Практика (8)

Вие все още не разбирате различните аспекти на истината и в практиката ви все още има доста изопачаване; в много области живеете според представите и въображението си, без да сте в състояние да разберете принципите на практиката. Затова все още е необходимо хората да бъдат насочвани да навлязат в правия път; с други думи, така че да са в състояние да регулират човешкия и духовния си живот, да прилагат на практика и двата аспекта и да не се налага често да бъдат подкрепяни или напътствани. Само тогава те ще притежават истински духовен ръст. И дори ако в бъдеще няма кой да те напътства, пак ще можеш да изживяваш самостоятелно. Ако днес схванеш кои аспекти на истината са от решаващо значение и кои — не, в бъдеще ще можеш да навлезеш в реалността. Днес вие сте водени по правилния път, което ви позволява да разберете много истини, а в бъдеще ще можете да навлезете по-дълбоко. Може да се каже, че това, което се дава на хората да разберат сега, е най-чистият път. Днес си воден на правилния път — и когато един ден няма да има кой да те води, ти ще практикуваш и ще напредваш все по-дълбоко според този най-чист от всички пътища. Днес хората разбират кои видове практики са правилни и кои са отклоняващи се. След като разберат тези неща, в бъдеще опитът им ще се задълбочи. Днес се обръщат представите, въображенията и отклоненията в практиката ви и ви се разкрива пътят на практиката и навлизането в нея, след което този етап на делото ще приключи и вие ще започнете да вървите по пътя, по който би трябвало да вървят хората. Тогава Моето дело ще бъде завършено и от този момент нататък вие няма да се срещате повече с Мен. Днес вашият духовен ръст е все още незначителен. Има много трудности, които произтичат от природата същност на човека, а също така има и някои дълбоко вкоренени неща, които тепърва трябва да бъдат изкоренени. Вие не разбирате най-фините детайли от природата същност на хората и все още имате нужда Аз да ви ги посоча, защото в противен случай не бихте могли да ги разпознаете. В определен момент, когато нещата от същината ви се разкрият, това е така нареченото наказание и правосъдие. Едва когато Моето дело бъде извършено изцяло и напълно, Аз ще го приключа. Колкото по-дълбоко се разкриват вашите покварени същности, толкова повече знания ще притежавате, а това ще бъде от голямо значение за бъдещото ви свидетелство и съвършенство. Едва когато делото на наказание и правосъдие бъде напълно извършено, Моето дело ще бъде завършено и вие ще Ме познаете от Моето наказание и правосъдие. Не само ще познаете Моя нрав и праведност, но което е по-важно, ще познаете Моето наказание и правосъдие. Мнозина сред вас имат добра представа за новостта и степента на детайлност на Моето дело. Независимо от това, вие трябва да видите, че Моето дело е ново и детайлно и че Аз ви уча да практикувате лице в лице, като ви водя за ръка. Само това е от полза за практиката ви и за способността ви да останете непоколебими в бъдеще; в противен случай бихте били като есенни листа, обрулени, пожълтели и сухи, без капка стойност. Трябва да знаете, че знам всичко, което е в сърцата и душите ви, и трябва да знаете, че делото, което върша, и словата, които изричам, са много прецизни. Въз основа на вашия нрав и заложби, ето как трябва да се действа с вас. Само по този начин знанието ви за Моето наказание и правосъдие ще стане по-ясно и дори да не знаете днес, утре ще знаете. Всяко сътворено същество ще падне сред Моето слово на наказание и правосъдие, защото Аз не търпя противопоставянето на никой човек срещу Мен.

Всички вие трябва да сте в състояние да регулирате живота си в разумни граници. Можете да организирате всеки ден както желаете; можете да правите каквото пожелаете; можете да четете Божието слово, да слушате химни или проповеди или да пишете благочестиви послания; а ако ви е интересно, можете да пишете химни. Всичко това не представлява ли подходящ живот? Това са все неща, които трябва да съставляват един човешки живот. Хората трябва да живеят естествено; едва когато са пожънали плодове както в нормалната си човешка природа, така и в духовния си живот, може да се смята, че са навлезли в нормалния живот. Днес не само по отношение на човешката природа ти липсва проницателност и разум. Съществуват и много видения, които трябва да бъдат познати и с които хората трябва да бъдат въоръжени, и какъвто и урок да срещнеш, това е урокът, който трябва да научиш; трябва да можеш да се адаптираш към средата. Повишаването на твоето ниво на образованост трябва да се извърши в дългосрочен план, за да бъде ползотворно. Има някои неща, които трябва да си набавиш за нормален, човешки живот, а също така трябва да разбереш как си навлязъл в живота. Днес ти си разбрал много Божии слова — като ги четеш отново сега — които не си разбирал навремето, и сърцето ти е станало по-твърдо. Това са и резултатите, които си заслужил. В който и да е ден, в който ядеш и пиеш Божието слово и в теб има поне малко разбиране, можеш свободно да беседваш с братята и сестрите си. Не е ли това животът, който трябва да имаш? Понякога се повдигат някои въпроси или размишляваш върху някоя тема и това те прави по-добър в разпознаването, дава ти повече проницателност и мъдрост, позволявайки ти да разбереш някои истини — и не е ли това, което се съдържа в духовния живот, за който се говори днес? Не е приемливо да се прилага само един аспект на духовния живот; яденето и пиенето на Божието слово, молитвата и пеенето на химни — всичко това представлява духовен живот, а когато имаш духовен живот, трябва да имаш и нормална човешка природа. Днес голяма част от това, което се казва, е с цел да се даде на хората разум и прозрение, за да им се позволи да притежават нормална човешка природа. Какво означава да имаш проницателност; какво означава да имаш нормални междуличностни отношения; как трябва да взаимодействаш с хората — ти трябва да си набавиш тези неща чрез ядене и пиене на Божието слово, а това, което се изисква от теб, е постижимо чрез нормална човешка природа. Набавете си нещата, които трябва да си набавите, и не надхвърляйте това, което е редно; някои хора използват всякакви думи и речник и по този начин изтъкват чара си. А има и други, които четат всякакви книги, с което задоволяват желанията на плътта. Те дори изучават и подражават на биографиите и цитатите на така наречените велики световни личности и четат порнографски книги — това е още по-смешно! Подобни хора не познават пътя за навлизане в живота, а още по-малко познават Божието дело днес. Те дори не знаят как да прекарат един ден. Такъв е вакуумът в живота им! Те са в пълно неведение за това, в което трябва да навлязат. Всичко, което правят, е да говорят и да общуват с другите, сякаш говоренето замества собственото им навлизане. Нима нямат срам? Това са хора, които не знаят как да живеят и които не разбират човешкия живот; те прекарват целия ден в тъпчене и вършене на безсмислени неща — какъв е смисълът да се живее по този начин? Виждал съм, че за много хора, освен да работят, да се хранят и обличат, скъпоценното им време е заето с безсмислени неща, независимо дали става дума за забавления и глупости, клюки или спане през целия ден. Това ли е животът на един светец? Това ли е животът на нормален човек? Може ли подобен живот да те доведе до съвършенство, когато той е нищожен, изостанал и нехаен? Толкова ли си готов да се предадеш на Сатана за нищо? Когато животът на хората е лесен и в обкръжението им няма страдание, те са неспособни да изживяват. В удобна среда хората лесно се развращават — но неблагоприятната среда те кара да се молиш с по-голяма настойчивост и да правиш така, че да не смееш да изоставиш Бог. Колкото по-лесен и скучен е животът на хората, толкова повече те усещат, че няма смисъл да живеят, и дори смятат, че е по-добре да умрат. Ето колко покварена е плътта на хората; те извличат полза само ако са подложени на изпитание.

Този етап от делото на Исус беше извършен в Юдея и Галилея и езичниците не знаеха за него. Делото, което Той вършеше, беше строго секретно и никой друг народ освен Израел не знаеше за него. Едва когато Исус завърши делото Си и то предизвика вълнение, хората разбраха за него, а по това време Той си беше тръгнал. Исус дойде, за да извърши един етап от делото, спечели някои хора и завърши етап от делото. На който и етап от делото да се намира Бог, има много хора, които Го следват. Ако то се извършваше само от Самия Бог, щеше да е безсмислено; трябва да има хора, които да следват Бог, докато Той не извърши този етап от делото докрай. Едва когато делото на Самия Бог е завършено, хората започват да изпълняват делото, възложено от Бог, и едва тогава Божието дело започва да се разпространява. Бог върши само делото по въвеждането на нова епоха; делото на хората е да го продължат. Така че делото на днешния ден няма да продължи дълго; животът Ми с човека няма да продължи много дълго. Аз само довършвам делото Си и ви карам да изпълнявате задълженията, които трябва, за да може това дело и това евангелие да се разпространят възможно най-бързо сред езичниците и другите народи — само така можете да изпълните своя дълг като хора. Днешното време е най-ценното от всички други. Ако го пренебрегваш, си глупак; ако в тази среда ядеш и пиеш тези слова и преживяваш това дело, но въпреки това все още ти липсва решимост да се стремиш към истината и нямаш ни най-малко чувство за бреме — какво ще стане тогава с твоето бъдеще? Не е ли човек като теб узрял да бъде отстранен?

Предишна: Практика (7)

Следваща: Служете, както служеха израилтяните

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger