Глава 42

Велики са делата на Всемогъщия Бог! Колко чудни са те! Колко са прекрасни! Седемте тръби звучат, седемте гръмотевици гърмят и седемте чаши се изливат — те незабавно ще бъдат открити и не може да има съмнение. Божията любов идва при нас всеки ден. Само Всемогъщият Бог може да ни спаси. Дали се срещаме с нещастие или с благословия зависи изцяло от Него и ние, човешките същества, няма как да определим това. Онези, които се принасят с цялото си сърце, със сигурност ще получат щедри благословения, докато тези, които се стремят да запазят живота си, само ще го загубят. Всички неща и всички дела са в ръцете на Всемогъщия Бог. Не възпирай повече стъпките си. Огромна промяна идва на небето и земята, от която човек няма как да се скрие. Няма да има друг избор за него, освен да ридае в горчива болка. Следвайте делото, което Светият Дух върши днес. Трябва да си наясно вътре в себе си за етапа, до който е напреднало Неговото дело, без да е необходимо другите да ти го напомнят. Сега се връщай в присъствието на Всемогъщия Бог колкото се може по-често. Питай Го за всичко. Той със сигурност ще те просветли отвътре и в най-важните моменти ще те защити. Не се страхувай! Той вече притежава цялото ти същество. С Неговата защита и Неговата грижа, от какво има да се страхуваш? Днес осъществяването на Божията воля е близо и който се страхува, може само да загуби. Това, което ти казвам, е истината. Отвори духовните си очи: небето може да се промени за един миг, но от какво има да се страхуваш? С най-малкото движение на ръката Му небето и земята незабавно се унищожават. И така, какво може да спечели човек като се тревожи? Не е ли всичко в ръцете на Бог? Ако Той заповяда на небето и на земята да се променят, тогава те ще се променят. Ако Той каже, че трябва да бъдем направени пълноценни, това ще се случи. Човек не трябва да се тревожи, но трябва да продължава спокойно. Въпреки това, доколкото можеш, трябва да бъдеш внимателен и бдителен. Небето може да се промени за един миг! Колкото и широко човек да отвори голите си очи, няма да може да види нищо особено. Бъди бдителен сега. Божията воля е изпълнена, проектът Му е завършен, планът Му е успял и синовете Му са дошли пред Неговия трон. Заедно, те идват да съдят всички нации и всички народи с Всемогъщия Бог. Онези, които са преследвали църквата и са наранили Божиите синове, ще получат сурово наказание: това е сигурно! Хората, които искрено се отдават на Бог, които спазват всичко, Бог със сигурност ще ги обича през цялата вечност, без никога да се променя!

Предишна: Глава 41

Следваща: Глава 43

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger