Само онези, които се фокусират върху практиката, могат да бъдат усъвършенствани

В последните дни Бог стана плът, за да върши делото, което трябва да извърши, и да изпълнява Своето служение на слова. Той дойде лично, за да работи сред човешките същества с цел да усъвършенства онези хора, които са в съответствие с Неговите намерения. От момента на сътворението до днес само през последните дни Той извършва този вид дело. Само през последните дни Бог се въплъти, за да извърши такова мащабно дело. Въпреки че понася трудности, които хората трудно биха понесли, и въпреки че е велик Бог, Който все пак има смирението да стане обикновен човек, нито един аспект от делото Му не е закъснял и планът Му ни най-малко не е станал жертва на хаос. Той върши делото според първоначалния Си план. Една от целите на това въплъщение е да завоюва хората, друга е да усъвършенства хората, които обича. Той желае да види със собствените Си очи хората, които усъвършенства, и иска да види за Себе Си как хората, които усъвършенства, свидетелстват за Него. Не един или двама души са усъвършенствани. По-скоро това е група, състояща се само от няколко души. Хората в тази група идват от различни страни по света и от различни националности. Целта на извършването на толкова много работа е да се спечели тази група хора, да се спечели свидетелството, което тази група хора носи за Него, и чрез тях Той да получи славата. Той не върши дело, което няма никакво значение, нито пък върши дело, което няма никаква стойност. Може да се каже, че като върши толкова много работа, Бог цели да усъвършенства всички онези, които желае да усъвършенства. Когато Му остане свободно време извън тази дейност, Той ще отстрани онези, които са зли. Знайте, че Той не върши това велико дело заради онези, които са зли; напротив, Той дава всичко от Себе Си заради този малък брой хора, които трябва да бъдат усъвършенствани от Него. Делото, което върши, думите, които изрича, тайните, които разкрива, както и Неговият съд и наказание, са заради този малък брой хора. Той не стана плът заради онези, които са зли, и още по-малко тези зли хора предизвикват в Него голям гняв. Той говори истината и говори за навлизане заради онези, които трябва да бъдат усъвършенствани: Той стана плът заради тях и именно заради тях дава Своите обещания и благословии. Делото Му за истината, навлизането и живота в човешка природа, за които Той говори, не се върши заради онези, които са зли. Той не иска да говори на онези, които са зли, като вместо това желае да дари всички истини на онези, които трябва да бъдат усъвършенствани. И все пак днес Неговото дело изисква на онези, които са зли, да им бъде позволено да се насладят на някои от Неговите блага. Тези, които не изпълняват истината, които не удовлетворяват Бог и които пречат на делото Му, са зли. Те не могат да бъдат усъвършенствани и са омразни и отритнати от Бог. Обратно, хората, които прилагат истината на практика и могат да удовлетворят Бог, и които отдават цялата си същност в Божието дело, са хората, които трябва да бъдат усъвършенствани от Бог. Тези, които Бог иска да усъвършенства, не са някой друг, а тази група хора, и делото, което Бог върши, е заради тези хора. Истината, за която Той говори, е насочена към хората, които желаят да я приложат на практика. Той не говори на хората, които не прилагат истината на практика. Придобиването на по-дълбоко прозрение и по-задълбочена проницателност, за което Той говори, е насочено към хората, които могат да осъществяват истината. Когато говори за онези, които трябва да бъдат усъвършенствани, Той говори именно за тези хора. Действието на Светия Дух е насочено към хората, които са готови да практикуват истината. Притежаването на мъдрост и на човешка природа се дават на хората, които са готови да приложат истината на практика. Онези, които не изпълняват истината, могат да чуят много думи на истината, но тъй като са толкова зли по природа и не се интересуват от истината, това, което разбират, са само доктрини, думи и празни теории, без ни най-малка стойност за навлизането им в живота. Никой от тях не е верен на Бог; всички те са хора, които виждат Бог, но не могат да Го придобият; всички те са осъдени от Бог.

Светият Дух трябва да извърви определен път във всеки човек, и Той дава на всеки възможност да се усъвършенства. Чрез негативността си ти опознаваш собствената си поквара, а след това, отхвърляйки негативността, ще намериш път за практикуване; това са все начини, по които биваш усъвършенстван. Освен това, чрез непрекъснатото ръководство и просветление на някои положителни неща вътре в теб, ти ще изпълняваш активно функциите си, ще израстваш в прозорливост и ще придобиваш проницателност. Когато условията ти са добри, ти си особено склонен да четеш Божието слово и особено склонен да се молиш на Бог и можеш да свържеш проповедите, които чуваш, със собственото си състояние. В такива моменти Бог те просветлява и осветява вътрешно, като те кара да осъзнаеш някои неща от положителен аспект. Така биваш усъвършенстван в положителния аспект. В негативни състояния си слаб и негативен; чувстваш, че Бог не е в сърцето ти, но Бог те просветлява, помагайки ти да намериш пътя, по който да практикуваш. Излизането от това състояние е постигане на съвършенство в отрицателен аспект. Бог може да усъвършенства човека както в положителен, така и в отрицателен аспект — зависи от това дали си в състояние да преживееш и дали се стремиш да бъдеш усъвършенстван от Бог. Ако наистина се стремиш да бъдеш усъвършенстван от Бог, тогава отрицателният аспект не може да те накара да претърпиш загуба, но може да ти донесе неща, които са по-реални, и може да те направи по-способен да познаеш онова, което ти липсва, по-способен да разбереш истинското си състояние и да видиш, че човек няма нищо и не е нищо; докато не преживееш изпитания, няма да знаеш и винаги ще чувстваш, че си над другите и по-добър от всички останали. Чрез всичко това ще видиш, че всичко, което е било преди, е било направено от Бог и защитено от Бог. Навлизането в изпитания те оставя без любов и вяра, липсва ти молитва, не си в състояние да пееш химни и, без да го осъзнаваш, по този начин опознаваш себе си. Бог има много средства за усъвършенстване на човека. Той използва всякакви среди, за да кастри покварения нрав на човека, и използва различни неща, за да оголи човека; в едно отношение Той кастри човека, в друго го оголва, а в трето разкрива човека, като изважда наяве и разкрива „тайните“ в дълбините на човешкото сърце и показва на човека неговата природа, като разкрива много от неговите състояния. Бог усъвършенства човека чрез много методи — чрез откровение, чрез кастрене на човека, чрез облагородяване на човека и чрез наказание — за да може човекът да познае, че Бог е практичен.

Кое е онова, което търсите сега? Да бъдете усъвършенствани от Бог, да познаете Бог, да получите Бог — или може би се стремите да се държите като Петър от 90-те години, или да имате вяра, по-голяма от тази на Йов, или може би се стремите да бъдете наречени праведни от Бог и да стигнете до Божия престол, или да можете да изявите Бог на земята и да свидетелствате мощно и гръмко за Бог. Независимо от това какво търсите, като цяло вие търсите, за да бъдете спасени от Бог. Без значение дали се стремиш да бъдеш праведен човек, дали се стремиш да подражаваш на Петър или се стремиш към вярата на Йов, или към това да бъдеш усъвършенстван от Бог, всичко това е дело, което Бог върши върху човека. С други думи, независимо какво търсиш, всичко това е заради усъвършенстването от Бог, всичко това е заради преживяването на Божието слово, за да задоволиш Божието сърце; каквото и да търсиш, всичко това е заради откриването на Божията обичливост, заради търсенето на път за практикуване в реален опит с цел да можеш да отхвърлиш собствения си непокорен нрав, да постигнеш нормално състояние в себе си, да можеш напълно да се съобразяваш с Божиите намерения, да станеш коректен човек и да имаш правилен мотив за всичко, което правиш. Причината да преживееш всички тези неща е да стигнеш до познаването на Бог и да постигнеш израстване в живота. Въпреки че това, което преживяваш, е Божието слово и действителни събития, както и хората, нещата и вещите в заобикалящата те среда, в крайна сметка ти си в състояние да познаеш Бог и да бъдеш усъвършенстван чрез Бог. Да се стремиш да вървиш по пътя на праведния човек или да се стремиш да прилагаш Божието слово на практика — това са пистите за бягане, докато познаването на Бог и усъвършенстването от Бог са целта. Независимо дали сега се стремиш към усъвършенстване от Бог или се стремиш да свидетелстваш за Бог, всичко това в крайна сметка е с цел да познаеш Бог; то е с цел делото, което Той извършва в теб, да не бъде напразно, така че накрая да познаеш практичността на Бог, да познаеш Неговото величие, а още повече да познаеш смирението и скритостта на Бог и да познаеш огромната работа, която Бог извършва в теб. Бог се е смирил до такава степен, че върши Своето дело в тези мръсни и покварени хора и усъвършенства тази група хора. Бог не само стана плът, за да живее и да се храни сред хората, да пасе хората и да осигурява това, от което те се нуждаят. По-важното е, че Той извършва Своето могъщо дело на спасение и завоюване върху тези непоносимо покварени хора. Той дойде в сърцето на големия червен дракон, за да спаси тези най-покварени хора, така че всички хора да бъдат променени и да станат нови. Огромните изпитания, които Бог понася, не са само изпитанията, които понася въплътеният Бог, но най-вече това, че Божият Дух претърпява крайно унижение — Той се смирява и скрива дотолкова, че се превръща в обикновен човек. Бог се въплъти и прие плътски облик, за да видят хората, че Той има нормален човешки живот и нормални човешки нужди. Това е достатъчно, за да докаже, че Бог се е смирил до голяма степен. Духът на Бог се осъществява в плътта. Неговият Дух е толкова възвишен и велик, но Той приема формата на обикновен човек, на нищожен човек, за да извърши делото на Своя Дух. Заложбите, проницателността, разумът, човешката природа и животът на всеки от вас показват, че наистина сте недостойни да приемете подобно Божие дело. Вие сте наистина недостойни да оставите Бог да понесе такива трудности заради вас. Бог е толкова велик. Той е толкова върховен, а хората са толкова нископоставени, но Той все още работи върху тях. Той не само се въплъти, за да осигури необходимото на хората, да им говори, но дори живее заедно с хората. Бог е толкова смирен, толкова мил. Ако, щом се спомене Божията любов, щом се спомене Божията благодат, ти проливаш сълзи, докато изричаш велика възхвала, ако стигнеш до това състояние, тогава имаш истинско познание за Бог.

В днешно време има отклонение в търсенията на хората; те се стремят само да обичат Бог и да му угаждат, но нямат никакво познание за Бог и са пренебрегнали просветлението и озарението на Светия Дух в тях. Те нямат основата на истинското познание за Бог. По този начин с напредването на опита си те губят интерес. Всички онези, които се стремят да имат истинско познание за Бог, въпреки че в миналото не са били в добро състояние и са клонели към негативизъм и слабост, като често са проливали сълзи, изпадали са в обезсърчение и са губили надежда — сега, когато придобиват повече опит, състоянието им се подобрява. След като са придобили опит от кастренето им и съкрушаването и са преминали през кръг от изпитания и облагородяване, те са постигнали голям напредък. Негативните състояния са намалели и е настъпила известна промяна в житейския им нрав. Тъй като преминават през повече изпитания, сърцата им започват да обичат Бог. Има правило за Божието усъвършенстване на хората, което се състои в това, че Той те просвещава, като използва желаещата част от теб, така че да вървиш по пътя на практиката и да можеш да се отделиш от всички отрицателни състояния, помагайки на духа ти да постигне освобождение и правейки те по-способен да обичаш Бог. По този начин си в състояние да се отървеш от покварения нрав на Сатана. Ти си безхитростен и открит, желаеш да опознаеш себе си и да приложиш истината на практика. Бог със сигурност ще те благослови, така че когато си слаб и негативен, Той те просветлява двойно, като ти помага да опознаеш себе си повече, да си по-склонен да се покаеш и да си по-способен да практикуваш нещата, които трябва да практикуваш. Само по този начин сърцето ти може да бъде мирно и спокойно. Човек, който обичайно обръща внимание на познаването на Бог, който обръща внимание на познаването на себе си, който обръща внимание на собствената си практика, ще може често да изпитва върху себе си Божието дело, както и Неговото ръководство и просветление. Дори такъв човек да е в негативно състояние, той е способен веднага да промени нещата, било то благодарение на действието на съвестта, или на просветлението от Божието слово. Промяната на нрава на човека винаги се постига, когато той познава собственото си настоящо състояние и Божия нрав и дело. Човек, който желае да опознае себе си и да бъде отворен към Бог, ще бъде в състояние да изпълнява истината. Това е човек, който е верен на Бог, а човек, който е верен на Бог, има разбиране за Бог, независимо дали това разбиране е дълбоко или плитко, оскъдно или изобилно. Това е Божията праведност, а тя е нещо, което хората постигат; тя е тяхно собствено придобиване. Човек, който има познание за Бог, е този, който има основа, който има видение. Такъв човек е сигурен в Божията плът, сигурен е в Божието слово и в Божието дело. Независимо от това как Бог работи или говори, или как други хора предизвикват смущение, той може да отстоява позициите си и да свидетелства за Бог. Колкото повече човек е такъв, толкова повече може да изпълнява истината, която разбира. Тъй като винаги практикува Божието слово, той придобива повече разбиране за Бог и притежава решимостта завинаги да свидетелства за Бог.

Да си проницателен, да проявяваш покорство и да имаш способността да прозираш нещата, така че да си проницателен духом, означава, че каквото и да се случи, Божиите слова те осветяват и просветляват отвътре. Това е проницателност в духа. Всичко, което Бог прави, е с цел да помогне за съживяването на духа на хората. Защо Бог винаги казва, че хората са занемарени и глупави? Защото духът на хората е умрял и те са се занемарили дотолкова, че са напълно несъзнателни за нещата от духа. Божието дело е да направи живота на хората да напредва и да помогне на духа им да оживее, така че да могат да виждат нещата на духа и винаги да са способни да обичат Бог в сърцата си и да Го удовлетворяват. Идването на този етап показва, че духът на човека е оживял и следващият път, когато се сблъска с нещо, той може да реагира незабавно. Той е отзивчив към проповедите и реагира бързо на ситуациите. Именно това е постигането на будност на духа. Има много хора, които имат бърза реакция на външно събитие, но щом се спомене за навлизане в реалността или за подробни неща на духа, те изтръпват и затъпяват. Те разбират нещо, само ако то им се набива на очи. Всичко това са признаци на духовна безчувственост и притъпеност, на малък опит в духовните неща. Някои хора са духовно будни и имат проницателност. Щом чуят думи, които посочват техните състояния, те не губят време да ги запишат. Щом чуят думи за принципите на практиката, те са в състояние да ги приемат и да ги приложат към последващия си опит, като по този начин се променят. Това е човек, който е силен по дух. Защо такива хора са способни да реагират толкова бързо? Защото се фокусират върху тези неща в ежедневието си. Когато четат Божиите слова, те са в състояние да сверяват състоянията си с тях и да размишляват върху себе си. Когато слушат разговор и проповеди и чуят думи, които им носят просветление и озарение, те са в състояние да ги приемат незабавно. Това е подобно на даването на храна на гладен човек: те са в състояние да ядат веднага. Ако дадеш храна на човек, който не е гладен, той не реагира толкова бързо. Ти често се молиш на Бог и тогава си в състояние да реагираш веднага, когато се сблъскаш с нещо: какво изисква Бог по този въпрос и как трябва да действаш. Бог те напътства по този въпрос миналия път; когато се сблъскаш със същото нещо днес, естествено ти ще знаеш как да действаш по начин, който удовлетворява Божието сърце. Ако винаги практикуваш по този начин и винаги преживяваш по този начин, от един момент нататък вече ще го правиш лесно. Когато четеш Божието слово, ти знаеш за какъв човек говори Бог, знаеш за какви условия на духа говори Той и си в състояние да схванеш ключовия момент и да го приложиш на практика; това показва, че си в състояние да преживяваш. Защо на някои хора им липсва подобно отношение? Защото не полагат много усилия по отношение на практиката. Въпреки че желаят да приложат истината на практика, те нямат истинско прозрение за детайлите на служението, за детайлите на истината в живота си. Те се объркват, когато нещо се случи. По този начин ти можеш да бъдеш заблуден, когато се появи лъжепророк или лъжеапостол. Трябва често да разговаряш за Божиите слова и дела — само така ще можеш да разбереш истината и да развиеш проницателност. Ако не разбираш истината, няма да имаш проницателност. Например, какво говори Бог, как работи Бог, какви са Неговите изисквания към хората, с какви хора трябва да контактуваш и какви хора трябва да отхвърляш — трябва често да разговаряш за тези неща. Ако винаги преживяваш Божието слово по този начин, ще разбираш истината и ще разбираш задълбочено много неща, а също така ще имаш и проницателност. Какво е да бъдеш дисциплиниран от Светия Дух, какво е вина, породена от човешката воля, какво е водителство от Светия Дух, какво е подреждане на средата, какво е просветление на Божиите слова вътре в нас? Ако не си наясно с тези неща, няма да имаш проницателност. Трябва да знаеш какво идва от Светия Дух, какво е бунтарски нрав, как да се покоряваш на Божиите слова и как да отхвърлиш собственото си бунтарство; ако имаш опитно разбиране за тези неща, ще имаш основа; когато нещо се случи, ще имаш подходяща истина, спрямо която да го съизмериш, и подходящи видения като основа. Ще имаш принципи за всичко, което правиш, и ще можеш да действаш в съответствие с истината. Тогава животът ти ще бъде изпълнен с Божието просветление, изпълнен с Божиите благословии. Бог няма да се отнася несправедливо към никой човек, който искрено Го търси или който живее с Него и свидетелства за Него, и няма да прокълне никой човек, който е способен искрено да жадува за истината. Ако, докато ядеш и пиеш Божиите слова, можеш да обърнеш внимание на познаването на собственото си истинско състояние, да обърнеш внимание на собствената си практика и да обърнеш внимание на собственото си разбиране, тогава, когато се случат проблеми, ще получиш просветление и ще придобиеш практическо разбиране. Тогава във всичко ще вървиш по пътя на практиката и проницателността. Човек, който притежава истината, е малко вероятно да бъде подведен, малко вероятно е да се държи разрушително или да действа прекомерно. Благодарение на истината той е защитен, а също така благодарение на истината той придобива повече разбиране. Благодарение на истината той има повече пътища за практикуване, получава повече възможности Светият Дух да работи в него и повече възможности да бъде усъвършенстван.

Предишна: Тези, които обичат Бог, завинаги ще живеят в Неговата светлина

Следваща: Действието на Светия Дух и действието на Сатана

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger