Истински вярващ в Бог ли си?

Възможно е повече от година или две да си ходил по пътя на вярата в Бог и може би през тези години си преживял много трудности в живота си, или може би не си преживял много трудности, а вместо това си получил обилна благодат. Възможно е също така да не си изпитал нито трудности, нито благодат, а да си живял един по-скоро обикновен живот. Въпреки това ти все още си последовател на Бог, така че нека поговорим за следването на Бог. Все пак трябва да напомня на всички, които четат тези думи, че Божието слово е насочено към онези, които Го признават и следват, а не към всички хора, независимо дали Го признават, или не. Ако вярваш, че Бог говори на масите, на всички хора по света, тогава Божието слово няма да има въздействие върху теб. Така че трябва да помниш всички тези думи в сърцето си и те винаги да бъдат с теб. И така, нека да поговорим за случващото се в нашия дом.

Време е всички вие да разберете истинското значение на вярата в Бог. Смисълът на вярата в Бог, за който говорих преди, беше свързан с вашето положително навлизане във вярата. Днес е различно. Днес бих искал да разнищя същността на вярата ви в Бог. Разбира се, това означава да ви я покажа откъм недобрата ѝ страна. Ако не го направя, тогава вие никога не бихте познали истинското си лице и всеки път бихте се хвалили със своята набожност и вярност. Справедливо е да се каже, че ако не разоблича грозотата в дълбините на сърцата ви, тогава всеки от вас би си сложил корона на главата и би запазил цялата слава за себе си. Арогантната ви и самонадеяна природа ви подтиква да се обърнете срещу собствената си съвест, да се бунтувате срещу Христос и да Му се противопоставяте и да разкривате грозотата си, като така изваждате наяве вашите намерения, представи, ексцентрични желания и алчни очи. И все пак продължавате да говорите, че страстта ви към делото на Христос гори през всички дни на живота ви и да повтаряте отново и отново истините, отдавна изречени от Христос. Това е вашата „вяра“ — „чистата ви вяра“. През цялото време Аз съм се придържал към строг стандарт за човека. Ако твоята вярност е обвързана с умисъл и условия, тогава бих предпочел да мина без твоята така наречена вярност, защото се отвращавам от онези, които Ме мамят със скритите си умисли и Ме изнудват с условия. Искам човекът да Ми бъде абсолютно верен, да върши всичко в името на вярата и да я доказва. Презирам опитите ви да Ме възрадвате с ласкателства, защото винаги Съм се отнасял към вас искрено и затова очаквам и вие да се отнасяте към Мен с истинска вяра. Когато става дума за вяра, мнозина вероятно си мислят, че следват Бог, защото имат вяра, иначе не биха понасяли такова страдание. Затова те питам следното: ако вярваш в съществуването на Бог, защо не се боиш от Него? Ако вярваш в съществуването на Бог, защо в сърцето ти няма и капчица ужас от Него? Ти приемаш, че Христос е въплъщение на Бог, защо тогава Го презираш? Защо се държиш неуважително към Него? Защо Го сочиш с пръст? Защо винаги тайно следиш действията Му? Защо не се подчиняваш на Неговите разпоредби? Защо не действаш в съответствие със словото Му? Защо Го изнудваш и да крадеш от пожертвованията Му? Защо говориш от името на Христос? Защо съдиш дали делото Му и словото Му са правилни? Защо се осмеляваш да Го хулиш зад гърба Му? Тези и други неща ли съставляват вярата ви?

Думите и поведението ви разкриват черти от неверието ви в Христос. Неверието прониква в мотивите и целите на всичко, което правите. Дори погледът ви отразява неверие в Христос. Може да се каже, че чертите на неверието се проявяват във всеки от вас ежеминутно. Това означава, че във всеки момент съществува опасност да предадете Христос, защото кръвта, която тече във вените ви, е пропита с неверие към въплътения Бог. Ето защо казвам, че следите, които оставяте по пътя на вярата в Бог, не са истински. Докато вървите по пътя на вярата в Бог, вие не стъпвате здраво на земята — просто се носите по повърхността. Никога не вярвате напълно в словото на Христос и не сте способни веднага да го приложите на практика. Това е причината да нямате вяра в Христос. Друга причина, поради която нямате вяра в Него, е, че винаги имате свои представи за Него. Винаги сте скептични към делото на Христос, пренебрегвате думите Му, имате мнение за всяко дело, извършено от Христос, и не можете да разберете това дело правилно, не можете да се откажете от представите си, независимо какво ви е обяснено, и т.н. — това са все чертите на неверието, примесени във вашите сърца. Въпреки че следвате делото на Христос и никога не отпадате, в сърцата ви има твърде много непокорство, което осквернява вярата ви в Бог. Може би не сте съгласни, но ако не можеш да се видиш отвътре, тогава със сигурност ще бъдеш сред онези, които загиват, защото Бог усъвършенства само тези, които наистина вярват в Него, а не съмняващите се в Него, и най-малко онези, които неохотно Го следват, без някога да са вярвали, че Той е Бог.

Някои хора не се радват на истината, а още по-малко на правосъдието. Вместо това те се радват на власт и богатство и се наричат търсачи на власт. В света те търсят само деноминации, които имат влияние, и пастори и учители, обучавали се в духовни семинарии. Макар да са приели пътя на истината, те вярват само наполовина. Не са способни да отдадат цялото си сърце и ум, от устата им излизат думи, че се посвещават на служба на Бог, но очите им са насочени към великите пастори и учители, а към Христос гледат с пренебрежение. Сърцата им са прилепени към тщеславието, богатството и славата. Те смятат за невъзможно такъв скромен човек да може да покори толкова много хора, една толкова обикновена личност да е способна да усъвършенства човека. Мислят, че не е възможно тези нищожества сред прахта и бунищата да са избраните от Бог люде. Те смятат, че ако такива хора са обект на Божието спасение, то небето и земята биха се обърнали с главата надолу и всички хора биха се смели на глупостта си. Смятат, че ако Бог избира такива нищожества, за да бъдат усъвършенствани, то великите хора биха се превърнали в Самия Бог. Възгледите им са опетнени от неверие. Освен че са лишени от вяра, те са просто нелепи скотове, защото ценят единствено високия ранг, престижа и властта и уважават само големите групи и деноминации. Не изпитват ни най-малко уважение към онези, които са водени от Христос, станали са просто предатели, които са обърнали гръб на Христос, на истината и на живота.

Възхищаваш се не на смирението на Христос, а на онези лъжепастири с признат авторитет. Боготвориш не обичливостта или мъдростта на Христос, а онези развратници, които се въргалят в мръсотията на света. Присмиваш се на болката на Христос, който няма къде да подслони главата Си, но се възхищаваш на онези трупове, които ловуват пожертвования и живеят в разврат. Не желаеш да страдаш заедно с Христос, но с удоволствие се хвърляш в обятията на онези безразсъдни антихристи, въпреки че от тях получаваш само плът, думи и контрол. Дори и сега сърцето ти продължава да бъде привлечено от тях, от репутацията им, от положението им, от влиянието им. И все още си на мнение, че е трудно да повярваш в делото на Христос и не желаеш да го приемеш. Ето защо казвам, че ти липсва вяра да признаеш Христос. Причината, поради която Го следваш и до днес, е, че нямаш друг избор. Образите на редица възвишени личности отдавна се извисяват в сърцето ти, не можеш да забравиш нито една тяхна дума и дело, нито пък влиятелните им слова и ръцете им. В сърцата ви те винаги са най-важните и винаги са героите. Но не такова е отношението към днешния Христос. В сърцето ти Той винаги е омаловажен и никога не заслужава страх. Защото Той е твърде обикновен, има много малко влияние и въобще не е възвишен.

И тъй, Аз казвам, че всички, които не ценят истината, са неверници и предатели на истината. Такива хора никога няма да получат одобрението на Христос. Разбра ли сега с какво неверие си изпълнен и какво предателство таиш към Христос? Затова те призовавам: тъй като си избрал пътя на истината, посвети се с цялото си сърце. Не бъди противоречив или нерешителен. Трябва да разбереш, че Бог не принадлежи нито на света, нито на един човек, а на всички, които истински вярват в Него, на всички, които Му се покланят, и на всички, които са Му предани и верни.

Днес във вас има много неверие. Вгледайте се внимателно в себе си и със сигурност ще намерите своя отговор. Когато откриеш истинския отговор, тогава ще признаеш, че не си вярващ в Бог, а по-скоро си този, който Го мами, хули и предава, и който не Му е верен. Тогава ще разбереш, че Христос не е човек, а Бог. Когато този ден настъпи, ти ще се боиш от Христос, ще се ужасяваш от Него и истински ще Го обичаш. Сега само тридесет процента от сърцето ви е изпълнено с вяра, а останалите седемдесет процента са изпълнени със съмнения. Всичко, което Христос прави и казва, може да породи във вас представи и мнения за Него — представи и мнения, които произтичат от пълното ви неверие в Него. Вие се възхищавате и се ужасявате само от невидимия Бог на небето и не се съобразявате с живия Христос на земята. Не е ли и това вашето неверие? Вие копнеете само за Бог, който е действал в миналото, но не се изправяте пред днешния Христос. Това е „вярата“, отдавна вкоренена в сърцата ви, вярата, която не вярва в днешния Христос. В никакъв случай не ви подценявам, защото във вас има твърде много неверие, твърде много нечистотии, които трябва да бъдат подложени на дисекция. Тези нечистотии са знак, че нямате никаква вяра; те са белег на вашето отричане от Христос и ви заклеймяват като Негови предатели. Те са завеса за вашето познание за Христос, пречка за придобиването ви от Христос, препятствие за пригодността ви да бъдете с Христос и доказателство, че Той не ви одобрява. Сега е моментът да изследвате всички аспекти на вашия живот! Това ще ви бъде от полза по всевъзможни начини!

Предишна: Трябва да търсиш начин да съответстваш на Христос

Следваща: Христос извършва делото на правосъдието с помощта на истинат

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger