Глава 41

По отношение на проблемите, които възникват в църквата, не се изпълвайте с такива тежки опасения. В процеса на изграждане на църквата грешките са неизбежни, но не изпадайте в паника, когато се сблъскате с проблеми, а по-скоро бъдете спокойни и сдържани. Не ви ли казах вече? Идвай често пред Мен и се моли, и Аз ще ти покажа ясно Моите намерения. Църквата е Моето сърце и тя е Моята крайна цел, така че как бих могъл да не я обичам? Не се страхувайте — когато в църквата се случват такива неща, те се случват с Моето разрешение. Застанете и говорете от Мое име. Имайте вярата, че всички неща и дела се позволяват от Моя трон и че съдържат Моите намерения в себе си. Ако продължаваш да общуваш по своеволен начин, ще имаш проблеми. Замислял ли си се за последствията? Това е нещото, от което Сатана ще се възползва. Идвай често пред Мен. Ще говоря ясно: ако ще правиш нещо, без да дойдеш пред Мен, не си въобразявай, че ще можеш да го завършиш. Вие сте тези, които Ме принудихте да заема тази позиция.

Не се обезсърчавай, не бъди слаб и Аз ще изясня нещата за теб. Пътят към царството не е толкова гладък, нищо не е толкова просто! Ти искаш благословиите да идват при теб лесно, нали? Днес всеки ще се срещне с горчиви изпитания. Без такива изпитания любящото сърце, което имате за Мен, няма да стане по-силно и няма да изпитвате истинска любов към Мен. Дори и тези изпитания да се състоят само от незначителни обстоятелства, всеки трябва да премине през тях. Просто трудността на изпитанията ще е различна за всеки човек. Изпитанията са благословия от Мен, а колко от вас идват често пред Мен и молят на колене за Моите благословии? Глупави деца! Вие винаги мислите, че няколко благоприятни думи се считат за Моята благословия, но не разбирате, че горчивината е една от Моите благословии. Хората, които споделят Моята горчивина, със сигурност ще споделят и Моята сладост. Това е Моето обещание и Моята благословия за вас. Не се колебайте да ядете и пиете и да се наслаждавате на Моите слова. Когато тъмнината премине, огрява светлина. Най-тъмно е преди зазоряване, след това небето постепенно се прояснява и после слънцето изгрява. Не се страхувайте и не бъдете плахи. Днес Аз подкрепям синовете Си и използвам силата Си за тях.

Когато става дума за църковни въпроси, не избягвайте винаги отговорностите си. Ако представиш въпроса добросъвестно пред Мен, ще намериш начин. Когато се появи незначителен проблем като този, изпадаш ли в уплаха и паника, без да знаеш какво да правиш? Много пъти съм казвал: „Идвай често близо до Мен“. Приложихте ли добросъвестно на практика нещата, които искам от вас да направите? Колко пъти сте размишлявали върху Моите слова? Ако не сте го направили, тогава нямате ясно виждане. Не е ли това ваше собствено дело? Вие обвинявате другите, но защо вместо това не изпитвате отвращение спрямо себе си? Вие самите разваляте нещата и след това оставате невнимателни и небрежни, а трябва да се вслушате в Моите слова.

Послушните и покорните ще получат големи благословения. В църквата бъдете твърди в свидетелството си за Мен, отстоявайте истината. Правилното е правилно и грешното е грешно. Не бъркайте бялото и черното. Вие ще бъдете във война със Сатана и трябва напълно да го победите, така че никога да не стане отново. Трябва да дадете всичко, което имате, за да защитите Моето свидетелство. Това ще бъде целта на вашите действия — не го забравяйте. Но сега вие нямате вяра, нито способност да различавате нещата, и винаги сте неспособни да разбирате Моите думи и Моите намерения. Въпреки това не се безпокойте; всичко върви според Моите стъпки и безпокойството само създава проблеми. Прекарвайте повече време пред Мен и не придавайте значение на храната и облеклото, които са за физическото тяло. Търси често Моите намерения и Аз ясно ще ти покажа какви са те. Постепенно ще откриеш намеренията Ми във всичко, така че за всяко човешко същество ще имам безпрепятствен начин за навлизане. Това ще удовлетвори сърцето Ми и вие ще приемете благословии с Мен за вечни времена.

Предишна: Глава 40

Следваща: Глава 42

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger