Най-накрая чух Божия глас

4 ноември 2023

Като млад работех много неща. Отговарях за заплатите в областната управа на град Сукре, Венесуела. Занимавах се със заплатите и с обслужване на много хора всеки ден. Работех и в отдел човешки ресурси към законодателния съвет и известно време преподавах информационни технологии във вечерно училище за възрастни. Всичките ми позиции имаха едно общо нещо — пряк контакт с много хора. Работата беше основното ми занимание през деня и макар че бях доста зает, животът ми винаги беше много спокоен. Когато неочаквано удари пандемията, не можех да общувам с хора и приходите ми едва покриваха и половината от разходите за храна. В живота ми настъпи криза. Трябваше да стоя на опашка, за да си купя храна, и чаках три дни за газ. Тогава се обърнах към словото на Господ за утеха. Съседът ми също беше вярващ и при всяка наша среща си говорехме как всички тези бедствия са предсказани в Библията и как злото и покварата на човечеството са източникът на всички тези катаклизми. Живеем в последните дни и в Библията е предсказано, че Господ Исус ще се завърне, за да ни съди по това време, затова трябва да се завърнем на страната на Бог, за да спечелим закрилата и спасението Му. Всеки ден се молех на Бог за мъдрост и насоки. Исках да опозная Бог и трябваше да Го намеря, защото Божието слово беше единственият начин да намеря утеха, да спра да греша и да стана човек, който Му носи радост. Отворих Библията и помолих Бог да ме просветли. Прочетох Псалтир и Притчи Соломонови, както и Проповедта на планината на Господ Исус, но все не намирах пътя, по който трябва да поема. Чувствах се наистина загубен и финансовите ми проблеми се изостряха все повече. В живота ми настъпваше криза и не можех да осигурявам семейството си. Когато дъщеря ми се нуждаеше от нещо, не можех да ѝ помогна. Натъжавах се и можех само да я успокоя с думите, че тези трудности са временни, но сам не вярвах в това. Тъга обзе сърцето ми. Не знаех как да постъпя. Исках да емигрирам, да напусна тази държава и да търся друго решение, но заради пандемията не можех да си извадя нито нужните документи, нито паспорт. Всичко ставаше все по-трудно за мен. Точно тогава жена ми ми каза, че вече не иска да е с мен. Това беше последната капка. Имах чувството, че ще се срина, че животът вече няма смисъл. Изпаднах в клинична депресия — болката ми беше огромна. Плаках много и прекарах много безсънни нощи. Единственото, което ми донасяше малко мир, беше да се моля на Бог.

Един ден получих съобщение в WhatsApp. Сестра ме канеше да се присъединя към едно християнско обучение да слушам Божието слово и ме попита дали искам да го изучавам. Казах, че искам, и тя ме добави към групата на обучаемите. Когато имах шанса да чуя словото на Всемогъщия Бог, почувствах, че Бог отговаря на молитвите ми. Бях привлечен от властните слова на Всемогъщия Бог и те разсеяха много мои съмнения и представи. Научих, че Бог се е завърнал и върши ново дело. Това ми въздейства много силно. Сред изненадата, радостта и любопитството ми научих за Божия шестхилядолетен план за управление и за трите етапа на делото Му по спасението на човечеството, че във всяка епоха Той приема различно име (Йехова, Исус и Всемогъщия Бог), и за смисъла на делото, което Той върши във всяка епоха. Словата на Всемогъщия Бог ми се понравиха — бях толкова щастлив. Исках да науча още истини и да ги споделя с други хора, за това радостно споделих евангелието със съседите си и им съобщих, че Господ Исус се е завърнал. Мислех, че всеки вярващ, който чуе Божието евангелие от последните дни, ще се зарадва, ще потърси истината и охотно ще приеме евангелието. Но беше точно обратното. Питаха ме: „Нищо от това не е в Библията, откъде го взе?“. Аз им казвах: „Научих го от онлайн група за обучение и тъкмо започнах да го изучавам, затова знанията ми са ограничени, но словата на Всемогъщия Бог наистина ме привлякоха“. Те ме предупредиха да внимавам и казаха, че в последните дни ще се появят много лъжехристи. Тогава ми изпратиха няколко стиха от Библията: „Тогава, ако ви каже някой: „Ето, тук е Христос!“, или: „Ето там!“, не вярвайте; защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните. А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко(Марк 13:21-23). Казаха, че се задълбочавам във фалшива религия и че в технологично напредналия 21-ви век, ако Господ Исус се завърне, Той със сигурност ще сътвори невероятно чудо, което ще разтресе целия свят, но засега нищо такова не се е случило. Казаха също, че Господ Исус не се бил появил и изцерил болните, съживил мъртвите и така нататък, което означавало, че Господ не се е завърнал още. Когато ги чух, сърцето ми се изпълни със съмнения. Беше ме страх да не предам Господ Исус. Тревожех се дали не съм бил излъган и дали не следвам лъжехрист. Тогава все още бях убеден, че Господ Исус ще се завърне върху облаци, ще седне на огромен бял трон и ще съди всеки човек според греховете му, но споделящите евангелието казаха, че Бог се е въплътил и изразява слова, за да съди греховете ни. Всичките тези неща породиха у мен вътрешен конфликт и станах още по-неспокоен. Въпреки че нямах търпение за вечерната проповед и усещах, че искам да продължа да изследвам това, думите на съседите бяха проникнали в сърцето ми и бях скептичен. Когато проповедта започна, реших да напусна групата.

Посочих основанието си да напусна групата в съобщение по WhatsApp, като обясних притесненията си, че съм измамен от лъжехрист, и включих откъсите от Библията, които ми бяха изпратили съседите. Тъкмо щях да изпратя съобщението и да напусна групата, когато внезапно получих известие, че телефонът ми няма батерия и ще се изключи. Бях изненадан, защото винаги го зареждах преди събрания — защо батерията изведнъж свърши? Но все още бях сигурен в решението си. Казах си: как може да няма големи чудеса, щом Христос се е завърнал? Включих телефона си да се зарежда и реших да изпратя съобщението, щом телефонът достигне минимален заряд. Когато стигна 5%, го включих и видях няколко стиха от Библията, изпратени в групата. Прочетох ги от любопитство: „Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене(Откровение 3:20). „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват(Йоан 10:27). Братята и сестрите споделяха: „От Божието слово виждаме, че когато Господ се завърне, ще почука на вратата и ще повика овцете Си със словата Си. Дали можем да приветстваме Господ зависи най-вече от това дали чуваме гласа Му. Трябва да можем да чуваме гласа на Господ, за да отворим вратата, да Го приветстваме и да вечеряме с Него. Затова, ако чуеш някой да свидетелства, че Господ се е завърнал, не затваряй вратата и не се страхувай да не бъдеш измамен, а бъди мъдра девица — важното е да се съсредоточиш върху гласа на Господ“. Тогава видях, че сестра е изпратила откъс от словото на Всемогъщия Бог в групата. „Ако в днешно време се появи човек, който може да показва знамения и чудеса, да изгонва демони, да изцерява болните и да върши много чудеса, и ако този човек твърди, че е Исус, който е дошъл, то тогава той би бил измамник, изпратен от нечисти духове, които имитират Исус. Запомнете това! Бог не повтаря едно и също дело. Исусовият етап от делото е вече завършен и Бог повече никога няма да повтори този етап от делото. (…) В човешките представи Бог винаги трябва да показва знамения и чудеса, винаги трябва да изцерява болните и да изгонва демони, винаги трябва да бъде точно като Исус. Този път обаче Бог изобщо не е такъв. Ако в последните дни Бог все още показва знамения и чудеса, все още изгонва демони и изцерява болни — ако върши точно същото, което е вършел Исус — тогава Бог ще повтаря едно и също дело и делото на Исус нямаше да бъде значимо или стойностно. И така във всяка епоха Бог изпълнява по един етап от делото. Щом един етап от Неговото дело бъде приключен, нечистите духове веднага започват да го имитират, и след като Сатана започне да следва Бог по петите, Бог променя метода. Веднага щом Бог завърши даден етап от делото Си, нечистите духове започват да го имитират. Трябва да сте наясно с това(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаване на Божието дело днес“). Словото на Всемогъщия Бог и споделеното от другите ме изумиха. Те съдържаха всички отговори, които бях търсил. Казах си, че това е самата истина. Бог е винаги нов, никога стар, и винаги върши ново дело. Той не би повторил старото Си дело. Господ Исус не е повторил делото от Епохата на закона, та защо да върши същото дело като в Епохата на благодатта, когато Се завърне? Всемогъщият Бог вече е дошъл и е поставил началото на нова епоха и върши новото дело на Епохата на царството. Това дело никога не е билo извършвано преди. Всемогъщият Бог даже ни е предупредил: „Ако в днешно време се появи човек, който може да показва знамения и чудеса, да изгонва демони, да изцерява болните и да върши много чудеса, и ако този човек твърди, че е Исус, който е дошъл, то тогава той би бил измамник, изпратен от нечисти духове, които имитират Исус“. Само злите духове имитират работата на Бог в миналото и се преструват на Него, като сътворяват чудеса, за да заблуждават хората. Това беше просветляващо за мен. Научих как да различавам лъжехристите и узнах истинската причина за това Бог да не показва знамения и чудеса в Епохата на царството. В последните дни Бог върши делото на правосъдието, пречистването и спасението на човечеството чрез изразяване на истини, като отвежда човека в царството Си. Щом разбрах това, продължих да ходя на събранията.

По-късно прочетох друг откъс от словата на Всемогъщия Бог. „Никой, който вярва в Исус, няма право да проклина или осъжда другите. Всички вие трябва да сте разумни и да приемате истината. Може би след като си чул пътя на истината и си прочел словото на живота, смяташ, че само една десетохилядна от тези думи е в съответствие с твоите убеждения и с Библията, и затова трябва да продължиш да търсиш в тази десетохилядна от тях. Все пак те съветвам да се смириш, да не бъдеш прекалено самоуверен и да не се превъзнасяш твърде много. Дори с толкова нищожно уважение към Бог в сърцето си ще получиш по-голяма светлина. Ако внимателно изследваш и многократно размишляваш върху тези думи, ще разбереш дали те са истина и дали са живот. Може би след като са прочели само няколко изречения, някои хора сляпо ще отхвърлят тези думи, като кажат: „Това е само някакво си просвещение на Светия Дух“ или „Това е лъжехрист, дошъл да заблуждава хората“. Които казват такива неща, са заслепени от невежество! Твърде малко разбираш ти делото и мъдростта на Бог и те съветвам да започнеш отново от самото начало! Не трябва сляпо да отхвърляте казаните от Бог думи заради появата на лъжехристи през последните дни и не трябва да хулите Светия Дух, защото се страхувате от измама. Не би ли било наистина жалко? Ако след дълги изследвания все още смяташ, че тези думи не са истината, не са пътят и не са изявата на Бог, то накрая ще бъдеш наказан и ще останеш неблагословен. Ако не приемаш тази истина, изречена толкова ясно и категорично, то не си ли негоден за Божието спасение? Не си ли някой, който не е достатъчно благословен, за да се върне пред Божия престол? Помисли за това! Не бъди прибързан и импулсивен и не приемай вярата в Бог като игра! Помисли от гледна точка на целта си, от тази на перспективите си, на живота си и не изигравай сам себе си! Можеш ли да приемеш тези думи?(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „До момента, в който видиш духовното тяло на Исус, Бог ще е направил ново небе и нова земя“). От Божиите слова разбрах, че трябва да бъдем като мъдрите девици по отношение на завръщането на Бог в последните дни, а не прибързано да отричаме появата на Христос. Това, че в последните дни ще се появят лъжехристи, не означава, че можем сляпо да отричаме и осъждаме новото дело на Бог и словата Му. Трябва да се научим да се ослушваме за Божия глас и да изследваме Божието дело, като смирено го търсим. Това е единственият начин да чуем Божия глас и да приветстваме Господ. Иначе ще загубим Божието спасение. Точно както казва Всемогъщият Бог: „Не бъди прибързан и импулсивен и не приемай вярата в Бог като игра! Помисли от гледна точка на целта си, от тази на перспективите си, на живота си и не изигравай сам себе си! Можеш ли да приемеш тези думи?“. Словата на Всемогъщия Бог ми показаха, че когато грешните възгледи, които съседите споделиха с мен, ме възпряха от това да изследвам делото на Всемогъщия Бог, аз прибързах да ги приема. Не опитах да получа по-дълбоко разбиране за Църквата на Всемогъщия Бог или да потърся хора в Църквата на Всемогъщия Бог, които да отговорят на въпросите ми. Просто импулсивно реших да напусна групата и да спра да изследвам истинския път. Импулсивността ми за малко да ми струва Божието спасение в последните дни. Тогава разбрах, че не може да се поддавам на импулсивността, когато ме споходят съмнения и объркване, или прибързано да съдя, и че трябва да съм внимателен, да се моля на Бог и винаги да търся истината. Трябваше да се отнасям към Божиите слова с уважение и смирено да търся, за да разпозная Божия глас чрез напътствията Му и да приветствам завръщането на Господ. Яденето и пиенето на словата на Всемогъщия Бог всеки ден ми даде по-дълбоко разбиране на Библията и аз се уверих, че това е появата и делото на Бог в последните дни, и приех Всемогъщия Бог без колебание.

Един ден прочетох други два откъса от словата на Всемогъщия Бог. „Не е трудно да разгледаме въпроса в дълбочина, но за целта е необходимо всеки един от нас да приеме следната истина: въплътеният Бог притежава Божията същност; въплътеният Бог притежава Божието проявление. Въплъщавайки се, Бог ще осъществи Своя замисъл делото Си, и тъй като Бог се превръща в плът, Той ще изрази Своята същност и ще може да осени човека с истината, ще го дари с живота и ще го насочи по правилния път. Плът, която не съдържа Божията същност, категорично не е въплътеният Бог; в това няма съмнение. Ако човек иска да разбере дали пред него е Самият въплътен Бог, той трябва да прецени това по изразявания от Него нрав и по изричаните от Него думи. Иначе казано, за да потвърди, че това е въплътеният Бог и да прецени дали това е истинският път, човек трябва да ползва за ориентир Божията същност. Тоест, за да определи дали това действително е въплътеният Бог, той трябва да се вгледа в същността Му — в Неговото дело, в словото Му, в нрава Му и в множество други аспекти — вместо да съди по външни белези. Невеж и неук е човекът, който се взира само в Неговото външно проявление и в резултат пренебрегва същността Му(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Предисловие“). „Бог, който стана плът, се нарича Христос, а Христос, който може да даде на хората истината, се нарича Бог. В това няма никакво преувеличение, защото Той притежава същността на Бог, нрава на Бог и мъдростта на Неговото дело, които са непостижими за човека. Онези, които наричат себе си Христос, но не могат да извършат Божието дело, са самозванци. Христос не е просто проявлението на Бог на земята, но и конкретната плът, в която Бог се е облякъл, изпълнявайки и завършвайки Своето дело сред хората. Тази плът не може да бъде заменена от никой друг човек — тя е онази плът, която е способна правилно да върши Божието дело на земята, да изразява Божия нрав, правилно да представлява Бог и да осигурява на човека живот. Рано или късно всички онези, които се преструват на Христос, ще паднат, защото макар да твърдят, че са Христос, в тях няма нищо от Христовата същност. И затова казвам, че човек не може да установи автентичността на Христос; това е нещо, на което Сам Бог дава отговор и което Той решава. Така че, ако наистина искаш да търсиш пътя на живота, първо трябва да признаеш, че Бог извършва делото по даряване на начина на живот на човека, като идва на земята, и трябва да признаеш, че през последните дни Той идва на земята, за да дари начина на живот на човека. Това не е минало, а се случва днес(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Само Христос от последните дни може да даде на човека пътя към вечния живот“). От Божиите слова научих, че не можем да съдим по външния вид, ако искаме да различим истинския Христос от лъжливите, и че трябва да погледнем в същината, тоест, да преценим, като набюдаваме дали може да върши Божието дело и да изразява Божиите слова и нрав. Бог се е въплътил, изразява истини и върши делото Си. Всичко, което разкрива, е това, което Бог притежава и представлява — то изцяло представлява Божият нрав и делото, което Той върши, може да спасява хора. Това са неща, които никой човек не притежава и не може да постигне. Следователно най-точният начин да определим дали някой е Христос, е да видим дали може да върши Божието дело и да изразява Божиите слова и нрав. Докато изследвах делото и четях словото на Всемогъщия Бог, освен че видях любовта към човека, разкрита чрез словата Му, видях и праведността, гнева и величието на Бог. Словата Му са като остър меч, който разрязва покварата в сърцата ни, изваждайки наяве богоборческата ни сатанинска природа. Чрез словата Му можем непосредствено да видим вътрешната си поквара, както и пътя, който трябва да поемем във вярата си. Като прилагаме думите Му на практика, можем постепенно да поправим покварения ни нрав и да живеем с нормална човешка природа. Словата на Всемогъщия Бог разкриват толкова тайни на истината и ни разкриват шестхилядолетния Му план за управление за спасение на човечеството. Тези неща не могат да бъдат намерени в Библията или в друга религия. Това са тайни на истината, които Бог разбулва пред човечеството в последните дни, и са нечувани и невиждани от хората досега. Освен Бог никой друг човек или влиятелна фигура не може да изрази истината и да спаси човечеството. Само въплътеният Бог може да изразява истината, да върши делото на правосъдието и пречистването на човека и да ни даде пътя, истината и живота. Убедих се от словата на Всемогъщия Бог, че Той е Христос от последните дни, Богът, сътворил небесата, земята и всички неща, Богът, издал закона, който да води човешкия живот на земята, Богът, който е бил разпънат, за да изкупи цялото човечество, и още повече, Богът, който се е завърнал в последните дни, за да ни избави от греховете ни. Несъмнено е, че Бог е Началото и Краят и че Всемогъщият Бог е завръщането на Господ Исус. Тези лъжехристи са самозванци, които рано или късно ще паднат, защото не могат да изразяват истината, не са способни да вършат новото дело на Бог и не могат да поведат хората към това да се отърсят от покварата си и да бъдат спасени. Те могат само да имитират Божията работа в миналото, за да подвеждат и покваряват хората. Сега Христос от последните дни, Всемогъщият Бог, изразява истината и върши делото на правосъдието, като започва от Божия дом. Той пречиства и преобразува човешката поквара и спасява човечеството от греха. Делото и словата на Всемогъщия Бог напълно доказват, че Той е появата на истинския Бог. Няма никакво съмнение в това.

Преди се придържах към представите си. Мислех, че Бог ще съди човешките грехове от голям бял трон в небето в последните дни, но чрез събранията и четенето на Божиите слова тази моя представа беше поправена. Стана така, защото научих как Бог пречиства хората чрез правосъдното Си дело в последните дни. Видях, че Господ Исус е казал: „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща(Йоан 16:12-13). „Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина(Йоан 17:17). „И аконякой чуе думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден(Йоан 12:47-48). Един ден прочетох това в словата на Всемогъщия Бог: „Преди Бог да изкупи човека, Сатана вече е вложил много отрова в него. След хиляди години поквара от Сатана в човека се е появила природа, която се противопоставя на Бог. Така че, когато човекът е бил изкупен, това е било само случай на изкупление, при който за човека е била платена висока цена, но отровната природа в него не е била премахната. Човекът е толкова осквернен, че трябва да премине през промяна, преди да стане достоен да служи на Бог. Чрез това дело на съд и порицание човек ще разбере напълно нечистата и покварена природа в себе си и ще може да се промени напълно и да се очисти. Само по този начин човек може да стане достоен да се завърне пред Божия престол. Цялото дело, което се извършва днес, е необходимо, за да може човек да бъде пречистен и променен; чрез осъждане и порицаване в словото, както и чрез облагородяване, човекът може да се отърве от покварата си и да бъде пречистен. Този етап не е толкова дело за спасение, колкото дело за пречистване(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Тайната на въплъщението (4)“). „Христос от последните дни борави с различни истини, за да научи човека, за да изложи на показ неговата същност и да направи разрез на думите и делата човешки. Тези думи съдържат различни истини, като например за дълга на човека, за това как той трябва да се подчинява на Бог, да Му бъде верен и да изживява нормална човечност, както и мъдростта и нрава на Бог. Всички тези думи са насочени към същината на човека и неговия покварен нрав. Думите, които разкриват как човек отхвърля Бог с презрение, съдържат по-конкретно идеята за това, че човек е въплъщение на Сатана и вражеска сила срещу Бог. Предприемайки делото на Страшния съд, Бог не просто разкрива човешката природа с няколко думи — Той я излага на показ, справя се с нея и я окастря в дългосрочен план. Всички тези различни методи на излагане на показ, справяне и окастряне не могат да бъдат заменени с обикновени думи, а с истината, от която човекът е напълно лишен. Само такива методи могат да се наричат съд; само чрез такъв съд човек може да бъде подчинен на Бог и убеден в Неговото съществуване и само така човек може истински да познае Бог. Целта на Божието съдно дело е човекът да види истинското лице на Бог и да научи истината за собственото си непокорство. Съдното дело дава възможност на човека да добие дълбоко разбиране за Божията воля, за целта на Божието дело и за тайните, които са недостъпни за него. То също така дава възможност на човека да узнае и разбере собствената си покварена същност и корените на тази поквара, както и да открие грозотата на човека. Тези резултати се постигат чрез съдното дело, понеже същината му е да разкрие пътя, истината и живота на Бог на всички онези, които вярват в Него. Такова е съдното дело, извършвано от Бог(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Христос извършва делото на Страшния съд с помощта на истината“). Научих, че Бог върши делото на правосъдието в последните дни, като Се въплъщава и изразява истини, за да преобрази и спаси човечеството. Всемогъщият Бог вече е проговорил, разкривайки сатанинската природа на човека, която съдържа арогантност, лукавост и злина. Той също е разкрил човешкия егоизъм и алчност и е позволил на хората да видят истината за покварата им чрез съда на словата Му, да се мразят, да се разкаят пред Бог и да постигнат благоговение и подчинение пред Бог. Единственият начин да се преодолее човешката сатанинска природа е чрез делото на правосъдието на Всемогъщия Бог в последните дни. Никой човек не може да постигне това. В този момент осъзнах, че ако Бог съдеше всеки човек от голям бял трон в небето, никой от цялото покварено от Сатана човечество нямаше да има шанс за спасение. Това е така, защото цялото човечество е обвито от сатанинска поквара. Въпреки че чрез спасението на кръста на Господ Исус всички сме били изкупени и греховете ни са били простени, ние все още сме грешници. Постоянно грешим и признаваме греховете си. Ако не минем през съд, покварата ни не може да бъде пречистена и накрая ще бъдем осъдени и пропъдени от Бог. Само когато сме директно съдени и разкрити от Божиите слова, можем наистина да познаем себе си и да бъдем пречистени от поквара. Точно както казва Всемогъщият Бог: „Цялото дело, което се извършва днес, е необходимо, за да може човек да бъде пречистен и променен; чрез осъждане и порицаване в словото, както и чрез облагородяване, човекът може да се отърве от покварата си и да бъде пречистен“.

Веднъж на едно събрание прочетох откъс от словото на Всемогъщия Бог, който наистина ме разчувства. „Тези, които не разбират истината, винаги следват другите: ако хората кажат, че това е дело на Светия Дух, тогава и ти казваш, че е дело на Светия Дух; ако хората кажат, че е дело на зъл дух, тогава и ти се разколебаваш или също казваш, че е дело на зъл дух. Винаги повтаряш като папагал думите на другите и не си в състояние сам да разграничаваш нещата, нито можеш да мислиш самостоятелно. Това е човек без позиция, който не е в състояние да разграничава — такъв човек е безполезен нещастник! Ти винаги повтаряш думите на другите. Днес се казва, че това е дело на Светия Дух, но има вероятност един ден някой да каже, че това не е дело на Светия Дух, а всъщност е просто дело на човек, но ти не можеш да разпознаеш това и когато видиш, че се казва от други, и ти казваш същото. Това всъщност е делото на Светия Дух, но ти казваш, че е дело на човек — не си ли станал един от онези, които хулят делото на Светия Дух? Нима така не се противопоставяш на Бог, защото не можеш да направиш разграничение?(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Само онези, които познават Бога и Неговото дело, могат да Му бъдат угодни“). Божиите слова са ни предупредили да не се вслушваме сляпо в напътствията на другите, когато изследваме истинския път, и да не оценяваме Божията работа въз основа на човешки представи и фантазии. Това може да ни отклони от пътя на Господ и накрая да бъдем отхвърлени и пропъдени от Бог и да загубим шанса си за спасение. Тъжната истина е, че на всеки от нас може да се случи нещо. Засрамих се колко глупав и импулсивен съм бил. Как може дори след като чух Божия глас и усетих, че в тези думи има власт и истина, все пак да се повлияя от съседите си и да се подведа от думите им? Заради глупостта си за малко да напусна Църквата на Всемогъщия Бог, да пропусна да приветствам завръщането на Господ Исус и да проваля шанса си за спасение! Слепотата и невежеството ми можеха да имат такива ужасни последици! Разбрах, че трябва винаги да съм мъдра девица. Когато чуем Божия глас, не можем да се съмняваме в него. Трябва да се молим от сърце и да помолим Бог да ни просветли и да ни води, а не сляпо да слушаме другите, защото всички сме сътворени същества и не притежаваме истината. Трябва винаги да следваме Божиите слова, също както Петър чу словата на Господ Исус и последва Господ. Като се замислих за предишната си глупост и невежество, се помолих на Всемогъщия Бог да прости грешките ми. Почувствах се готов да приема Всемогъщия Бог и правосъдието и спасението на думите Му.

Оттогава чета словата на Всемогъщия Бог всеки ден. Когато съм слаб, моля Бог за вяра и сила, за да не се спъна и да падна. С Божиите насоки и помощ преодолях депресията си и станах позитивен човек. Имам и нова работа. Чувствам, че това е благодарение на чудната Божия подредба. Постепенно животът ми много се подобри. Най-важното е, че мога да ям и пия словата на Всемогъщия Бог всеки ден и да се събирам и общувам с други. Сега съм започнал да споделям евангелието и да свидетелствам за Божиите слова, като така помагам на други истински вярващи, които жадуват за истинския път, да чуят Божия глас и да приемат спасението Му в последните дни.

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Leave a Reply

Свържете се с нас в Messenger