измененията в Божия нрав, в Неговия образ, име, самоличност или други промени, са част от трите етапа на делото. Един етап на делото може да представлява само една част и е ограничен в рамките на определен обхват. Той не включва разделянето на епохите или промените в Божието дело, още по-малко другите аспекти. Това е очевиден факт. Трите етапа на делото са цялостното Божие дело за спасение на човечеството. Човекът трябва да познава Божието дело и Божия нрав в делото на спасението. Без този факт вашето познание за Бог се състои единствено от празни думи и дървени философствания. Такова знание не може нито да убеди, нито да завоюва човека. То е в противоречие с реалността и не е истина. То може да е много изобилно и приятно за ухото, но ако е в противоречие с изначалния Божи нрав, тогава Бог няма да те пощади. Той не само че няма да похвали знанията ти, но и ще ти изпрати възмездие заради това, че си грешник, който е богохулствал срещу Него. Думите за познаването на Бог не се изричат лекомислено. Въпреки че може да си сладкодумен и мед да капе от устата ти, да изричаш толкова умни думи, че да можеш да оспориш, че черното е бяло и бялото е черно, когато говориш за познаването на Бог, си далеч от истината. Не можеш да съдиш Бог прибързано, да Го хвалиш небрежно или нехайно да Го омаловажаваш. Ти хвалиш всички, но въпреки това се затрудняваш да намериш правилните думи, за да опишеш върховната Божия благодат — всеки губещ осъзнава това. Въпреки че има много майстори на словото, които могат да опишат Бог, точността на това, което описват, е само една стотна от истината, изречена от хората, които принадлежат на Бог; хора, които макар да притежават само ограничен речник, имат богат опит, на който да се позоват. По този начин се вижда, че познаването на Бог се крие в точността и практичността, а не в умелото използване на думи или в богатия речник, както и че знанието на човека и познаването на Бог нямат нищо общо. Урокът за познаването на Бог е по-висш от всички естествени науки на човечеството. Това е урок, който може да бъде възприет само от изключително малко хора, които се стремят да познаят Бог, а не от всеки човек с талант. Затова не трябва да възприемате познаването на Бог и стремежа към истината за неща, които дори едно дете може да постигне. Ти може да си имал голям успех в семейния живот, в кариерата си или в брака си, но когато става въпрос за истината и за урока по познаването на Бог, нямаш какво да покажеш и не си постигнал нищо. Може да се каже, че практикуването на истината е много трудно за вас, а познаването на Бог е дори по-голям проблем. Това затруднява вас, затруднява и цялото човечество. Сред онези, които са постигнали някакъв успех в познаването на Бог, няма почти никой, който да отговаря на изискванията. Човекът не знае какво означава да познаваш Бог, нито защо е необходимо да Го познаваш или докъде трябва да достигнеш, за да Го познаеш. Точно това е толкова объркващо за хората и е чисто и просто най-голямата загадка за тях. Никой не може да отговори на този въпрос и никой не иска да отговори на този въпрос, защото досега никой човек не е постигнал успех в изучаването на това дело. Може би когато загадката на трите етапа на делото бъде разкрита на човечеството, последователно ще се появи група от талантливи хора, които познават Бог. Разбира се, Аз се надявам, че ще стане така и освен това съм в процес на изпълняване на това дело и се надявам да видя появата на повече такива талантливи хора в близко бъдеще. Те ще бъдат онези, които свидетелстват за съществуването на тези три етапа на делото и разбира се, ще са също така и първите, които свидетелстват за тях. Но нищо не би било по-притеснително и разочароващо от липсата на такива талантливи хора в деня на приключването на Божието дело или наличието на само един или двама такива човека, които лично са приели да бъдат направени съвършени от въплътения Бог. Това обаче е най-лошият сценарий. Каквото и да се случи, Аз все още се надявам, че тези, които наистина се стремят, могат да спечелят тази благословия. От началото на времето досега никога не е имало такова дело. В историята на човешкото развитие не е имало подобно начинание. Ако наистина можете да сте едни от първите, които познават Бог, това не би ли ви донесло най-голяма чест сред всички сътворени същества? Друго сътворено същество би ли получило по-голяма похвала от Бог? Такова нещо не се постига лесно, но в крайна сметка ще донесе награди. Независимо от техния пол или националност, всички онези, които успеят да придобият познанието за Бог, в крайна сметка ще получат най-голямата чест от Него и ще бъдат единствените, които притежават Божията власт. Това е днешното дело, както и делото на бъдещето. Това е последното и най-висше дело от шестте хиляди години работа, което трябва да се изпълни, и изпълнението му разкрива всички категории хора. Чрез подтикване на човека към познаване на Бог се разкриват различните класове хора. Тези, които познават Бог, са достойни да получат Неговите благословии и да приемат обещанията Му, докато онези, които не Го познават, не са достойни да получат благословиите Му и да приемат обещанията Му. Тези, които познават Бог, са Негови довереници, докато онези, които не Го познават, не могат да бъдат наречени Негови довереници. Божиите довереници могат да получат всяка от благословиите Му, но онези, които не са Му доверени, не заслужават никое от делата Му. Независимо дали става въпрос за изпитания, облагородяване или правосъдие, всичко това е с цел човекът в крайна сметка да постигне познание за Бог и така да Му се подчини. Това е единственият ефект, който в крайна сметка ще бъде постигнат. Нищо от трите етапа на делото не е скрито и това благоприятства човека в познаването на Бог и му помага да придобие по-пълно и по-задълбочено познание за Него. Цялото това дело е в полза на човека.

Видението, което човекът трябва да познава, е делото на Самия Бог, защото човекът не може да постигне Божието дело и не го притежава. Трите етапа на делото са цялостното управление на Бог и няма по-велико видение, което човекът трябва да познава. Ако човекът не познава това могъщо видение, тогава няма да е лесно да опознае Бог, няма да е лесно да разбере Божиите намерения и освен това пътят, по който върви, ще става все по-труден. Без видения човекът не би могъл да стигне толкова далеч. Виденията са това, което е опазило човека до днес и което му е осигурявало най-голямата защита. В бъдеще трябва да задълбочите вашите знания и да опознаете цялостно Божите намерения и същината на Неговата мъдра работа в рамките на трите етапа на делото. Само това може да бъде вашият истински духовен ръст. Последният етап на делото не е самостоятелен, а е част от цялото, което се образува заедно с предишните два етапа — това означава, че цялото дело на спасението не може да бъде изпълнено чрез извършването само на един от неговите три етапа. Въпреки че последният етап на делото може да спаси напълно човека, това не означава, че трябва да се осъществи само този единствен етап и че предишните два не са необходими за спасяването на човека от влиянието на Сатана. Нито един от трите етапа не може да се счита за единственото видение, което трябва да бъде познато от цялото човечество, тъй като цялостното дело на спасението се състои от три етапа, а не от един. Докато делото на спасението не бъде завършено, управлението на Бог няма да може да достигне до окончателния си край. Божието същество, Неговият нрав и Неговата мъдрост се изразяват в целостта на делото на спасението; те не се разкриват на човека в самото начало, а изразяването им става постепенно в това дело на спасението. Всеки етап от делото на спасението изразява част от Божия нрав и част от Неговото същество; нито един етап от делото не може да изрази пряко и напълно цялото същество на Бог. Така делото на спасението може да приключи напълно само след като неговите три етапа са завършени, така че познанието на човека за целостта на Бог е неотделимо от трите етапа на Божието дело. Това, което човекът печели от един етап на делото, е просто Божият нрав, който се изразява в една от частите на Неговото дело. Един етап не може да представи нрава и съществото на Бог, които се изразяват в етапите преди или след него. Това е така, защото делото на спасението на човечеството не може да бъде завършено веднага в един период или на едно място, а постепенно се задълбочава в зависимост от нивото на развитие на човека в различни времена и места. Това е дело, което се извършва на етапи и не завършва в рамките на един етап. И така, цялата Божия мъдрост е кристализирана в трите етапа, а не в един от тях. Цялото Му същество и цялата Му мъдрост са разкрити в тези три етапа и всеки етап съдържа Неговото същество, и всеки етап е проявление на мъдростта на Неговото дело. Човек трябва да познава целия Божи нрав, изразен в тези три етапа. Всичко, което има връзка с Божието същество, е от изключителна важност за цялото човечество и ако хората нямат това знание, когато се покланят на Бог, тогава те не се различават от тези, които се покланят на Буда. Божието дело сред хората не е скрито от тях и трябва да бъде познато на всички, които се покланят на Бог. Тъй като Бог е извършил трите етапа на делото на спасението сред хората, човек трябва да познава израза на това, което Той има и е по време на тези три етапа на делото. Това трябва да направи човекът. Това, което Бог крие от човека, са нещата, които човек не е способен да постигне и които не бива да знае, докато това, което Бог показва на човека, са тези неща, които човек трябва да знае и които трябва да притежава. Всеки от трите етапа на делото се извършва върху основата на предишния етап; той не се извършва самостоятелно, отделно от делото на спасението. Въпреки че има големи разлики в епохата и делото, което се извършва, в основата му все пак е спасението на човечеството и всеки етап от делото на спасението е по-задълбочен от предишния. Всеки етап от делото продължава от основите на предходния, който не се премахва. По този начин в Своето дело, което винаги е ново и никога не остарява, Бог непрестанно изразява страни от Своя нрав, които никога преди не са били изразявани пред човека, и винаги му разкрива Своето ново дело и Своето ново същество, и въпреки че старата религиозна гвардия прави всичко възможно, за да се съпротивлява на това, и открито му се противопоставя, Бог винаги извършва новото дело, което възнамерява да извърши. Делото Му винаги се променя и поради това винаги се сблъсква с противопоставянето на човека. Така и Неговият нрав винаги се променя, както и епохата и получателите на Неговото дело. Нещо повече, Той винаги върши дела, които никога не са били вършени преди, дори върши дела, които за човека изглеждат в противоречие с направеното по-рано. Човекът е способен да приеме само един вид дела или един начин на практикуване и му е трудно да приеме дела или начини на практикуване, които са в противоречие с тях или са по-висши от тях. Но Светият Дух винаги върши нови дела и затова се появяват група след група религиозни експерти, които се противопоставят на новото Божие дело. Тези хора са се превърнали в експерти именно защото човекът не знае как Бог винаги е нов и никога не е стар, не познава принципите на Божието дело и освен това не познава многото начини, по които Бог спасява човека. В този смисъл човекът е напълно неспособен да разбере дали това е дело, което идва от Светия Дух, и дали е дело на Самия Бог. Много хора се придържат към нагласа, според която, ако нещо съответства на предишните думи, те го приемат, а ако има разлики с предишното дело, те му се противопоставят и го отхвърлят. Днес не спазвате ли всички вие точно тези принципи? Трите етапа на делото на спасението не са оказали голямо влияние върху вас, а има хора, които вярват, че предишните два етапа са бреме, което просто не е необходимо да познават. Те смятат, че тези етапи не бива да се обявяват пред масите и че трябва да бъдат отменени възможно най-скоро, за да не се чувстват хората претоварени от предишните два етапа на делото. Повечето смятат, че опознаването на двата предишни етапа на делото е твърде голяма стъпка и че тя не помага за опознаването на Бог — така мислите вие. Днес всички вие смятате, че е правилно да действате по този начин, но ще дойде ден, когато ще осъзнаете важността на Моето дело: да знаете, че не върша дела, които нямат значение. След като ви обявявам трите етапа на делото, значи те трябва да са ви от полза; тъй като тези три етапа на делото са в основата на цялото Божие управление, те трябва да станат център на вниманието за всички във вселената. Някой ден вие всички ще осъзнаете важността на това дело. Трябва да знаете, че се противопоставяте на Божието дело или използвате вашите собствени представи, за да преценявате днешното дело, защото не познавате неговите принципи и защото се отнасяте невнимателно към делото на Светия Дух. Вашето противопоставяне на Бог и възпрепятстването на делото на Светия Дух се дължи на представите, които имате, и на присъщата ви арогантност. Причината не е в това, че Божието дело е погрешно, а в това, че вие по природа сте твърде непокорни. След като открият своята вяра в Бог, някои хора дори не могат да кажат със сигурност откъде е произлязъл човекът, но въпреки това се осмеляват да правят публични изказвания, в които оценяват кое е правилно и кое е грешно в делата на Светия Дух. Те дори поучават апостолите, които са приели новото дело на Светия Дух, подхвърлят коментари и говорят не на място; човешката им природа е твърде низка и те нямат никакъв разум. Нима няма да дойде ден, в който такива хора ще бъдат отритнати от действието на Светия Дух и ще бъдат изгорени от огъня на ада? Те не познават Божието дело, а го критикуват и се опитват да инструктират Бог как да работи. Как тези неразумни хора могат да познаят Бог? Човекът опознава Бог в процеса на търсене и преживяване и чрез просвещението на Светия Дух, а не като критикува, когато му хрумне. Колкото по-точно е познанието на хората за Бог, толкова по-малко те Му се противопоставят. И обратното — колкото по-малко хората познават Бог, толкова по-вероятно е да Му се противопоставят. Твоите представи, твоята стара същност и твоята човешка природа, нрав и морални възгледи са капиталът, с който се съпротивляваш на Бог, и колкото по-покварен е твоят морал, по-омразни качествата ти и по-низка твоята човешка природа, толкова повече си враг на Бог. Онези, в които представите и самодоволството са много силни, са още по-враждебни на въплътения Бог; такива хора са антихристите. Ако твоите представи не бъдат коригирани, тогава те винаги ще бъдат против Бог; ти никога няма да съответстваш на Бог и винаги ще бъдеш отделен от Него.

Само ако оставите настрана старите си представи можете да придобиете нови знания, но старите знания не са непременно равнозначни на стари представи. „Представите“ се отнасят до нещата, които хората си въобразяват и които са в противоречие с реалността. Ако старото знание е било остаряло още в предишната епоха и не е позволявало на човека да навлезе в новото дело, тогава това знание също е представа. Ако човекът е способен да подходи правилно към това знание и може да опознае Бог от няколко различни аспекта, съчетавайки старото и новото, тогава старото знание помага на човека и се превръща в основата, чрез която той навлиза в новата епоха. Урокът по опознаване на Бог изисква от теб да овладееш много принципи: как да навлезеш в пътя към опознаването на Бог, кои истини трябва да разбереш, за да опознаеш Бог, и как да се отървеш от своите представи и стария си нрав, така че да можеш да се подчиниш на всички норми на новото Божие дело. Ако използваш тези принципи като основа за навлизане в урока по опознаване на Бог, твоите познания ще стават все по-задълбочени. Ако имаш ясни познания за трите етапа на делото — тоест за цялостния Божи план за управление — и ако можеш напълно да съпоставиш предишните два етапа на Божието дело с настоящия и да видиш, че това е дело, извършено от един Бог, тогава ще имаш несравнимо здрава основа. Трите етапа на делото бяха извършени от един Бог; това е най-великото видение и това е единственият път към познаването на Бог. Трите етапа на делото можеха да бъдат извършени единствено от Самия Бог и никой човек не можеше да извърши такова дело от Негово име — това означава, че единствено Самият Бог е могъл да извърши Своето собствено дело от началото до днес. Въпреки че трите етапа на Божието дело се осъществяват в различни епохи и на различни места и въпреки че работата на всеки от тях е различна, всичко това е дело, извършено от един Бог. От всички видения това е най-великото видение, което човек трябва да познава, и ако то бъде напълно разбрано от човека, тогава той ще може да устои. Днес най-големият проблем, пред който са изправени различните религии и вероизповедания е, че те не познават делото на Светия Дух и не могат да разграничат делото на Светия Дух от делото, което не е от Светия Дух — това е причината, поради която те не могат да разберат дали този етап от делото, както и последните два етапа от него, също е извършен от Бог Йехова. Въпреки че хората следват Бог, повечето от тях все още не могат да разберат дали това е правилният път. Хората се тревожат дали това е пътят, по който ги води лично Бог, и дали въплъщението на Бог е факт; повечето хора все още нямат представа как да различават такива неща. Тези, които следват Бог, не могат да определят пътя и така посланията, които се изричат, дават само частични резултати сред тях и не могат да постигнат пълен ефект, а това после се отразява на навлизането на тези хора в живота. Ако човекът може да види от трите етапа на делото, че те са извършени от Самия Бог в различно време, на различни места и в различни хора; ако човекът може да види, че макар и делото да е различно, то е извършено от един Бог и че щом е извършено от един Бог, то трябва да е правилно и безпогрешно и че макар и да е в противоречие с човешките представи, не може да се отрече, че е дело на един Бог — ако човекът може да каже със сигурност, че това е дело на един Бог, то тогава човешките представи ще бъдат сведени до обикновени дреболии, които не си струва да споменаваме. Тъй като човешките видения са неясни и хората познават само Йехова като Бог, а Исус — като Господ, и се двоумят относно въплътения Бог на днешния ден, мнозина остават посветени на делото на Йехова и Исус и са обзети от представи за делото на днешния ден, поради което повечето хора постоянно се съмняват и не приемат сериозно делото на днешния ден. Човекът няма никакви представи за последните два етапа на делото, които бяха невидими. Това е така, защото човекът не разбира реалността на последните два етапа от делото и не е бил техен личен свидетел. Тъй като тези етапи на делото не могат да бъдат видени, човекът си въобразява, каквото пожелае; независимо от това какво измисля, няма факти, които да доказват подобни фантазии, и няма кой да ги коригира. Човекът дава воля на своя темперамент, като захвърля предпазливостта на вятъра и оставя въображението си да се развихри; няма факти, които да потвърдят фантазиите му, и така тези негови фантазии стават „факт“, независимо дали има някакво доказателство за тях. Така човекът вярва в своя собствен въображаем Бог в съзнанието си, а не търси реалистичния Бог. Ако един човек има един вид вяра, то сред сто души ще се намерят сто вида вяра. Човекът има такива убеждения, защото не е видял практическото дело на Бог, защото само е чувал за него, но не го е виждал с очите си. Човекът е чувал легенди и истории, но рядко е чувал факти за Божието дело. Случва се така, че хора, които са вярващи едва от една година, започват да вярват в Бог заради собствените си представи. Същото важи и за тези, които са вярвали в Бог през целия си живот. Тези, които не могат да видят фактите, никога няма да могат да избягат от вярата, в която имат представи за Бог. Хората вярват, че са се освободили от оковите на старите си представи и че са навлезли в нова територия. Нима човек не знае, че знанието на онези, които не могат да видят истинското лице на Бог, не е нищо друго освен представи и слухове? Човекът смята, че представите му са правилни и безпогрешни, и мисли, че тези представи идват от Бог. Днес, когато човекът става свидетел на Божието дело, той дава воля на представите, които са се натрупвали в продължение на много години. Фантазиите и идеите от миналото са се превърнали в пречка за делото на този етап и за човека е станало трудно да се откаже от тези представи и да отхвърли подобни идеи. Представите за това поетапно дело на много от онези, които са следвали Бог до днес, са станали все по-силно вкоренени и тези хора постепенно са формирали упорита враждебност към въплътения Бог. Източникът на тази омраза се крие в представите и фантазиите на човека. Представите и фантазиите на човека са се превърнали във враг на делото на днешния ден — дело, което е в противоречие с представите на човека. Това се случва именно защото фактите не позволяват на човека да даде воля на въображението си и освен това не могат лесно да бъдат отхвърлени от него, а представите и фантазиите на човека не търпят съществуването на факти, и още повече защото човекът не се замисля за правилността и достоверността на фактите, а само праволинейно дава воля на своите представи и използва собственото си въображение. Може да се каже, че това е грешка само на човешките представи и не може да се определи като грешка на Божието дело. Човекът може да си въобразява каквото пожелае, но не може свободно да оспорва нито един етап от Божието дело или частица от него; фактът на Божието дело не може да бъде отменен от човека. Можеш да дадеш воля на въображението си, можеш дори да съставиш прекрасни истории за делото на Йехова и Исус, но не можеш да опровергаеш фактите за всеки етап от делото на Йехова и Исус; това е принцип, а също и управленски закон, и вие трябва да разберете важността на тези въпроси. Човекът вярва, че настоящият етап на делото е несъвместим с неговите представи и че това не важи за предишните два етапа. В своето въображение човекът вярва, че делото на двата предишни етапа със сигурност не е същото като днешното — но замислял ли си се някога, че принципите на Божието дело са еднакви, че Неговото дело е винаги практично и че независимо от епохата винаги ще има купища хора, които се съпротивляват и се противопоставят на факта на Неговото дело? Всички онези, които днес се съпротивляват и противопоставят на настоящия етап на делото, несъмнено са се противопоставяли на Бог и в миналото, защото такива хора винаги ще бъдат Негови врагове. Хората, които познават факта на Божието дело, ще възприемат трите етапа на делото като дело на един Бог и ще се откажат от своите представи. Това са хора, които познават Бог, и това са хората, които наистина Го следват. Когато цялото Божие управление наближи своя край, Бог ще категоризира всички неща според вида им. Човекът е създаден от ръцете на Създателя и накрая Той трябва напълно да върне човека под Своята власт; това е приключването на трите етапа на делото. Етапът на делото в последните дни, както и предишните два етапа в Израел и Юдея, са Божият план за управление в цялата вселена. Никой не може да го отрече — това е фактът на Божието дело. Въпреки че хората не са преживели и не са били свидетели на много от това дело, фактите си остават факти и това не може да бъде оспорено от никой човек. Хората, които вярват в Бог във всяка точка на вселената, ще приемат трите етапа на делото. Ако познаваш само един конкретен етап от делото и не разбираш другите два етапа, нито пък разбираш Божието дело в миналите времена, тогава ти не можеш да изкажеш пълната истина за цялостния Божи план на управление и твоето познание за Бог е едностранчиво, тъй като в своята вяра в Бог ти не Го познаваш, не Го разбираш и затова не си годен да свидетелстваш за Него. Независимо дали сегашните ти познания за тези неща са задълбочени, или повърхностни, в крайна сметка вие трябва да имате познания и да сте напълно убедени, и всички хора ще видят цялото Божие дело и ще се подчинят на Божията власт. В края на това дело всички религии ще станат едно цяло, всички сътворени същества ще се върнат под властта на Създателя, всички сътворени същества ще се поклонят на единствения истински Бог, а всички зли религии ще изчезнат и никога няма да се появят отново.

Защо е това постоянно споменаване на трите етапа на делото? Преминаването на епохите, социалното развитие и променящият се облик на природата — всички следват промените в трите етапа на делото. Човечеството се променя във времето с Божието дело, а не се развива само. Трите етапа на Божието дело се споменават, за да бъдат поставени всички сътворени същества и всички хора от всички религии и вероизповедания под властта на един Бог. Независимо към коя религия принадлежиш, накрая всички ще се подчините на властта на Бог. Единствено Самият Бог може да извърши това дело; то не може да бъде извършено от нито един религиозен глава. В света съществуват няколко основни религии, като всички имат свой глава или водач, а последователите им са разпръснати в различни страни и региони по цялата земя; в почти всяка страна, независимо дали е голяма, или малка, има различни религии. Въпреки това, независимо от броя на религиите по света, всички хора във вселената в крайна сметка съществуват под ръководството на един Бог, а съществуването им не се ръководи от глави или водачи на религии. Това означава, че човечеството не е управлявано от определен религиозен глава или водач; по-точно цялото човечество е под водачеството на Създателя, който е създал небето и земята и всички неща, и който също така е създал човечеството — това е факт. Въпреки че в света има няколко основни религии, независимо от това колко са велики, всички те съществуват под властта на Създателя и никоя от тях не може да излезе извън обхвата на тази власт. Развитието на човечеството, промените в обществото, развитието на естествените науки — всичко това е неразривно свързано с решенията на Създателя и тази работа не може да бъде свършена от нито един религиозен глава. Религиозният глава е просто водач на определена религия и не може да представлява Бог, нито може да представлява Онзи, който е създал небето и земята и всички неща. Един религиозен глава може да ръководи всички в рамките на цялата религия, но не може да се разпорежда с всички сътворени същества под небето — това е всепризнат факт. Религиозният глава е само водач и не може да бъде равен на Бог (Създателя). Всички неща са в ръцете на Създателя и накрая всички те ще се върнат в Неговите ръце. Човечеството е създадено от Бог и независимо от религията, всеки човек ще се върне под властта на Бог — това е неизбежно. Само Бог е Всевишният сред всички неща, като и най-висшият владетел сред всички сътворени същества също трябва да се върне под Неговата власт. Колкото и високо да е положението на един човек, той не може да отведе човечеството до правилната крайна цел, и никой не е в състояние да разпредели всички неща според вида им. Самият Йехова създаде човечеството и разпредели всеки според вида му, а когато настъпи краят на времето, Той пак ще върши Сам работата си, като разпределя всички неща според вида им — тази работа не може да бъде свършена от никого другиго освен от Бог. И трите етапа на делото, извършени от началото до днес, бяха извършени от Самия Бог и бяха извършени от единствения Бог. Фактът на трите етапа на делото е фактът на Божието ръководство на цялото човечество — факт, който никой не може да отрече. В края на трите етапа на делото всички неща ще бъдат разпределени според вида си и ще се върнат под властта на Бог, тъй като в цялата вселена съществува само един Бог и няма други религии. Този, който е неспособен да създаде света, ще бъде неспособен и да го доведе до края, докато Този, който е създал света, със сигурност ще бъде способен да направи това. Ето защо, ако някой не е в състояние да доведе епохата до нейния край и само може да помогне на човека да култивира съзнанието си, тогава той със сигурност няма да бъде Бог и със сигурност няма да бъде Господ на човечеството. Той ще бъде неспособен да извърши такова велико дело; има само един, който може да го извърши, и всички, които са неспособни да извършат това дело, със сигурност са врагове, а не Бог. Всички зли религии са несъвместими с Бог и тъй като са несъвместими с Бог, те са Негови врагове. Цялото дело се извършва от този единствен истински Бог и цялата вселена се ръководи от този единствен Бог. Независимо дали това е Неговото дело в Израил или в Китай, независимо дали делото се извършва от Духа или от плътта, всичко се извършва от Самия Бог и не може да бъде извършено от никого другиго. Именно защото е Бог на цялото човечество, Той работи свободно, неограничен от никакви условия — това е най-великото от всички видения. Като сътворено същество, ако искаш да изпълняваш своя дълг на сътворено същество и да разбираш Божиите намерения, трябва да разбираш Божието дело, да разбираш Божиите намерения за сътворените същества, да разбираш Неговия план за управление и да разбираш цялото значение на делото, което Той върши. Онези, които не разбират всичко това, не са пълноценни сътворени същества! Като сътворено същество, ако не разбираш откъде си произлязъл, не разбираш историята на човечеството и цялото дело, извършено от Бог, и освен това не разбираш как се е развило човечеството до днес и не разбираш кой господства над цялото човечество, тогава ти не можеш да изпълняваш своя дълг. Бог е водил човечеството до днес и откакто е създал човека на земята, никога не го е изоставял. Светият Дух никога не спира да работи, никога не е спирал да води хората и никога не ги е напускал. Но хората не осъзнават, че има Бог, и още по-малко Го познават. Има ли нещо по-унизително от това за всички сътворени същества? Бог лично води хората, но те не разбират Божието дело. Ти си сътворено същество, но не разбираш собствената си история и не знаеш кой те е водил по пътя, оставаш в неведение за делото, извършено от Бог, и затова не можеш да Го познаваш. Ако и сега не знаеш всичко това, тогава никога няма да можеш да притежаваш необходимите качества да свидетелстваш за Бог. Днес Създателят отново лично води всички хора и ги кара да виждат Неговата мъдрост, всемогъщество, спасение и великолепие. Но ти все още не осъзнаваш и не разбираш — тогава не си ли ти този, който няма да получи спасение? Тези, които принадлежат на Сатана, не разбират Божиите слова, докато тези, които принадлежат на Бог, чуват Неговия глас. Всички, които осъзнават и разбират думите, които изричам, са тези, които ще бъдат спасени и ще свидетелстват за Бог; всички, които не разбират думите, които изричам, не могат да свидетелстват за Бог и са тези, които ще бъдат отстранени. Онези, които не разбират Божиите намерения и не осъзнават Божието дело, не са способни да постигнат познаването за Бог и такива хора не могат да свидетелстват за Него. Ако искате да свидетелствате за Бог, тогава трябва да Го познавате; познаването на Бог се постига чрез Божието дело. Като цяло, ако искате да познавате Бог, трябва да познавате Божието дело: познаването на Божието дело е от изключителна важност. Когато трите етапа на делото приключат, ще се създаде група от тези, които свидетелстват за Бог — група от хората, които познават Бог. Всички те ще познават Бог и ще могат да прилагат истината на практика. Те ще притежават човешка природа и разум и всички ще познават трите етапа на Божието дело на спасението. Това е делото, което ще бъде завършено в края, и тези хора са кристализацията на делото на шестхилядолетното управление и са най-силното свидетелство за окончателното поражение на Сатана. Тези, които могат да свидетелстват за Бог, ще успеят да получат Божието обещание и благословия и ще бъдат групата, която ще остане в самия край, групата, която притежава Божията власт и свидетелства за Бог. Вероятно всички сред вас могат да станат членове на тази група, а може би само половината или само няколко — това зависи от вашата воля и от вашия стремеж.

Предишна: Божието дело и делото на човека

Следваща: Поквареното човечество се нуждае повече от спасението на въплътения Бог

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger