Глава 48

Аз съм тревожен, но колко от вас са способни да бъдат на едно мнение и да мислят еднакво с Мен? Вие просто не обръщате внимание на думите Ми, като напълно ги игнорирате и не се фокусирате върху тях, но по-скоро се фокусирате само върху собствените си повърхностни неща. Вие считате Моята старателна грижа и усилия за загуба. Съвестта ви не е ли заклеймена? Вие сте невежи и лишени от разум, всички сте глупаци и не можете да Ме удовлетворите изобщо. Аз съм целият за вас, но доколко можете да бъдете вие за Мен? Вие сте разбрали погрешно намеренията Ми и точно вашата слепота и неспособност да прозирате нещата винаги Ме карат да се притеснявам за вас и да отделям време за вас. Колко от времето си можете да отделите и да Ми посветите? Трябва да си задавате тези въпроси по-често.

Моите намерения са изцяло свързани с вас — наистина ли разбирате това? Ако наистина го разбирахте, отдавна щяхте да схванете Моите намерения и щяхте да проявите загриженост към Моето бреме. Не бъдете нехайни отново или ще останете без действието на Светия Дух във вас, което ще накара вашите духове да умрат и да пропаднат в Хадес. Нима това не е твърде ужасно за теб? Няма нужда да ви напомням отново. Трябва да поровите в съвестта си и да се запитате: дали това е защото твърде много Ми е жал за вас или защото Ми дължите твърде много? Не бъркайте правилно и грешно, не се лишавайте от разум! Сега не е моментът да се борите за власт и печалба или да се занимавате с интриги. По-скоро трябва бързо да оставите настрана тези неща, които са толкова пагубни за живота, и да се стремите да навлезете в реалността. Вие сте толкова нехайни! Не можете да разберете сърцето Ми или да осъзнаете намеренията Ми. Има много неща, които не трябваше да казвам, но вие сте такива объркани хора, които не разбират, така че трябваше да ги повтарям отново и отново и дори по този начин вие все още не сте удовлетворили сърцето Ми.

Като ви броя един по един, колко от вас наистина могат да проявят загриженост към сърцето Ми?

Предишна: Глава 47

Следваща: Глава 49

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger