Послеслов

Макар че тези думи не са пълната съвкупност от Божиите изрази, те са достатъчни, за да могат хората да постигнат целите по опознаване на Бог и промяна в нрава. Може би има хора, които смятат, че тъй като делото на Бог в континенталната част на Китай е приключило, това доказва, че Той е приключил с изричането на всички думи, които трябва да изрече, и че Той не може да има нищо ново за казване, защото Бог е способен да изрича само тези думи. Нещо повече, има хора, които вярват, че „Словото се явява в плът“ съдържа всички изрази на Бог в Епохата на царството и че получаването на тази книга е равносилно на получаването на всичко от Бог или че тази книга ще води човечеството в бъдеще, точно както Библията. Вярвам, че тези, които поддържат подобни възгледи, не са малцинство, защото хората обичат винаги да налагат ограничения на Бог. Въпреки че всички те заявяват, че Бог е всемогъщ и всеобхватен, тяхната природа все пак им позволява лесно да ограничат Бог в рамките на определен обхват. Всеки опознава Бог, но междувременно всеки се съпротивлява и Го ограничава.

Божието дело в Епохата на царството едва сега започва. Всички слова на Бог, съдържащи се в тази книга, са насочени просто към онези, които са Го следвали по онова време, и са само част от Неговите изрази, които са направени в сегашното Му въплъщение; те не представляват всичко Божие. Нещо повече, не може да се каже, че книгата обхваща цялото дело, което Бог ще извърши, докато е в настоящото Си въплъщение. Бог ще насочи Своите думи към хора от различни етноси и произход, ще завладее цялото човечество и ще сложи край на старата епоха. Как би могъл Той да приключи всичко това, след като е изразил само такава малка част от Своите думи? Просто делото Му е разделено на различни времеви периоди и етапи; Той работи в съответствие със Своя план и изразява думите Си в съответствие със Своите стъпки. Как би могъл човек да проумее Божието всемогъщество и мъдрост? Фактът, който искам да обясня тук, е следният: това, което Бог представлява и притежава, е вечно неизчерпаемо и безкрайно. Бог е източникът на живота и на всички неща; Той не може да бъде разбран от никое сътворено същество. И накрая, трябва да продължа да напомням на всички: никога повече не ограничавайте Бог в книги, в думи или в Негови минали слова. Има само една дума, която може да опише характеристиката на Божието дело: ново. Той не обича да върви по стари пътища или да повтаря делата Си; освен това не иска хората да Му се покланят, като Го ограничават в рамките на определен обсег. Това е Божият нрав.

Предишна: Предисловие

Следваща: Въведение

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger