Глава 43

Аз не ви ли напомних? Не се безпокойте. Вие просто не Ме слушате, безразсъдни хора такива! Кога ще можете да разберете сърцето Ми? Всеки ден има ново просветление и всеки ден има нова светлина. Колко пъти сте го разбрали за себе си? Не съм ли ви го казвал и Аз Самият? Вие винаги продължавате да сте пасивни като насекоми, които се движат само когато ги побутнеш и не сте способни да поемете инициативата да си сътрудничите с Мен и да покажете разбиране за Моето бреме. Аз бих искал да видя всички ваши живи и прекрасни усмивки, да видя активност и жизненост в синовете Ми, но не мога. Вместо това, вие сте плиткоумни — неразумни и глупави. Вие трябва да поемете инициативата да търсите. Търсете смело! Просто отворете сърцата си и Ми позволете да живея във вас. Бъдете предпазливи и бдителни! Някои хора в църквата заблуждават хората и вие трябва да придавате голяма тежест на тези думи винаги, за да не бъде засегнат живота ви или да претърпите някаква загуба. Бъди спокоен — докато имаш смелостта да се изправиш и да говориш за Мен, Аз ще нося тежестта на всичко това и ще те изпълвам със сили! Докато удовлетворяваш сърцето Ми, винаги ще ти показвам Моята усмивка и Моята воля. Стига да имаш достатъчно смелост и да проявиш нрава на мъжката рожба, Аз ще те подкрепям и ще те поставя на важна позиция. Когато дойдеш пред Мен, просто се приближи до Мен. Не се страхувай, ако не можеш да говориш. Докато имаш търсещо сърце, Аз ще ти давам словото. Аз не се нуждая от думи, които звучат приятно и не Ми трябва ласкателството ти — това е нещото, което мразя най-много. Точно този тип хора не одобрявам най-вече. Те са като треска в окото Ми или като трън в плътта Ми, които трябва да бъдат премахнати. В противен случай, синовете Ми не могат да използват сила за Мен и ще бъдат подложени на задушаващ контрол. Защо съм дошъл ли? Аз дойдох, за да подкрепя и окуража Моите синове, така че дните им на дълго потисничество, тормоз, студенина и малтретиране, да свършат завинаги.

Бъдете смели. Аз винаги ще вървя с теб, ще живея с теб, ще говоря с теб и ще действам с теб. Не се страхувайте. Не се колебайте да говорите. Вие винаги сте емоционални, плахи и уплашени. Онези, които не са от полза за изграждането на църквата, трябва да бъдат премахнати. Това включва хора в църквата, чиито условия не са добри и онези, които не могат да действат според Моите думи, да не споменаваме твоите невярващи майка и баща. Аз не искам тези неща. Те трябва да бъдат изкоренени и нито едно от тях не трябва да остане. Просто развържи връзките около ръцете и краката си. Докато изследваш собствените си намерения и не се занимаваш с печалби и загуби, нито със слава и богатство, нито с лични отношения, Аз ще те придружавам, ще ти посочвам нещата и ще ти давам ясни насоки по всяко време.

О, синове Мои! Какво да ви кажа? Въпреки че Аз казвам тези неща, вие все още не сте внимателни към сърцето Ми и все още сте твърде плахи. От какво се страхувате? Защо все още сте обвързани със закони и правила? Аз ви освободих, но вие все още нямате свобода. Защо е това? Общувай с Мен повече и Аз ще ти кажа. Не Ме изпитвай. Аз съм истински. Нищо не е преструвка с Мен, всичко е истина! Каквото Аз казвам, е вярно. Аз никога не отстъпвам от думата Си.

Предишна: Глава 42

Следваща: Глава 44

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger